Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10037/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
"Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch"
  (from: 08/01/1989)
Registered seat: 
Bernolákova ulica 202/18
Chynorany 956 33
  (from: 09/24/2002)
Chynorany
  (from: 08/01/1989 until: 09/23/2002)
Identification number (IČO): 
00 205 214
  (from: 08/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 08/01/1989)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1989)
Objects of the company: 
výroba poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/19/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/19/1993)
kovoobrábanie
  (from: 05/19/1993)
prevádzkovanie malej vodnej elektrárne
  (from: 05/19/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/19/1993)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 05/19/1993)
maloobchod s potravinami a poľnohospod. výrobkami
  (from: 05/19/1993)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie stravovania a občerstvenia
  (from: 05/19/1993)
poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva
  (from: 09/24/2002)
výroba hotových krmív pre hospodárske zvieratá
  (from: 10/26/2004)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde,ktorú užíva.
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Družstvo
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky (víno,mliečne výrobky)
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby (plemenitba v ŽV,výroba osív a sadív)
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
poskytuje práce a služby pre občanov (poskytovanie dopravy,poskytovanie mechanizácie pri obrábaní pôdy pre občanov,stolárske práce)
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
predáva vlastný vyrobený tovar (barériové ohradové dosky,elektrickú energiu)
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Predmetom inej hospodárskej činnosti je :
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
stavebná činnosť
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
výroba betónových ohradových dosiek
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
revízia vyhradených technických zariadení
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
kovovýroba v kooperácii s priemyselnými podnikmi.
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Managing board
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Anton Adamec
Norovce
  (from: 04/22/1998)
Vladimír Ďatelinka
Dolné Držkovce 287
Veľké Dráhovce
  (from: 06/18/1996)
Ján Ďurči
102
Norovce
  (from: 06/18/1996)
Jozef Januška
32
Livinské Opatovce
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Pavol Marko
175
Chynorany
  (from: 06/18/1996)
Ladislav Paulička
223
Nadlice
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Oľga Paulová
623
Chynorany
From: 02/27/2002
  (from: 09/24/2002)
Ing. Ivan Šmatlák
38
Nadlice
  (from: 04/22/1998)
Ing. Pavol Uvíra - predseda
29
Žabokreky nad Nitrou
  (from: 06/18/1996)
Jozef Beniak
274
Chynorany
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Jozef Beniak
274
Chynorany
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Pavel Bezák
204
Chynorany
  (from: 04/22/1998 until: 09/23/2002)
Emília Borchová
41
Nadlice
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Emília Borchová
41
Nadlice
  (from: 06/18/1996 until: 10/25/2004)
Emília Borchová
41
Nadlice
Until: 03/05/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Pavol Brňo
211
Chynorany
  (from: 04/22/1998 until: 09/23/2002)
Jozef Bujna
221
Nadlice
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Jozef Bujna
221
Nadlice
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Vladimír Ďatelinka
221
Veľké Dráhovce
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Ján Ďurči
102
Norovce
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Jozef Januška
32
Liv. Opatovce
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Jozef Januška
32
Liv. Opatovce
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Anna Judáková
34
Rajčany
  (from: 04/22/1998 until: 09/23/2002)
Vendelín Košík
710
Chynorany
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Vendelín Košík
710
Chynorany
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Mária Manová
62
Liv. Opatovce
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Mária Manová
62
Liv. Opatovce
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Pavol Marko
Požiarnická 175
Chynorany
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Pavol Marko - podpredseda
Požiarnická 175
Chynorany
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Jozefína Mošková
172
Chynorany
  (from: 04/22/1998 until: 09/23/2002)
Jozefína Mošková
212
Chynorany
  (from: 09/24/2002 until: 10/25/2004)
Jozefína Mošková
212
Chynorany
Until: 03/05/2004
  (from: 10/26/2004 until: 10/25/2004)
Pius Rybanský
18
Rajčany
  (from: 05/19/1993 until: 06/17/1996)
Pius Rybanský
18
Rajčany
  (from: 06/18/1996 until: 04/21/1998)
Ing. Pavol Uvíra - predseda
29
Žabokreky nad Nitrou
  (from: 08/01/1989 until: 06/17/1996)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/19/1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Registered capital: 
35 605 812 Sk
  (from: 10/12/2004)
34 615 547 Sk
  (from: 04/22/1998 until: 10/11/2004)
47 938 684 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 04/21/1998)
Basic member contribution: 
110 000 Sk
  (from: 05/21/2004)
10 000 Sk
  (from: 05/19/1993 until: 05/20/2004)
Other legal facts: 
Družstvo pretransformované v zmysle § 765 Zák.č. 513/91 Zb., a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 26.9.1992 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/19/1993)
Zmena stanov družstva schválená dňa 28.2.1995.
  (from: 04/12/1995)
Členská schôdza družstva dňa 01.03.1996 sc válila zmenu stanov družstva.
  (from: 06/18/1996)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou družstva dňa 28.2.1997.
  (from: 04/22/1998)
Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.1998. Zmena stanov družstva schválená dňa 3.3.2000. Zmena stanov družstva schválená dňa 27.2.2002.
  (from: 09/24/2002)
Člen ručí za prípadnú stratu družstva zloženým členským podielom,ktorý sa vytvorí zrážkou z nároku člena na podiely na hospodárskych výsledkoch vo výške 10% (najviach však Kčs 500.-) Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 18.nov.1972 zlúčením JRD : Chynorany,Livinské Opatovce,Nadlice,Rajčany a Solčianky,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy.Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.7/73 dňa 12.1.1973 vznik nového družstva schválila podľa zák.č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 29.1.1973 (§ 1 zák. č.72/70 Zb.) Stanovy Poľnohospodárskeho družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 20.3.1991 v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 08/01/1989 until: 05/18/1993)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person