Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10037/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
"Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch"
  (from: 08/01/1989)
Registered seat: 
Bernolákova ulica 202/18
Chynorany 956 33
  (from: 09/24/2002)
Identification number (IČO): 
00 205 214
  (from: 08/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 08/01/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1989)
Objects of the company: 
výroba poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/19/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/19/1993)
kovoobrábanie
  (from: 05/19/1993)
prevádzkovanie malej vodnej elektrárne
  (from: 05/19/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/19/1993)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 05/19/1993)
maloobchod s potravinami a poľnohospod. výrobkami
  (from: 05/19/1993)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie stravovania a občerstvenia
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva
  (from: 09/24/2002)
výroba hotových krmív pre hospodárske zvieratá
  (from: 10/26/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Anton Adamec
Norovce
  (from: 04/22/1998)
Vladimír Ďatelinka
Dolné Držkovce 287
Veľké Dráhovce
  (from: 06/18/1996)
Ján Ďurči
102
Norovce
  (from: 06/18/1996)
Jozef Januška
32
Livinské Opatovce
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Pavol Marko
175
Chynorany
  (from: 06/18/1996)
Ladislav Paulička
223
Nadlice
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Oľga Paulová
623
Chynorany
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Ing. Ivan Šmatlák
38
Nadlice
  (from: 04/22/1998)
Ing. Pavol Uvíra - predseda
29
Žabokreky nad Nitrou
  (from: 06/18/1996)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/19/1993)
Registered capital: 
35 605 812 Sk
  (from: 10/12/2004)
Basic member contribution: 
110 000 Sk
  (from: 05/21/2004)
Other legal facts: 
Družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/91 Zb., a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 26.9.1992 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/19/1993)
Zmena stanov družstva schválená dňa 28.2.1995.
  (from: 04/12/1995)
Členská schôdza družstva dňa 01.03.1996 sc válila zmenu stanov družstva.
  (from: 06/18/1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou družstva dňa 28.2.1997.
  (from: 04/22/1998)
Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.1998. Zmena stanov družstva schválená dňa 3.3.2000. Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.2002.
  (from: 09/24/2002)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person