Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  106/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Spišská Stará Ves
  (from: 12/31/1991)
Registered seat: 
1. mája
Spišská Stará Ves 061 01
  (from: 07/23/1996)
1. mája
Spišská Stará Ves
  (from: 12/31/1991 until: 07/22/1996)
Identification number (IČO): 
00 199 826
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 05/04/1993)
prevádzkovanie bitunku, spracovanie mäsa
  (from: 05/04/1993)
nákup a predaj mäsa, mäsových výrobkov, potravín
  (from: 05/04/1993)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (from: 05/04/1993)
rekondičné masáže
  (from: 05/04/1993)
ubytovanie a stravovanie
  (from: 05/04/1993)
činnosť cestovnej kancelárie
  (from: 05/04/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov družstva
  (from: 05/04/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/29/1997)
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
kovospracujúca výroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
textilná výroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
strihanie oviec a služby pre ovčiarstvo
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
osobná a nákladná doprava pre vlastné potreby
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
opravárenská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
asanačné stavebné práce PSV
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
drevovýroba
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
obchodná činnosť v obore výroby rastlinnej a živočíšnej produkcie, potraviny
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
bufetový predaj
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
ubytovacie a stravovacie služby vo vlastnom zariadení
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
splavovanie plťami po Dunajci
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1993)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Ing. Peter Sroka - predseda
511
Kamienka
  (from: 05/22/2022)
Jozef Ondruš - podpredseda
83
Matiašovce
  (from: 05/22/2022)
Jozef Lazišťan - člen
Štúrova 234
Spišská Stará Ves
  (from: 05/22/2022)
Ján Zajonc - člen
16
Reľov
  (from: 05/22/2022)
Ľuba Kurtová - člen
Štúrova 241
Spišská Stará Ves
  (from: 05/22/2022)
František Zamiška - člen
SNP 10
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996)
Ján Babiar - člen
Tatranská 291
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Ing. Jaroslav ČAČÍK - predseda
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Ing. Jaroslav Čačík - predseda
SNP 140
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Anna Čarnogurská - člen
Jesenského 356
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Ružena Dlhá - člen
1. mája 406
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996 until: 02/18/2004)
Ružena Dlhá - člen
Štúrova 255
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
František Kalafút - člen
SNP 56
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Jozef Kromka - člen
12
Havka
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Ján Ľach - člen
Štúrova 238
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996 until: 02/18/2004)
Jozef PAZERA - podpredseda
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Jozef Pazera - podpredseda
Štúrova 235
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Štefan Ploščica - člen
Štúrova 234
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Dušan Regec - člen
SNP 85
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996 until: 02/18/2004)
Ondrej Šeliga - člen
SNP 125
Spišská Stará Ves
  (from: 05/04/1993 until: 07/22/1996)
Ing. Peter Sroka - predseda
511
Kamienka
  (from: 07/23/1996 until: 05/21/2022)
Jozef Ondruš - podpredseda
83
Matiašovce
  (from: 07/23/1996 until: 05/21/2022)
Jozef Lazišťan - člen
Štúrova 234
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996 until: 05/21/2022)
Ján Zajonc - člen
16
Reľov
  (from: 07/23/1996 until: 05/21/2022)
Ľuba Kurtová - člen
Štúrova 241
Spišská Stará Ves
  (from: 07/23/1996 until: 05/21/2022)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a jeden člen predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlstnoručné podpisy.
  (from: 05/04/1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Registered capital: 
258 000 Sk
  (from: 05/04/1993)
Basic member contribution: 
1 500 Sk
  (from: 05/04/1993)
Other legal facts: 
Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 735
  (from: 05/04/1993)
Zmena stanov družstva, schválená členskou schôdzou dňa 11.12.1992, podľa ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 735
  (from: 07/23/1996)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 14.6.1996. Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 25.4.1997 (úplné znenie stanov)
  (from: 12/29/1997)
Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 4K 19/04-21 zo dňa 23.9.2004, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Spišská Stará Ves.
  (from: 06/23/2005)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.12.1991 podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohosp. družstevníctve a vzniklo rozdelením PD Spišská Stará Ves. Stary spis: Dr 735
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/23/2004
  (from: 06/23/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jaroslav Homza, advokát
Komenského 73
Košice 040 01
From: 09/23/2004
  (from: 06/23/2005)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person