Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10358/L

Business name: 
Euro Team, a.s.
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Registered seat: 
Vajanského námestie 2
Martin 036 01
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Identification number (IČO): 
36 406 937
  (from: 07/23/2002)
Date of entry: 
07/23/2002
  (from: 07/23/2002)
Date of deletion: 
08/12/2009
  (from: 08/12/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/12/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/23/2002)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
prenájom nehnuteľností ( spojený s inými ako základnými službami )
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
reklamná činnosť
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Hubert Ragas - člen
Puškinova 10
Žilina
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Wilhelm Dietermayr - predseda
Tizianstrasse 5
Leonding A - 4060
Rakúska republika
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Márie Wienerová - člen
Strádov 22
Kaplice
Česká republika
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Supervisory board: 
Róbert Majer - člen
J. Slotu 21
Žilina
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Karel Petr - predseda
Sokolovská 143
Praha
Česká republika
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Milan Vošický - člen
Bášť 148
Libeznice
Česká republika
From: 07/23/2002
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5 CbR 325/2007-31 zo dňa 30.04.2009, ktorým bola obchodná spoločnosť Euro Team, a.s. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Euro Team, a.s., so sídlom Vajanského námestie 2, 036 01 Martin, IČO: 36 406 937 v zmysle § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.08.2009 V Y M A Z Á V A.
  (from: 08/12/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9. 10. 2001 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov. Forma akcií: na meno.
  (from: 07/23/2002 until: 08/11/2009)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person