Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7542/B

Business name: 
Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno - bezpečnostná služba, spol. s r.o. skrátený názov: SABS - CBS s.r.o.
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Súkromná agentúra bezpečnostných služieb, spol. s r.o. Skrátený názov: SABS s.r.o.
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Registered seat: 
Silvánska 25
Bratislava 841 05
  (from: 09/05/1994 until: 05/09/2000)
Identification number (IČO): 
31 378 820
  (from: 09/05/1994)
Date of entry: 
09/05/1994
  (from: 09/05/1994)
Person dissolved from: 
10.5.2000
  (from: 05/10/2000)
Date of deletion: 
05/10/2000
  (from: 05/10/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/05/1994)
Objects of the company: 
služby súkromných detektívov
  (from: 09/05/1994 until: 05/09/2000)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 09/05/1994 until: 05/09/2000)
Partners: 
SABS, spol. s r.o.
Brečtanova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Ferdinand Bolcs
100
Lúč na Ostrove
Slovak Republic
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Contribution of each member: 
Roman Havelka
Amount of investment: 360 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 360 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Ferdinand Bolcs
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Miroslav Kermiet
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
SABS, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Individual managing director
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Andrea Havelková
Silvánska 25
Bratislava
  (from: 07/07/1998 until: 05/09/2000)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava
  (from: 03/10/1998 until: 07/06/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok koná a za ňu podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
V mene spoločnosti navonok koná a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
400 000 Sk
  (from: 09/05/1994 until: 03/09/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.9.1999 č.k. 7K 165/98-82, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.1999 bol zamietnutý návrh navrhovateľa Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno-bezpečnostná služba, spol. s r.o. pre nedostatok majetku. Z obchodného registra sa v y m a z u j e Súkromná agentúra bezpečnostných služieb - Civilno bezpečnostná služba, spol. s r.o., IČO 31 378 820, so sídlom Silvánska 25, Bratislava zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 7542/B, dňom 10.5.2000.
  (from: 05/10/2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 10.3.1994, Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.8.1994 v súlade s ust. § 57, § 110 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14360
  (from: 09/05/1994 until: 05/09/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 10. 1995, 11.10.1995, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1994, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.1996, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.1996, notárska zápisnica N 148/96 Nz 149/96 zo dňa 16.5.1996. Stary spis: S.r.o. 14360
  (from: 03/10/1998 until: 05/09/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.1.1998.
  (from: 07/07/1998 until: 05/09/2000)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person