Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19936/N

Business name: 
AVIATOR, s.r.o.
  (from: 05/17/2007)
Registered seat: 
Ružová 1462/11
Nesvady 946 51
  (from: 05/17/2007)
Identification number (IČO): 
36 778 044
  (from: 05/17/2007)
Date of entry: 
05/17/2007
  (from: 05/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/17/2007)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
fotografické služby
  (from: 05/17/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/17/2007)
tlmočnícka a prekladateľská činnosť
  (from: 05/17/2007)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a tovaru osobnej potreby
  (from: 05/17/2007)
cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/17/2007)
osobná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 05/17/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/17/2007)
vydávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 05/17/2007)
reprodukcia nahratých video a audionosičov
  (from: 05/17/2007)
premietanie filmov
  (from: 05/17/2007)
organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 05/17/2007)
organizovanie školení, kurzov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 05/17/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/17/2007)
upratovacie služby
  (from: 05/17/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/17/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/17/2007)
finančný leasing
  (from: 05/17/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/17/2007)
Partners: 
László Tibor Sebes
Almagyar utca 8
Eger 3300
Republic of Hungary
  (from: 05/17/2007)
Tivadar János Posztós
Baktai út 33
Eger 3300
Republic of Hungary
  (from: 05/17/2007)
Contribution of each member: 
László Tibor Sebes
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 01/15/2010)
Tivadar János Posztós
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 01/15/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/17/2007)
Tivadar János Posztós
Baktai út 33
Eger 3300
Maďarská republika
From: 05/17/2007
  (from: 04/13/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 05/17/2007)
Capital: 
6 638,783777 EUR Paid up: 6 638,783777 EUR
  (from: 01/15/2010)
Other legal facts: 
Zánik funkcie konateľa Otovi Morvaiovi, nar. dňa 17.11.1964, bytom Ružová 1462/11, Nesvady 946 51, Slovenská republika, dňom 26.05.2014.
  (from: 10/13/2015)
Súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová, Exekútorský úrad vo Vrábľoch, so sídlom1.mája 1053, vydala dňa 17.08.2015 Exekučný príkaz č.k. EX 617/15-38 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného: Morvai Oto, nar. dňa 17.11.1964, bytom Ružová 1462/11, 946 51 Nesvady, v exekučnom konaní vedeného v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO : 35 792 752. Morvai Oto, nar. dňa 17.11.1964, bytom Ružová 1462/11,946 51 Nesvady, prevzal dňa 24.08.2015 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného, ktorým dňom mu zanikla účasť v obchodnej spoločnosti AVIATOR, s.r.o. Ružová 1462/11, Nesvady 946 51 , IČO: 36 778 044.
  (from: 10/25/2016)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person