Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  101/L

Business name: 
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
1. mája č. 1849
Liptovský Mikuláš 031 04
  (from: 01/10/2002)
Identification number (IČO): 
31 562 761
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 03/03/1993)
obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov
  (from: 03/03/1993)
obchod s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej výroby
  (from: 03/03/1993)
výroba kŕmných zmesí a obchod s krmivami a komponentami
  (from: 03/03/1993)
obchod s hospodárskymi potrebami a poľnohospodár. produktami
  (from: 03/03/1993)
servisná analyticko-laboratór.čin. na zákazku okr. konces. živ.
  (from: 03/03/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/02/1996)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 10/06/1999)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/20/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/10/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/06/2003)
výroba krmív, premixov, biologického materiálu
  (from: 08/06/2003)
výroba technologických liniek a zariadení pre výrobu krmných zmesí, premixov a pozberovú úpravu plodín
  (from: 08/06/2003)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 08/06/2003)
poradenstvo v oblasti výskumu krmív, aditív, výživy zvierat, výroby technologických liniek a zariadení
  (from: 08/06/2003)
organizovanie konferencií a sympózií v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/06/2003)
ubytovacia činnosť turistického typu
  (from: 10/06/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992)
Ing. Daniel Fillo - Chairman of the Board of Directors
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Martina Šintajová - Member of the Board of Directors
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Aleš Salaj - Member of the Board of Directors
Veterná Poruba 6
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/28/2023)
Capital: 
2 543 000 EUR Paid up: 2 543 000 EUR
  (from: 06/13/2018)
Shares: 
Number of shares: 63575
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 06/13/2018)
Supervisory board: 
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 2736/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Marian Krčah
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.4.1992 v zmysle § 154 a nasl., v súlade §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., a rozh. o schválení priv. č.j. 253/92 zo 7.4.1992 a zák. 92/91 Zb.
  (from: 04/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 415
  (from: 03/03/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/21/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.1.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/1995)
Valné zhromaždenia, konané dňa 7.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti
  (from: 08/18/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 18.12.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 02/08/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 09.05.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/02/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 14.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.12. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/13/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 29.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/20/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 23.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 29.11.2002 bol schválený dodatok č. 5.
  (from: 08/06/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 13.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/2003)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2020
  (from: 01/05/2021)
Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 28.10.2020
  (from: 01/05/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 21.04.2022.
  (from: 05/24/2022)
Zmena Stanov spoločnosti vo forme ich nového znenia zo dňa 21.06.2023.
  (from: 07/28/2023)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person