Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10311/R

Business name: 
LUXOR a. s. "v konkurze"
  (from: 12/30/2016)
LUXOR a. s.
  (from: 01/23/2003 until: 12/29/2016)
Registered seat: 
Školská 226
Považská Bystrica 017 01
  (from: 01/23/2003)
Identification number (IČO): 
36 327 123
  (from: 01/23/2003)
Date of entry: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/23/2003)
Objects of the company: 
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 01/23/2003)
výroba pracovných odevov
  (from: 01/23/2003)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 01/23/2003)
výroba odevných doplnkov z textilného materiálu
  (from: 01/23/2003)
úprava a oprava textilného a odevného tovaru
  (from: 01/23/2003)
maloobchod s textilným tovarom, odevami a textilnou galantériou
  (from: 01/23/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
  (from: 01/23/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
  (from: 01/23/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 01/23/2003)
poradenská činnosť v oblasti odievania a textilného priemyslu
  (from: 01/23/2003)
prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení
  (from: 01/23/2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 01/23/2003)
finančný leasing
  (from: 01/23/2003)
prieskum trhu
  (from: 01/23/2003)
organizovanie kurzov, školení, seminárov
  (from: 01/23/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/23/2003)
Ing. Ľudmila Gáborová - člen
105
Horovce 020 62
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2008)
Ing. Ľudmila Gáborová - člen
105
Horovce 020 62
From: 02/01/2003 Until: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Albert Koszeghy - člen
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 02/05/2009
  (from: 03/11/2009 until: 05/31/2010)
Ing. Albert Koszeghy - člen
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 02/05/2009 Until: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 05/31/2010)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
From: 02/01/2003 Until: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
From: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 02/27/2008)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
From: 12/20/2007
  (from: 02/28/2008 until: 05/31/2010)
Ing. Emília Lukáčová - podpredseda
32
Horovce 020 62
From: 12/20/2007 Until: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 05/31/2010)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
From: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 02/27/2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
From: 12/20/2007
  (from: 02/28/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 0
From: 12/20/2007 Until: 04/07/2008
  (from: 04/22/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 05/14/2010
  (from: 06/01/2010 until: 12/20/2012)
Ing. Martin Paliesek - člen
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 05/14/2010 Until: 12/13/2012
  (from: 12/21/2012 until: 12/20/2012)
Ing. Michal Paliesek - člen
Vazovova 9/B
Bratislava 911 07
From: 04/07/2008
  (from: 04/22/2008 until: 03/10/2009)
Ing. Michal Paliesek - člen
Vazovova 9/B
Bratislava 911 07
From: 04/07/2008 Until: 02/05/2009
  (from: 03/11/2009 until: 03/10/2009)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427
Púchov 020 01
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 01/21/2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427
Púchov 020 01
From: 02/01/2003 Until: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 02/27/2008)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 12/20/2007
  (from: 02/28/2008 until: 03/12/2015)
JUDr. Elena Paliesková - predseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 12/20/2007 Until: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Martin Paliesek - predseda
Lichardova 358/27
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 03/03/2015 Until: 10/16/2017
  (from: 11/11/2017 until: 11/10/2017)
Ing. Martin Paliesek - predseda
Lichardova 358/27
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015 until: 11/10/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva.
  (from: 06/01/2010 until: 11/10/2017)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda alebo podpredseda samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje podpisy. Predseda predstavenstva je oprávnený udeliť plnomocenstvo na konanie a podpisovanie za spoločnosť v rozsahu v ňom uvedenom akejkoľvek fyzickej osobe.
  (from: 01/23/2003 until: 05/31/2010)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 03/11/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 02/25/2004 until: 03/10/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 334 000 Sk
  (from: 01/23/2003 until: 02/24/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 03/11/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňové, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/23/2003 until: 03/10/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-87 zo dňa 26.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.08.2016. Do funkcie správcu bol ustanovný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 628.
  (from: 03/14/2017)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-87 zo dňa 26.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňom 02.08.2016. Do funkcie správcu bol ustanovný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 628.
  (from: 12/30/2016 until: 03/13/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslava Žitníková
Moyzesova 816/100
Považská Bystrica 017 01
From: 11/15/2016
  (from: 03/14/2017)
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
  (from: 12/30/2016 until: 03/13/2017)
JUDr. Róbert Fatura
Centrum 18/23
Považská Bystrica 017 01
Until: 11/15/2016
  (from: 03/14/2017 until: 03/13/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Elena Paliesková
Hurbanova 427/6
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015)
Anna Švirecová
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
From: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015)
Ľudmila Jamrišková
Zakvášov 1520/39
Považská Bystrica 017 01
From: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015)
Mgr. Juraj Baláž - podpredseda
Geologická 11883/1E
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 07
From: 03/16/2004
  (from: 07/21/2004 until: 01/21/2008)
Mgr. Juraj Baláž - podpredseda
Geologická 11883/1E
Bratislava - Podunajské Biskupice 821 07
From: 03/16/2004 Until: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Ľuboslava Bieliková
Rozkvet 2078/168
Považská Bystrica 017 01
From: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 12/20/2012)
Ing. Ľuboslava Bieliková
Rozkvet 2078/168
Považská Bystrica 017 01
From: 04/06/2010 Until: 12/13/2012
  (from: 12/21/2012 until: 12/20/2012)
Ing. Peter Dobias - podpredseda
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 07/20/2004)
Ing. Peter Dobias - podpredseda
Hornádska 10
Bratislava 821 07
From: 02/01/2003 Until: 03/16/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Ing. Ľudmila Gáborová - predseda
105
Horovce 020 62
From: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 05/31/2010)
Ing. Ľudmila Gáborová - predseda
105
Horovce 020 62
From: 12/20/2007 Until: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 05/31/2010)
JUDr. Viera Kubicová - predseda
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
From: 03/16/2004
  (from: 07/21/2004 until: 01/21/2008)
JUDr. Viera Kubicová - predseda
Zelinárska 2
Bratislava 821 08
From: 03/16/2004 Until: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Martin Paliesek - podpredseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 04/07/2008
  (from: 04/22/2008 until: 05/31/2010)
Ing. Martin Paliesek - podpredseda
Hurbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 04/07/2008 Until: 05/14/2010
  (from: 06/01/2010 until: 05/31/2010)
Ing. Michal Paliesek - podpredseda
Vazovova 9/B
Bratislava 811 07
From: 12/20/2007
  (from: 01/22/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Michal Paliesek - podpredseda
Vazovova 9/B
Bratislava 811 07
From: 12/20/2007 Until: 04/07/2008
  (from: 04/22/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 07/20/2004)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
From: 02/01/2003 Until: 03/16/2004
  (from: 07/21/2004 until: 07/20/2004)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
From: 02/01/2003
  (from: 01/23/2003 until: 02/27/2008)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
From: 02/01/2003
  (from: 02/28/2008 until: 05/31/2010)
Anna Švirecová - člen
Tatranská 299/23
Považská Bystrica 017 01
From: 02/01/2003 Until: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 05/31/2010)
Ing. Miroslav Paliesek
Hrbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 05/14/2010 Until: 09/21/2013
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Albert Köszeghy
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 04/06/2010 Until: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Martin Paliesek
Lichardova 358/27
Púchov-Horné Kočkovce 020 01
From: 12/13/2012 Until: 03/03/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Miroslav Paliesek
Hrbanova 427/6
Púchov 020 01
From: 05/14/2010
  (from: 06/01/2010 until: 03/12/2015)
Ing. Albert Köszeghy
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 04/06/2010
  (from: 06/01/2010 until: 03/12/2015)
Ing. Martin Paliesek
Lichardova 358/27
Púchov-Horné Kočkovce 020 01
From: 12/13/2012
  (from: 12/21/2012 until: 03/12/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou, obsahujúcou rozhodnutia zakladateľov podľa § 171 ods. 1 Obch. zák. a úplné znenie stanov a.s., vyhotovenou v notárskej zápisnici N 7/2003, Nz 940/2003 zo dňa 9.1.2003 podľa § 172 a nasl. Obch. zák. bez výzvy na upísanie akcií.
  (from: 01/23/2003)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/40/2016-167 zo dňa 08.11.2016 bol z funkcie správcu odvolaný JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628 a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394. Účinky výmeny správcu nastali dňom 15.11.2016.
  (from: 03/14/2017)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 07/25/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-232 zo dňa 18.07.2014 povolil reštrukturalizáciu dlžníka LUXOR a.s. a ustanovil správcu JUDr. Róberta Faturu so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 25.07.2014.
  (from: 02/12/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 03/03/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2014-436 zo dňa 23.02.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka LUXOR a.s. a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03.03.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628. Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku, a to dňom 01.04.2015.
  (from: 02/12/2016)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person