Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19909/N

Business name: 
Aalborg Engineering Slovakia, s.r.o.
  (from: 05/15/2007)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 35
Levice 934 01
  (from: 05/15/2007)
Identification number (IČO): 
36 776 696
  (from: 05/15/2007)
Date of entry: 
05/15/2007
  (from: 05/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/2007)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/2007)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/2007)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/2007)
operatívny leasing a leasing spojený s financovaním
  (from: 05/15/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/15/2007)
poradenská a koordinačná činnosť v investičnej výstavbe, energetike a strojárstve
  (from: 05/15/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/2007)
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, kurzov, seminárov, školení
  (from: 05/15/2007)
inžinierska činnosť a konštrukčná činnosť
  (from: 05/15/2007)
dodávateľsko-inžinierska činnosť strojov a zariadení
  (from: 05/15/2007)
výroba, montáž, rekonštrukcia vyhradených technických zariadení tlakových, najmä, ale nie výlučne zariadení (a ich častí) z oblasti energetických zariadení, zariadení na spaľovanie, potrubných systémov, zariadení na úpravu vody a vodohospodárskych zariadení, zariadení na spracovanie odpadov, zariadení na ochranu životného prostredia, v oblasti strojárenských technológií, strojných zariadení a inžinierskych konštrukcií a všetky s tým súvisiace činnosti, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/2007)
Partners: 
CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA
Obrońców Modlina 16
Kraków 30-733
Republic of Poland
Other identification number : 0000285783
  (from: 09/07/2022)
Contribution of each member: 
CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 09/07/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/03/2022)
Piotr Musiał
Miodowa 4/8
Iwiny 52-151
Poľská republika
From: 09/01/2017
  (from: 09/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne, takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2016)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/12/2008)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person