Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4132/B

Business name: 
AEGON, a.s., v likvidácii
  (from: 01/26/2013 until: 10/23/2013)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 05/18/2007 until: 10/23/2013)
Identification number (IČO): 
36 779 270
  (from: 05/18/2007)
Date of entry: 
05/18/2007
  (from: 05/18/2007)
Date of deletion: 
10/24/2013
  (from: 10/24/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/24/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/18/2007)
Capital: 
1 659 700 EUR Paid up: 1 659 700 EUR
  (from: 06/30/2009 until: 10/23/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2013
  (from: 01/17/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 03
From: 01/01/2013 Until: 10/24/2013
  (from: 01/17/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti, tak že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti s dovetkom ´´v likvidácii´´ pripojí svoj podpis.
  (from: 01/17/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 757/2013, Nz 21894/2013 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 29.07.2013, Colného úradu Bratislava zo dňa 08.10.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 14.10.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť AEGON, a.s, v likvidácii, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 779 270, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 4132/B.
  (from: 10/24/2013)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person