Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5142/V

Business name: 
Lesy Jasov, s.r.o.
  (from: 09/07/1994)
Registered seat: 
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
  (from: 04/11/2013)
Kláštor premonštrátov 166
Jasov 044 23
  (from: 02/17/2010 until: 04/10/2013)
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
  (from: 03/24/2007 until: 02/16/2010)
166
Jasov
  (from: 09/07/1994 until: 03/23/2007)
Identification number (IČO): 
31 695 868
  (from: 09/07/1994)
Date of entry: 
09/07/1994
  (from: 09/07/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/07/1994)
Objects of the company: 
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 09/07/1994)
služby v oblasti poľovníctva
  (from: 09/07/1994)
veľkoobchod a maloobchod: s drevom a výrobkami z neho, potraviny, ovocie a zelenina, mäso, živé zvieratá, poľnohospodárske produkty, osivá a sadivá, kvety, stavebný materiál, nerastné suroviny
  (from: 09/07/1994)
výroba dreveného uhlia
  (from: 09/07/1994)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 09/07/1994)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/07/1994)
prenájom, kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 09/07/1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/07/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 09/07/1994)
baliace činnosti
  (from: 09/07/1994)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/17/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/17/2015)
Partners: 
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov IČO: 00 587 125
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
Slovak Republic
  (from: 07/30/2022)
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
Slovak Republic
  (from: 01/22/2010 until: 07/29/2022)
Rád premonštrátov - Opátstvo JASOV IČO: 00 587 125
Kláštor premonštrátov
Jasov 044 23
Slovak Republic
  (from: 11/16/1998 until: 05/14/2008)
Tomáš Karol Bartal
166
Jasov
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Ondrej Kiss
166
Jasov
Slovak Republic
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Tibor Wollent
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/15/2008 until: 01/21/2010)
Contribution of each member: 
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Amount of investment: 40 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 EUR
  (from: 07/30/2022)
Tomáš Karol Bartal
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Ondrej Kiss
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Rád premonštrátov - Opátstvo JASOV
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/16/1998 until: 03/23/2007)
Rád premonštrátov - Opátstvo JASOV
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 03/24/2007 until: 05/14/2008)
Tibor Wollent
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 05/15/2008 until: 11/09/2009)
Tibor Wollent
Amount of investment: 39 832,7 EUR Paid up: 39 832,7 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 01/21/2010)
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Amount of investment: 39 832,7 EUR Paid up: 39 832,7 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 11/16/2015)
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Amount of investment: 40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 11/17/2015 until: 07/29/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/21/2024)
Individual managing director
  (from: 11/17/2015 until: 02/20/2024)
konatelia
  (from: 10/01/2003 until: 11/16/2015)
Individual managing director
  (from: 11/16/1998 until: 09/30/2003)
Individual managing director
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Richard Rédli
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 05/16/2014
  (from: 06/17/2014)
prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 02/13/2024
  (from: 02/21/2024)
Tomáš Karol Bartal
166
Jasov
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Ing. Jozef Kovalčík
Pokroku 350
Betliar
From: 06/10/2003
  (from: 10/01/2003 until: 06/24/2008)
Ing. Jozef Kovalčík
Pokroku 350
Betliar
From: 06/10/2003 Until: 06/18/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Ivan Petreje
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 06/28/2013
  (from: 07/13/2013 until: 06/16/2014)
Ing. Ivan Petreje
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 06/28/2013 Until: 05/16/2014
  (from: 06/17/2014 until: 06/16/2014)
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 12/28/2009
  (from: 01/22/2010 until: 07/12/2013)
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 12/28/2009 Until: 06/28/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Tibor Wollent
166
Jasov 044 23
  (from: 11/16/1998 until: 09/30/2003)
Tibor Wollent
166
Jasov 044 23
From: 07/27/1998
  (from: 10/01/2003 until: 11/09/2009)
Tibor Wollent
Pasteurovo nám. 6
Košice 040 01
From: 07/27/1998
  (from: 11/10/2009 until: 01/21/2010)
Tibor Wollent
Pasteurovo nám. 6
Košice 040 01
From: 07/27/1998 Until: 12/28/2009
  (from: 01/22/2010 until: 01/21/2010)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/25/2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ Tibor Wollent samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ing. Jozef Kovalčík koná za spoločnosť iba spoločne s konateľom Tiborom Wollentom. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú títo konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2003 until: 06/24/2008)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/16/1998 until: 09/30/2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Procuration: 
doc.ThDr.PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 07/13/2013
  (from: 07/13/2013 until: 11/16/2015)
prof.ThDr.PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 07/13/2013
  (from: 11/17/2015 until: 02/20/2024)
prof.ThDr.PaedDr. Martin Štrbák , PhD.
Podzámok 166/28
Jasov 044 23
From: 07/13/2013 Until: 02/12/2024
  (from: 02/21/2024 until: 02/20/2024)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/13/2013 until: 02/20/2024)
Capital: 
40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 11/17/2015)
39 832,7 EUR Paid up: 39 832,7 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 11/16/2015)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 03/24/2007 until: 11/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/16/1998 until: 03/23/2007)
100 000 Sk
  (from: 09/07/1994 until: 11/15/1998)
Other legal facts: 
Spološnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.5.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/07/1994)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 11/16/1998)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 230/2003, Nz 47067/2003 zo dňa 12.6.2003.
  (from: 10/01/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person