Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  100/L

Business name: 
Mraziarne a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/2012)
Registered seat: 
M. Rázusa 7
Žilina 011 10
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
Pri bitúnku 7
Žilina 011 10
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Identification number (IČO): 
31 562 639
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
09/14/2012
  (from: 09/14/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/14/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
zmrazovanie ovocia, zeleniny, mäsa a ich skladovanie
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
nákup základnej suroviny výrobkov zo zeleniny, ovocia, múky, mäsa a mlieka
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
nakupuje, spracováva a vyrába výrobky z morských rýb a zvierat a sladkovodných rýb
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
distribúcia mrazených výrobkov a výrobkov z rýb
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
maloobchodný predaj vo vlastných predajňach
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
zmrazovanie ovocia, zeleniny, mäsa
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
veľkoobchodná a obchodná činnosť s potravinárskymi tovarmi
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
spracovanie rýb a rybacích výrobkov (vr. konzervovania)
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
nájom a prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí
  (from: 07/04/1997 until: 09/13/2012)
skladovanie
  (from: 06/13/2003 until: 09/13/2012)
vlastná ochrana v rozsahu: - ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majektu a osoby
  (from: 06/13/2003 until: 09/13/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/2012)
Ing. Jozef Cingel - Člen
Košťany 8
Martin
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Lýdia Ď u r í č k o v á - Člen
Jaseňová 9/3
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Jozef Faktor - podpredseda
Veterná 3143/25
Sereď
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Jozef Faktor - podpredseda
Veterná 3143/25
Sereď
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Ing. František Gaško - Podpredseda
480
Višňové
  (from: 01/24/1995 until: 07/03/1997)
Ing. František Gaško - Podpredseda
480
Višňové
  (from: 07/04/1997 until: 01/30/2003)
Ing. František Gaško - Podpredseda
480
Višňové
From: 12/22/1994
  (from: 01/31/2003 until: 08/18/2004)
Ing. František Gaško - Podpredseda
480
Višňové
From: 12/22/1994 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. František Gaško - podpredseda
480
Višňové
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 03/27/2007)
Ing. František Gaško - podpredseda
480
Višňové
From: 10/24/2004 Until: 12/23/2006
  (from: 03/28/2007 until: 03/27/2007)
Ing. Rudolf H r e h u š - Predseda
Revolučná 18
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Antónia L a b u d o v á - Podpredseda
249
Snežnica
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Daniela M a r i á š o v á - Člen
ul. B.S.Timravy 8
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Vladimír Mihál - Podpredseda
Školská 394
Rajecké Teplice
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Dr. Ján Peniaško - Člen
Energetikov 9/4
Prievidza
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Ing. Alexander Sopko - Člen
Školská 364
Rajecké Teplice
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Ing. Alexander Sopko - Predseda
Školská 364
Rajecké Teplice
  (from: 07/04/1997 until: 01/30/2003)
Ing. Alexander Sopko - Predseda
Školská 364
Rajecké Teplice
From: 07/02/1993
  (from: 01/31/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Alexander Sopko - Predseda
Školská 364
Rajecké Teplice
From: 07/02/1993 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. Alexander Sopko - Predseda
ul. Školská 364
Rajecké Teplice
  (from: 01/24/1995 until: 07/03/1997)
Ing. Milan Trojčák - predseda
Žarnova 20
Žilina
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Milan Trojčák - predseda
Žarnova 20
Žilina
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Vojtech Vadkerty - Člen
Klemensova 14
Žilina
  (from: 07/04/1997 until: 01/30/2003)
Vojtech Vadkerty - Člen
Klemensova 14
Žilina
From: 12/22/1994
  (from: 01/31/2003 until: 08/18/2004)
Vojtech Vadkerty - Člen
Klemensova 14
Žilina
From: 12/22/1994 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Vojtech Vadkerty - Člen
ul. Klemensova 14
Žilina
  (from: 01/24/1995 until: 07/03/1997)
Dušan Z á v o d s k ý - Člen
ul. Závodského 39
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Bohumír Zvrškovec - člen
Slovanské nábrežie 40
Bratislava
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Bohumír Zvrškovec - člen
Slovanské nábrežie 40
Bratislava
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Alexander Sopko - predseda
Školská 364
Rajecké Teplice
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 09/13/2012)
Vojtech Vadkerty - člen
Klemensova 14
Žilina
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 09/13/2012)
František Zvrškovec - Predseda
Vastra Granholmen 185 00
Vaxholm
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Slovanské náb. 42
Bratislava
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Acting in the name of the company: 
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosto sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/2012)
Capital: 
42 876 000 Sk Paid up: 42 876 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 09/13/2012)
42 876 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 01/30/2003)
35 818 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Shares: 
Number of shares: 42876
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 09/13/2012)
Number of shares: 42876
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/27/1993 until: 01/30/2003)
Number of shares: 34743
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Number of shares: 1075
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Supervisory board: 
Ing. Karol Andreutti - Člen
Petrovského 5
Žilina
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Vlasta B r e z i a n s k á - Člen
T.Vansovej 5
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Tibor Barica - Podpredseda
Bajzova 26
Žilina
  (from: 12/30/1996 until: 01/30/2003)
Ing. Tibor Barica - Podpredseda
Bajzova 26
Žilina
From: 05/16/1996 Until: 06/12/2003
  (from: 01/31/2003 until: 09/07/2003)
Ing. Jozef Cingel - Predseda
Košťany 8
Martin
  (from: 12/30/1996 until: 01/30/2003)
Ing. Jozef Cingel - Predseda
Košťany 8
Martin
From: 05/16/1996
  (from: 01/31/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Jozef Cingel - Predseda
Košťany 8
Martin
From: 05/16/1996 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. František Doktor - Člen
ul. Tolstého 9
Bratislava
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Ing. Alica Dostálová
Panská 240/6
Bratislava
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Alica Dostálová
Panská 240/6
Bratislava
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 12/30/1996 until: 07/03/1997)
Ing. Alica Dostálová - Člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 07/04/1997 until: 12/11/2000)
Ing. Jozef Faktor - člen
Veterná 3143/25
Sereď
From: 06/12/2003
  (from: 09/08/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Jozef Faktor - člen
Veterná 3143/25
Sereď
From: 06/12/2003 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. František Gaško - Predseda
480
Višňové
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Ing. Mária Kurnocíková - Člen
Koňhorska 763
Varín
  (from: 12/07/1998 until: 01/30/2003)
JUDr. Mária M e s t i c k á - Predseda
Gaštanova 42
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Štefan Mahút - Člen
Veľká Okružná 11
Žilina
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Štefan Mahút - Člen
Veľká Okružná 11
Žilina
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Štefan Mahút - Člen
Veľká Okružná 11
Žilina
  (from: 12/30/1996 until: 07/03/1997)
Štefan Mahút - Člen
Veľká Okružná 11
Žilina
  (from: 07/04/1997 until: 12/06/1998)
Ing. František Manda - Člen
Záhradná 11
Pezinok
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
Ing. Vladimír Mihál - Podpredseda
ul. Školská 394
Rajecké Teplice
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Ing. Miloslav Michalík - Predseda
Hanulova 5
Bratislava
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
MVDr. Jozef O r č í k - Člen
Obrancov mieru 45
Žilina
  (from: 04/29/1992 until: 10/26/1993)
Ing. Jana Paulíková - Podpredseda
475
Východná
  (from: 10/27/1993 until: 01/23/1995)
JUDr. Richard Schin - Člen
Dostojevského rad č. 1
Bratislava
  (from: 12/12/2000 until: 01/30/2003)
JUDr. Richard Schin - Člen
Dostojevského rad č. 1
Bratislava
From: 05/18/2000
  (from: 01/31/2003 until: 08/18/2004)
JUDr. Richard Schin - Člen
Dostojevského rad č. 1
Bratislava
From: 05/18/2000 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
Ing. Alica Strašiftáková
Obežná 1680/1
Sereď
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Alica Strašiftáková
Obežná 1680/1
Sereď
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Peter Štadáni - Člen
Stránske 68
Rajecké Teplice
  (from: 12/07/1998 until: 01/30/2003)
Dušan Závodský - Člen
J. Závodského 39
Žilina
  (from: 12/30/1996 until: 07/03/1997)
Dušan Závodský - Člen
J. Závodského 39
Žilina
  (from: 07/04/1997 until: 12/06/1998)
Dušan Závodský - Člen
ul. J. Závodského 39
Žilina
  (from: 01/24/1995 until: 12/29/1996)
Ing. Alexander František Zvrškovec
Okružná 14
Dolný Kubín
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 11/11/2004)
Ing. Alexander František Zvrškovec
Okružná 14
Dolný Kubín
From: 07/16/2004 Until: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 11/11/2004)
Peter Štadáni - Člen
Stránske 68
Rajecké Teplice
From: 05/14/1998
  (from: 01/31/2003 until: 09/13/2012)
Ing. Mária Kurnocíková - Člen
Koňhorska 763
Varín
From: 05/14/1998
  (from: 01/31/2003 until: 09/13/2012)
Ing. Jozef Cingel
8
Košťany nad Turcom
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 09/13/2012)
JUDr. Eva Káčerová
Lesná 591/46
Žilina
From: 10/24/2004 Until: 05/24/2005
  (from: 03/28/2007 until: 03/27/2007)
Magdaléna Zoppová
Černovská 9/87
Žilina
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 09/13/2012)
JUDr. Eva Káčerová
Lesná 591/46
Žilina
From: 10/24/2004
  (from: 11/12/2004 until: 03/27/2007)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/208/2011-46 zo dňa 05.06.2012, ktorým bola obchodná spoločnosť Mraziarne a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Mraziarne a.s. so sídlom M. Rázusa 7, 011 10 Žilina, IČO: 31 562 639 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 14.09.2012 VYMAZÁVA.
  (from: 09/14/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade § 172, 175 zák. 513/91 Zb., rozh. o schválení priv. proj. č.j. 328/92 z 10.4.1992 a zák. 92/91 Zb.
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/2012)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 3.12.1992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 2.7.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis:Sa 404
  (from: 10/27/1993 until: 09/13/2012)
Rozhodnutím zo dňa 16.05.1996 a dozornej rady zo dňa 21.09.1995 a 16.05.1996 boli prijaté zmeny v orgánoch spoločnosti - predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 12/30/1996 until: 09/13/2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15. 5. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/04/1997 until: 09/13/2012)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/13/2003 until: 09/13/2012)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person