Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7281/S

Business name: 
KK BARREL HORSES, s.r.o.
  (from: 10/23/2020)
AGROPRAHA, s.r.o.
  (from: 10/07/2020 until: 10/22/2020)
AGROPRAHA, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/12/2019 until: 10/06/2020)
AGROPRAHA, s.r.o.
  (from: 08/23/2001 until: 11/11/2019)
Registered seat: 
Praha 76
Halič 985 11
  (from: 10/23/2020)
Praha
Lučenec 985 11
  (from: 08/23/2001 until: 10/22/2020)
Identification number (IČO): 
36 050 032
  (from: 08/23/2001)
Date of entry: 
08/23/2001
  (from: 08/23/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/23/2001)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2001)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2001)
prenájom poľnohospodárskej techniky, strojov a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2001)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/23/2001)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
  (from: 11/25/2020)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.
  (from: 11/25/2020)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami.
  (from: 11/25/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
  (from: 11/25/2020)
Partners: 
Karin Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
Slovak Republic
  (from: 12/21/2022)
MS-COMPANY EXPORT IMPORT spol. s r.o.
Dolná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/01/2004 until: 11/24/2004)
MS-COMPANY EXPORT IMPORT spol. s r.o.
Dolná 62
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/01/2003 until: 03/31/2004)
PVD Global a.s. IČO: 36 057 584
Praha 75
Halič 985 11
Slovak Republic
  (from: 10/23/2020 until: 12/20/2022)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 11/17/2007 until: 10/22/2020)
Ing. Augustín Hajko
Gagarinova 8
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/23/2001 until: 11/30/2003)
Jozef Mravec
Dúbravy 91
Detva 962 24
Slovak Republic
  (from: 04/01/2004 until: 11/24/2004)
Jozef Saksa
Jesenského 19
Polomka 976 66
Slovak Republic
  (from: 11/25/2004 until: 11/16/2007)
Viera Saksová
Jesenského 19
Polomka 976 66
Slovak Republic
  (from: 11/25/2004 until: 11/16/2007)
Contribution of each member: 
Karin Kelementová
Amount of investment: 10 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 EUR
  (from: 12/21/2022)
Ing. Augustín Hajko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 11/30/2003)
MS-COMPANY EXPORT IMPORT spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/01/2003 until: 03/31/2004)
MS-COMPANY EXPORT IMPORT spol. s r.o.
Amount of investment: 106 000 Sk Paid up: 106 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 11/24/2004)
Jozef Mravec
Amount of investment: 94 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 04/01/2004 until: 11/24/2004)
Jozef Saksa
Amount of investment: 106 000 Sk Paid up: 106 000 Sk
  (from: 11/25/2004 until: 11/16/2007)
Viera Saksová
Amount of investment: 94 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 11/25/2004 until: 11/16/2007)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/17/2007 until: 12/22/2009)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 10/22/2020)
PVD Global a.s.
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 10/23/2020 until: 12/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/21/2022)
konatelia
  (from: 10/23/2020 until: 12/20/2022)
Individual managing director
  (from: 08/23/2001 until: 10/22/2020)
Karin Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 10/15/2020
  (from: 10/23/2020)
Ing. Augustín Hajko
Gagarinova 8
Lučenec
  (from: 08/23/2001 until: 07/16/2003)
Ing. Augustín Hajko
Gagarinova 8
Lučenec
From: 08/23/2001 Until: 11/10/2003
  (from: 07/17/2003 until: 11/30/2003)
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 11/09/2007
  (from: 11/12/2019 until: 12/20/2022)
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 11/09/2007 Until: 12/09/2022
  (from: 12/21/2022 until: 12/20/2022)
Roman Kelement
Šávoľská cesta 62/B
Fiľakovo 986 01
From: 11/09/2007
  (from: 11/17/2007 until: 11/11/2019)
Vlasta Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 10/15/2020
  (from: 10/23/2020 until: 12/20/2022)
Vlasta Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 10/15/2020 Until: 12/09/2022
  (from: 12/21/2022 until: 12/20/2022)
Jozef Saksa
Jesenského 19
Polomka
From: 11/10/2003
  (from: 12/01/2003 until: 11/16/2007)
Jozef Saksa
Jesenského 19
Polomka
From: 11/10/2003 Until: 11/09/2007
  (from: 11/17/2007 until: 11/16/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok konateľ, ak sú viacerí, každý z nich samostatne. Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú tak, že k napísanému, resp. vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja aj svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 11/12/2019)
V mene spoločnosti koná navonok konateľ, ak sú viacerí, každý z nich samostatne. Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú tak, že k napísanému, resp. vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja aj svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 11/17/2007 until: 11/11/2019)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/23/2001 until: 11/16/2007)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 10/23/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 10/22/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/2003 until: 12/22/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/23/2001 until: 07/16/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/05/2019
  (from: 10/07/2020)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/05/2019
  (from: 11/12/2019 until: 10/06/2020)
 Liquidators:
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 11/05/2019
  (from: 11/12/2019 until: 10/06/2020)
 Liquidators:
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 11/05/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/07/2020 until: 10/06/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k napísanému, resp. vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí aj svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 11/12/2019)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/30/2020
  (from: 10/07/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 389/01 zo dňa 7.8.2001 podľa § 28, 105 napísanej na NÚ JUDr.Jána Šimova, Lučenec, Komenského ul.
  (from: 08/23/2001)
. Spoločník dňa 16.12.2002 na valnom zhromaždení schválil úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 07/17/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 10.11.2003 a úplné znenie zakladateľskej listiny.
  (from: 12/01/2003)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person