Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7538/B

Business name: 
Devintry invest, i.s., s.r.o. v likvidácii
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Devintry invest, i.s., s.r.o.
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Registered seat: 
Brestova 1
Bratislava 821 02
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Identification number (IČO): 
31 378 773
  (from: 09/07/1994)
Date of entry: 
09/07/1994
  (from: 09/07/1994)
Date of deletion: 
10/23/2012
  (from: 10/23/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/23/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/07/1994)
Objects of the company: 
kolektívne investovanie v zmysle § 2 ods.1 Z.č. 248/93 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
činnosť investičnej spoločnosti
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Partners: 
Ivana Grandová
Mánesovo nám. 17
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Heidi Teichman
705 Sandy Ct. Redlands
CA 923 74
USA
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Ing. Peter Ondrčka
Třída 5, Kvetná 13
Praha 140 00
Česká republika
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Contribution of each member: 
Ivana Grandová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Heidi Teichman
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Ing. Peter Ondrčka
Amount of investment: 375 000 Sk Paid up: 375 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Ing. Andrej Kadlic
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Ivana Grandová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Heidi Teichman
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 12 447,719578 EUR Paid up: 12 447,719578 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Ing. Peter Ondrčka
Amount of investment: 12 447,719578 EUR Paid up: 12 447,719578 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Ing. Andrej Kadlic
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Ivana Grandová
Mánesovo nám. 17
Bratislava 851 01
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Capital: 
33 193,918876 EUR Paid up: 33 193,918876 EUR
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
1 000 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 06/29/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/15/2011
  (from: 10/23/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/15/2011
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
 Liquidators:
Ivana Grandová
Mánesovo nám. 17
Bratislava 851 01
From: 06/15/2011 Until: 10/23/2012
  (from: 06/30/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 06/30/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2011
  (from: 10/23/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 15.06.2012. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102306/1/271201/2012 zo dňa 28.02.2012 s výmazom spoločnosti Devintry invest, i.s., s.r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť Devintry invest, i.s., s.r.o. v likvidácii, Brestova 1, 821 02 Bratislava, IČO : 31 378 773, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 7538/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/23/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.5.1994 a Dodatkom č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.1994 v súlade s ust. § 24 a §§ 105-153 Z.č. 513/91 Zb. a v súlade so Z.č. 248/92 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 14356
  (from: 09/07/1994 until: 10/22/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011.
  (from: 06/30/2011 until: 10/22/2012)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person