Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10264/T

Business name: 
AGROTOP Topoľníky, a.s.
  (from: 01/28/2003)
Registered seat: 
Chladná 71
Topoľníky 930 11
  (from: 01/28/2003)
Identification number (IČO): 
36 252 638
  (from: 01/28/2003)
Date of entry: 
01/28/2003
  (from: 01/28/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/2003)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/28/2003)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (from: 01/28/2003)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/28/2003)
poskytovanie poľnohospodárskych prác a služieb
  (from: 01/28/2003)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 01/28/2003)
sprostredkovateľská činnost v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/28/2003)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 01/28/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/28/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/2003)
Ing. Štefan Papp - predseda predstavenstva
Pionierska 835/6
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 05/18/2022)
Ing. Helena Csölleová - členka predstavenstva
Hlavná 148/155
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 05/18/2022)
Vojtech Bugár - člen predstavenstva
Hviezdna 302/64
Topoľníky 930 11
From: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008)
Ing. Peter Podhorný
Gabčíkovská cesta 7137/54C
Dunajská Streda 929 01
From: 05/17/2013
  (from: 06/25/2013)
Karol Laki - člen
Hviezdna 282/20
Topoľníky 930 11
From: 05/18/2018
  (from: 06/29/2018)
František Agh - člen predstavenstva
Hviezdna 814/4
Topoľníky 930 11
From: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/28/2018)
František Agh - člen predstavenstva
Hviezdna 814/4
Topoľníky 930 11
From: 05/14/2008 Until: 05/17/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ján Bartal - člen predstavenstva
Trhová 20
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Ján Bartal - člen predstavenstva
Trhová 20
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003 Until: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Ing. Helena Csölleová - členka predstavenstva
Hlavná 155
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Ing. Ignác Forró - člen predstavenstva
Krivá 30
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Ing. Ignác Forró - člen predstavenstva
Krivá 894/30
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 06/12/2008 until: 06/24/2013)
Ing. Ignác Forró - člen predstavenstva
Krivá 894/30
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003 Until: 05/17/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Ľudovít Molnár - člen predstavenstva
Hlavná 157
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Ľudovít Molnár - člen predstavenstva
Hlavná 157
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003 Until: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Ing. Štefan Papp - predseda predstavenstva
Pionierska 6
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Ing. Štefan Papp - predseda predstavenstva
Pionierska 835/6
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 06/12/2008 until: 05/17/2022)
Ing. Helena Csölleová - členka predstavenstva
Hlavná 148/155
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 06/12/2008 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 01/28/2003)
Capital: 
3 243 308 EUR Paid up: 3 243 308 EUR
  (from: 01/29/2009)
97 690 000 Sk Paid up: 97 690 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 01/28/2009)
3 200 000 Sk Paid up: 3 200 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 11/09/2004)
Shares: 
Number of shares: 9769
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je obmedzený súhlasom predstavenstva, ak nejde o prevod na akcionára spoločnosti.
  (from: 01/29/2009)
Number of shares: 9769
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je obmedzený súhlasom predstavenstva, ak nejde o prevod na akcionára spoločnosti.
  (from: 11/10/2004 until: 01/28/2009)
Number of shares: 320
Druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je obmedzený súhlasom predstavenstva, ak nejde o prevod na akcionára spoločnosti.
  (from: 01/28/2003 until: 11/09/2004)
Supervisory board: 
Attila Rajkovics
Zelená 734/30
Okoč 930 28
From: 01/28/2003
  (from: 05/18/2022)
Ladislav Laki
Chladná 387/11
Topoľníky 930 11
From: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008)
Ing. Zsolt Bognár
Hlavná 182/71
Topoľníky 930 11
From: 05/17/2013
  (from: 06/25/2013)
Imrich Károlyi
Hlavná 75
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Imrich Károlyi
Hlavná 75
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003 Until: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Ing. Peter Podhorný
Trhovisko 444/6
Dunajská Streda 929 01
From: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/24/2013)
Ing. Peter Podhorný
Trhovisko 444/6
Dunajská Streda 929 01
From: 05/14/2008 Until: 05/17/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Attila Rajkovics
Hviezdna 65
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Csaba Varga
Poľná 7
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003
  (from: 01/28/2003 until: 06/11/2008)
Csaba Varga
Poľná 7
Topoľníky 930 11
From: 01/28/2003 Until: 05/14/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Attila Rajkovics
Zelená 734/30
Okoč 930 28
From: 01/28/2003
  (from: 06/12/2008 until: 05/17/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 30.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 262/02, NZ 246/02 podľa slovenského práva.
  (from: 01/28/2003)
Valné zhromaždenie, konané dňa 30.12.2002 poverilo predstavenstvo akciovej spoločnosti, aby zvýšilo základné imanie spoločnosti do 120 miliónov Sk v lehote 2 rokov odo dňa založenia akciovej spoločnosti vydaním nových kmeňových akcií o menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- Sk v zaknihovanej podobe.
  (from: 10/19/2004)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person