Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  373/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo
  (from: 09/18/2001)
Registered seat: 
260
Cerovo 962 52
  (from: 09/18/2001)
Identification number (IČO): 
36 050 369
  (from: 09/18/2001)
Date of entry: 
09/18/2001
  (from: 09/18/2001)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/18/2001)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/18/2001)
zámočníctvo - výroba
  (from: 05/04/2007)
kovoobrábanie
  (from: 05/04/2007)
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/04/2007)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 05/04/2007)
oprava karosérií
  (from: 05/04/2007)
stolárstvo
  (from: 05/04/2007)
murárstvo
  (from: 05/04/2007)
tesárstvo- výrobky stavebného tesárstva /montované stavby z dreva, parketové panely
  (from: 05/04/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 05/04/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/04/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/04/2007)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 05/04/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
  (from: 05/04/2007)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/04/2007)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 05/04/2007)
prenájom motorových vozidiel a príslušenstva
  (from: 05/04/2007)
zemné výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 05/04/2007)
prípravné práce pred zahájením stavby a po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
  (from: 05/04/2007)
údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov
  (from: 05/04/2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 05/04/2007)
sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr
  (from: 05/04/2007)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nepodliehajúca podmienkach taxislužby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 05/04/2007)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - upratovanie
  (from: 05/04/2007)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb - upratovanie
  (from: 05/04/2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach do triedy *** v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov
  (from: 05/04/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (from: 05/04/2007)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/04/2007)
zváračské práce
  (from: 05/04/2007)
prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín
  (from: 05/04/2007)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 05/04/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz fekálií
  (from: 05/04/2007)
usporiadanie kultúrnych a športových podujatí
  (from: 05/04/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/04/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/18/2001)
Jozef Bartko - predseda
Cerovo 273
Cerovo
From: 02/05/2003
  (from: 03/12/2003)
Ing. Ján Mitter - predseda
15
Cerovo
Until: 02/05/2003
  (from: 09/18/2001 until: 03/11/2003)
Mária Murínová - podpredseda
297
Cerovo
  (from: 09/18/2001 until: 03/11/2003)
Mária Murínová - podpredseda
297
Cerovo
From: 09/18/2001 Until: 03/30/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
Mária Murínová - podpredseda
297
Cerovo
From: 09/18/2001
  (from: 03/12/2003 until: 04/16/2012)
Acting: 
Predseda družstva je štatutárnym orgánom družstva. Predseda družstva je oprávnený konať za družstvo samostatne.
  (from: 04/17/2012)
V mene družstva koná predseda a podpredseda družstva spoločne, písomnosti za družstvo podpisuje spoločne predseda a podpredseda družstva.
  (from: 09/18/2001 until: 04/16/2012)
Procuration: 
Ing. Jozef Öszi
Stavbárov 2749/2
Komárno 945 01
From: 04/17/2012
  (from: 04/17/2012)
Pokurista je oprávnený konať za družstvo samostatne a to aj vo veciach scudzovania a zaťažovania nehnuteľností v súlade s § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka, tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s vyznačením dodatku "prokúra".
  (from: 04/17/2012)
Registered capital: 
2 988 EUR
  (from: 03/09/2010)
90 000 Sk
  (from: 09/18/2001 until: 03/08/2010)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 03/09/2010)
10 000 Sk
  (from: 09/18/2001 until: 03/08/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou v zmysle ust. § 220 a násl. zák. č. 513/91 Zb., dňa 31.8.2001, v Nz 345/01 a schválením stanov. V zmysle ust. § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ zo dňa 18.9.2001 zobral v časti predmet podnikania maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť návrh späť, preto súd uvedené konanie v tejto časti zastavuje.
  (from: 09/18/2001)
Členská schôdza dňa 5.2.2003 schválila zmenu v predstavenstve družstva.
  (from: 03/12/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person