Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  101/L

Business name: 
POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
  (from: 04/29/1992)
Registered seat: 
1. mája č. 1849
Liptovský Mikuláš 031 04
  (from: 01/10/2002)
Bernolákova 14
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 04/29/1992 until: 01/09/2002)
Identification number (IČO): 
31 562 761
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 03/03/1993)
obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov
  (from: 03/03/1993)
obchod s poľnohospodárskymi produktami rastlinnej výroby
  (from: 03/03/1993)
výroba kŕmných zmesí a obchod s krmivami a komponentami
  (from: 03/03/1993)
obchod s hospodárskymi potrebami a poľnohospodár. produktami
  (from: 03/03/1993)
servisná analyticko-laboratór.čin. na zákazku okr. konces. živ.
  (from: 03/03/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/02/1996)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 10/06/1999)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/20/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/10/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 08/06/2003)
výroba krmív, premixov, biologického materiálu
  (from: 08/06/2003)
výroba technologických liniek a zariadení pre výrobu krmných zmesí, premixov a pozberovú úpravu plodín
  (from: 08/06/2003)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 08/06/2003)
poradenstvo v oblasti výskumu krmív, aditív, výživy zvierat, výroby technologických liniek a zariadení
  (from: 08/06/2003)
organizovanie konferencií a sympózií v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/06/2003)
ubytovacia činnosť turistického typu
  (from: 10/06/2003)
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992)
Ing. Daniel Fillo - Chairman of the Board of Directors
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Martina Šintajová - Member of the Board of Directors
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Aleš Salaj - Member of the Board of Directors
Veterná Poruba 6
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 06/23/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Emília B á r d o š o v á
Nábrežie E/2
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 06/16/1994)
Ing. Daniel F r o n k o - Podpredseda:
Vrbická 22
Vrútky
  (from: 04/29/1992 until: 03/09/1995)
Daniela Fidesová - člen predstavenstva
Stodolova 1882/4
Liptovský Mikuláš
From: 11/29/2007
  (from: 01/29/2008 until: 01/28/2010)
Daniela Fidesová - člen predstavenstva
Stodolova 1882/4
Liptovský Mikuláš
From: 11/29/2007 Until: 01/21/2010
  (from: 01/29/2010 until: 01/28/2010)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 04/21/2009
  (from: 05/29/2009 until: 04/12/2011)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 04/21/2009 Until: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 03/22/2011 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/04/2017)
Ing. Daniel Fillo - člen
302
Ludrová 034 71
From: 11/24/2011 Until: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/04/2017)
Ing. Daniel Fillo - člen
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 01/04/2021)
Ing. Daniel Fillo - člen
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 11/20/2017 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Ladislav Illéš - člen
41
Smrečany
  (from: 03/10/1995 until: 02/07/1996)
Marián K r č a h
Švermova 41
Ružomberok
  (from: 04/29/1992 until: 03/09/1995)
Ing. Michal Krajčovič - člen
Matičná 23
Bratislava
  (from: 03/10/1995 until: 02/07/1996)
Marián Krčah - člen
Houdeka 5
Ružomberok
  (from: 07/13/2000 until: 09/19/2001)
Marian Krčah - člen
I.Houdeka 1046/5
Ružomberok
From: 08/19/2005
  (from: 09/01/2005 until: 05/28/2009)
Marian Krčah - člen
I.Houdeka 1046/5
Ružomberok
From: 08/19/2005 Until: 04/21/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 04/21/2009
  (from: 05/29/2009 until: 04/12/2011)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 04/21/2009 Until: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 12/28/2011)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 03/22/2011 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/04/2017)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 11/24/2011 Until: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/04/2017)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 01/04/2021)
Marian Krčah - predseda
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 11/20/2017 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Vladimír Kružliak
Dubová 493/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/08/1996 until: 05/06/1997)
Vladimír Kružliak - člen
Dubová 493/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/07/1997 until: 10/21/1998)
Vladimír Kružliak - člen
Dubová 493/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/22/1998 until: 07/12/2000)
Vladimír Kružliak - podpredseda
Dubová 493/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/13/2000 until: 09/19/2001)
Vladimír Kružliak - člen
Žuffova 251/39
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 05/05/2004
  (from: 07/28/2004 until: 08/31/2005)
Vladimír Kružliak - člen
Žuffova 251/39
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 05/05/2004 Until: 08/19/2005
  (from: 09/01/2005 until: 08/31/2005)
Ing. Ján Kuchár - člen
Nemocničná 1950/61
Dolný Kubín
From: 08/26/2004
  (from: 09/14/2004 until: 07/28/2005)
Ing. Ján Kuchár - predseda
Nemocničná 1950/61
Dolný Kubín
From: 08/26/2004
  (from: 07/29/2005 until: 05/28/2009)
Ing. Ján Kuchár - predseda
Nemocničná 1950/61
Dolný Kubín
From: 08/26/2004 Until: 04/21/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Ing. Ján Lucký - člen
Medzihradská 1288/33
Dolný Kubín
  (from: 09/20/2001 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Lucký - člen
Medzihradská 1288/33
Dolný Kubín
Until: 05/31/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Vladimír M l y n a r č í k
Lipová 526/6
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 04/20/1993)
Ing. Metod M o č á r y - Predseda:
Hvôzdy 322
Lúčky
  (from: 04/29/1992 until: 03/09/1995)
Ing. Milan Mahút - člen
Muškátová 8
Levice
  (from: 03/10/1995 until: 05/06/1997)
Ing. Milan Mahút - člen
Muškátová 8
Levice
  (from: 05/07/1997 until: 10/21/1998)
Ing. Milan Mahút - Predseda:
Muškátová 8
Levice
  (from: 10/22/1998 until: 07/12/2000)
Ing. Ján Mäsiar - predseda
Na Sihoti 1167/8
Dolný Kubín
Until: 03/12/2004
  (from: 04/23/2001 until: 03/22/2004)
Ing. Metod Močáry - Podpredseda
Hvôzdy 322
Lúčky
  (from: 03/10/1995 until: 05/06/1997)
Ing. Metod Močáry - Podpredseda
Hvôzdy 322
Lúčky
  (from: 05/07/1997 until: 07/12/2000)
Ing. Metod Močáry - predseda
Hvôzdy 322
Lúčky
  (from: 07/13/2000 until: 04/22/2001)
Stanislav O n d r e j k a
Bystrická 4/3l
Ružomberok
  (from: 04/21/1993 until: 06/16/1994)
Ing. Miroslav Palička - podpredseda
Narcisová 3226/3
Spišská Nová Ves
Until: 03/12/2004
  (from: 09/20/2001 until: 03/22/2004)
Daniel Poturnay - člen
Wilsonova 2736/1
Bratislava
From: 03/12/2004
  (from: 03/23/2004 until: 07/27/2004)
Daniel Poturnay - člen
Wilsonova 2736/1
Bratislava
From: 03/12/2004 Until: 05/05/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 2736/1
Bratislava 811 07
From: 05/05/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/28/2005)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 2736/1
Bratislava 811 07
From: 05/05/2004 Until: 05/25/2005
  (from: 07/29/2005 until: 07/28/2005)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 031 04
From: 01/21/2010
  (from: 01/29/2010 until: 06/09/2010)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 031 04
From: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 031 04
From: 03/22/2011 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 01/21/2010
  (from: 06/10/2010 until: 04/12/2011)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 01/21/2010 Until: 03/22/2011
  (from: 04/13/2011 until: 04/12/2011)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/04/2017)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/24/2011 Until: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 12/04/2017)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/20/2017
  (from: 12/05/2017 until: 05/23/2022)
Ing. Martina Šintajová - člen
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/20/2017 Until: 04/21/2022
  (from: 05/24/2022 until: 05/23/2022)
Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 6448/61
Bratislava
From: 03/12/2004
  (from: 03/23/2004 until: 07/27/2004)
Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 6448/61
Bratislava
From: 03/12/2004 Until: 05/05/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Ján Vajs
Dr.A.Stodolu 1778/38
Liptovský Mikuláš
  (from: 02/08/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Ján Vajs - člen
Dr.A.Stodolu 1778/38
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/07/1997 until: 07/12/2000)
Ing. Jozef Zajac
152
Liptovský Ondrej
  (from: 02/08/1996 until: 05/06/1997)
Ing. Jozef Zajac - člen
152
Liptovský Ondrej
  (from: 05/07/1997 until: 10/21/1998)
Ing. Jozef Zajac - člen
152
Liptovský Ondrej
  (from: 10/22/1998 until: 07/12/2000)
Ing. Vincent Zimka - Predseda
Drohišová 23
Pezinok
  (from: 03/10/1995 until: 05/06/1997)
Ing. Vincent Zimka - Predseda
Drohišová 23
Pezinok
  (from: 05/07/1997 until: 10/21/1998)
Ing. Aleš Salaj - Member of the Board of Directors
Veterná Poruba 6
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 10/28/2020 Until: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Aleš Salaj - Member of the Board of Directors
Veterná Poruba 6
Liptovský Mikuláš 031 04
From: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 07/27/2023)
Ing. Daniel Fillo - Chairman of the Board of Directors
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 10/28/2020 Until: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Daniel Fillo - Chairman of the Board of Directors
Ludrová 302
Ludrová 034 71
From: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 07/27/2023)
Ing. Martina Šintajová - Member of the Board of Directors
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 04/21/2022 Until: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Martina Šintajová - Member of the Board of Directors
Dovalovo 349
Liptovský Hrádok 033 01
From: 04/21/2022
  (from: 05/24/2022 until: 07/27/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/28/2023)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/24/2022 until: 07/27/2023)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Na uzatvorenie zmluvy o pôžičke, úvere, kúpe a predaji nehnuteľnosti, ručiteľského vyhlásenia, zriadenia záložného práva alebo vecného bremena, získanie, zaťaženie alebo scudzenie obchodného podielu sa vyžaduje súhlas predsedu alebo podpredsedu dozornej rady, inak sú neplatné.
  (from: 10/10/2015 until: 05/23/2022)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Na uzatvorenie zmluvy o pôžičke, úvere, kúpe a predaji nehnuteľnosti, ručiteľského vyhlásenia, zriadenia záložného práva alebo vecného bremena, získanie, zaťaženie alebo scudzenie obchodného podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady, inak sú neplatné.
  (from: 07/29/2005 until: 10/09/2015)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 07/28/2005)
Capital: 
2 543 000 EUR Paid up: 2 543 000 EUR
  (from: 06/13/2018)
2 110 690 EUR Paid up: 2 110 690 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 06/12/2018)
63 575 000 Sk Paid up: 63 575 000 Sk
  (from: 07/28/2004 until: 03/30/2009)
63 575 000 Sk
  (from: 03/03/1993 until: 07/27/2004)
49 137 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
Shares: 
Number of shares: 63575
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 40 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 06/13/2018)
Number of shares: 63575
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 07/19/2013 until: 06/12/2018)
Number of shares: 63575
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 11/20/2012 until: 07/18/2013)
Number of shares: 63575
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 11/19/2012)
Number of shares: 63575
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/2000 until: 03/30/2009)
Number of shares: 63575
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/03/1993 until: 05/11/2000)
Number of shares: 47663
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
Number of shares: 1474
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 03/02/1993)
Supervisory board: 
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 2736/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Marian Krčah
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 06/22/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Ján C h a c h a l á k
575
Lisková
  (from: 04/29/1992 until: 04/20/1993)
Ing. Tadeusz Frackowiak
Lazisko 130
Lazisko 032 11
From: 06/30/2015
  (from: 07/17/2015 until: 01/04/2021)
Ing. Tadeusz Frackowiak
Lazisko 130
Lazisko 032 11
From: 06/30/2015 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Ľubomír Holubčík - člen
Chočská 1531/11
Dolný Kubín
  (from: 03/10/1995 until: 02/07/1996)
Ing. Igor Chochol - Podpredseda
Belinského 15
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 10/05/1999)
Pavol K a t e r i n e c
Priebežná 489
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 06/16/1994)
Vladimír K r u ž l i a k - Predseda:
Dubová 493
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 03/09/1995)
Ing. Milan K r u ž l i a k - Podpredseda:
Dubová 495
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 04/20/1993)
Marián Krčah - člen
Houdeka 5
Ružomberok
  (from: 05/07/1997 until: 05/11/2000)
Marián Krčah - člen
Plavisko 41
Ružomberok
  (from: 03/10/1995 until: 05/06/1997)
Vladimír Kružliak - Podpredseda
Dubová 493/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/10/1995 until: 02/07/1996)
Ing. Rudolf Lachkovič - Predseda
Majerská 2
Bratislava
  (from: 03/10/1995 until: 02/07/1996)
Marián M i k a
Ondrašová 98
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 06/16/1994)
Ing. Peter Máčala - člen
Budova VÚB
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/17/1994 until: 02/07/1996)
JUDr. Igor Mancel - podpredseda
Andrusová 10
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 07/12/2000)
Elena Misálová - člen
Jánošíkova 435
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/17/1994 until: 02/07/1996)
JUDr. Róbert Paulovič
Jesenského 14
Lučenec
From: 06/11/2002
  (from: 07/26/2002 until: 07/28/2005)
JUDr. Róbert Paulovič
Jesenského 14
Lučenec
From: 06/11/2002 Until: 05/25/2005
  (from: 07/29/2005 until: 07/28/2005)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
From: 05/25/2005
  (from: 07/29/2005 until: 06/09/2010)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
From: 05/25/2005 Until: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 12/28/2011)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 04/23/2010 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 06/11/2014)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 11/24/2011 Until: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 06/11/2014)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 08/03/2015)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 05/29/2014
  (from: 08/04/2015 until: 06/19/2019)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 05/29/2014 Until: 05/16/2019
  (from: 06/20/2019 until: 06/19/2019)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 05/16/2019
  (from: 06/20/2019 until: 01/04/2021)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava 811 07
From: 05/16/2019 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 06/30/2015
  (from: 07/17/2015 until: 08/03/2015)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 06/30/2015
  (from: 08/04/2015 until: 01/04/2021)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
From: 06/30/2015 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Zdeněk Šipoš
Repašského 3115/20
Bratislava 841 02
From: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 12/28/2011)
Ing. Zdeněk Šipoš
Repašského 3115/20
Bratislava 841 02
From: 04/23/2010 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Zdeněk Šipoš
Repašského 3115/20
Bratislava 841 02
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 06/11/2014)
Ing. Zdeněk Šipoš
Repašského 3115/20
Bratislava 841 02
From: 11/24/2011 Until: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 06/11/2014)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 251/39
Bratislava 841 08
From: 05/31/2004
  (from: 07/28/2004 until: 06/09/2010)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 251/39
Bratislava 841 08
From: 05/31/2004 Until: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
Ing. Zdeněk Šípoš - Predseda
K. Adlera 1936/15
Bratislava
  (from: 02/08/1996 until: 07/12/2000)
Ing. Zdeněk Šípoš
Repašského 20/3115
Bratislava 841 02
From: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 01/04/2021)
Ing. Zdeněk Šípoš
Repašského 20/3115
Bratislava 841 02
From: 05/29/2014 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Ján Vajs - člen
Dr. Stodolu 1778/38
Liptovský Mikuláš
Until: 06/10/2002
  (from: 07/13/2000 until: 07/25/2002)
Ján Vereš - člen
Ohradná 453
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/12/2000 until: 07/27/2004)
Ján Vereš - člen
Ohradná 453
Liptovský Mikuláš
Until: 05/31/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Zajac - predseda
182
Liptovský Ondrej
From: 06/11/2002
  (from: 07/13/2000 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Zajac - predseda
182
Liptovský Ondrej
From: 06/11/2002 Until: 05/31/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Jozef Zajac
154
Liptovský Ondrej 032 04
From: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 01/04/2021)
Ing. Jozef Zajac
154
Liptovský Ondrej 032 04
From: 05/29/2014 Until: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Jozef Zajac
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 12/28/2011)
Ing. Jozef Zajac
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 04/23/2010 Until: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 12/28/2011)
Ing. Jozef Zajac
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 11/24/2011
  (from: 12/29/2011 until: 06/11/2014)
Ing. Jozef Zajac
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 11/24/2011 Until: 05/29/2014
  (from: 06/12/2014 until: 06/11/2014)
Ing. Jozef Zajac - člen
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 05/31/2004
  (from: 07/28/2004 until: 06/09/2010)
Ing. Jozef Zajac - člen
182
Liptovský Ondrej 032 04
From: 05/31/2004 Until: 04/23/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 10/28/2020 Until: 06/21/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Mgr. Daniel Poturnay - podpredseda
Wilsonova 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 07/27/2023)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/28/2020 Until: 06/21/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Kuklovská 90
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 07/27/2023)
Marian Krčah
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 10/28/2020 Until: 06/21/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Marian Krčah
I. Houdeka 1046/5
Ružomberok 034 01
From: 10/28/2020
  (from: 01/05/2021 until: 07/27/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.4.1992 v zmysle § 154 a nasl., v súlade §§ 172, 175 zák. 513/91 Zb., a rozh. o schválení priv. č.j. 253/92 zo 7.4.1992 a zák. 92/91 Zb.
  (from: 04/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 415
  (from: 03/03/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/21/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.1.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/1995)
Valné zhromaždenia, konané dňa 7.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti
  (from: 08/18/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 18.12.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 02/08/1996)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 09.05.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/02/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 14.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.12. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/13/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 29.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/20/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 23.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 29.11.2002 bol schválený dodatok č. 5.
  (from: 08/06/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 13.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/06/2003)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2020
  (from: 01/05/2021)
Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 28.10.2020
  (from: 01/05/2021)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 21.04.2022.
  (from: 05/24/2022)
Zmena Stanov spoločnosti vo forme ich nového znenia zo dňa 21.06.2023.
  (from: 07/28/2023)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person