Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  108/L

Business name: 
Poľnonákup POVAŽAN a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Na stanicu 16
Žilina 010 09
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 562 981
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
nákup a ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/02/1993 until: 11/23/2021)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs.
  (from: 03/02/1993 until: 11/23/2021)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 03/02/1993 until: 11/23/2021)
predaj a zásobovanie hosp. potreb. pomôcok a prac. náradia
  (from: 03/02/1993 until: 11/23/2021)
výroba mlynských výrobkov - mlynárstvo
  (from: 04/13/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná motorová doprava
  (from: 11/08/1993 until: 11/23/2021)
nákup, ošetrovanie, skladovanie, predaj olejnín a ich výrobkov
  (from: 07/27/1994 until: 11/23/2021)
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 02/17/1998 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 02/17/1998 until: 11/23/2021)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (from: 02/17/1998 until: 11/23/2021)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 07/02/1998 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 07/02/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 07/02/1998 until: 01/24/1999)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 07/01/1998)
Ing. Michal Čelko - člen
Gaštanová 5
Žilina
  (from: 06/15/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Michal Čelko - člen
Gaštanová 5
Žilina
  (from: 07/06/1993 until: 09/12/1993)
Ing. Michal Čelko - predseda
Gaštanová 5
Žilina
  (from: 04/30/1992 until: 06/14/1992)
Ing. Helena Drábová - člen
Za potokom 7
Žilina
  (from: 01/25/1999 until: 09/06/2000)
Ing. Helena Drábová - podpredseda
Za potokom 7
Žilina
  (from: 09/13/1993 until: 07/24/1995)
Ing. Helena Drábová - podpredseda
Za potokom 7
Žilina
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Ľuboš Gabčík - predseda
1095
Dlhé Pole
  (from: 06/05/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Horváth - člen
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 01/25/1999 until: 09/06/2000)
Ing. Pavol Jakuš - člen
Mládežnícka 13
Žilina
  (from: 06/05/1996 until: 07/01/1998)
Valéria Konfalová - člen
Kubínska 3
Žilina
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Martin Kučera - člen
Saratovská 7
Bratislava
  (from: 07/06/1993 until: 07/24/1995)
Ing. Martin Kučera - člen
Saratovská 7
Bratislava
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Viliam Lučaník - člen
Prúty 18
Žilina
  (from: 06/05/1996 until: 06/30/1997)
Ing. Viliam Lučaník - člen
Prúty 18
Žilina
  (from: 07/01/1997 until: 01/24/1999)
Ing. Viliam Lučaník - predseda
Prúty 18
Žilina
  (from: 07/06/1993 until: 06/04/1996)
Ing. Ján Lukniš - člen
728
Štiavnik
  (from: 04/30/1992 until: 06/14/1992)
Ing. Ján Lukniš - podpredseda
728
Štiavnik
  (from: 06/15/1992 until: 07/05/1993)
Pavol Majerčík - člen
Borová 38
Žilina
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1993)
JUDr. Igor Milan - podpredseda
Gaštanová 10
Žilina
  (from: 07/06/1993 until: 09/12/1993)
Ing. Juraj Mirda - člen
Varínska 5
Bratislava
  (from: 09/07/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Daniel Pelikán - člen
Kolísková 12
Bratislava
  (from: 09/07/2000 until: 11/23/2021)
Bohuš Pilváň - podpredseda
Gessyová 33
Bratislava
  (from: 01/25/1999 until: 09/06/2000)
Pavol Pristach - člen
478
Strečno
  (from: 07/27/1994 until: 07/24/1995)
Pavol Pristach - člen
478
Strečno
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Alena Sobolová - podpredseda
26
Lalinok
  (from: 04/30/1992 until: 06/14/1992)
Ing. Alena Sobolová - predseda
26
Lalinok
  (from: 06/15/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 7
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/06/1993 until: 07/24/1995)
Ing. Miroslav Topolčány - člen
Lipová 7
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Ján Trajčík - člen
99
Horný Hričov
  (from: 07/06/1993 until: 07/26/1994)
Ing. Daniel Veselský - člen
Mierová 30
Bratislava
  (from: 01/25/1999 until: 09/06/2000)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva a.s. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 01/25/1999 until: 11/23/2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom ak nejde o bežný úkon spoločnosti, za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden podpis musí byť predsedu, alebo podpredsedu predstavenstva a.s. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 07/02/1998 until: 01/24/1999)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebné podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 07/01/1998)
Capital: 
32 424 400 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
81 061 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 02/28/2001)
76 176 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 81061
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 07/30/2002 until: 11/23/2021)
Number of shares: 81061
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 400 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 07/29/2002)
Number of shares: 81061
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/25/1999 until: 02/28/2001)
Number of shares: 2285
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 01/24/1999)
Number of shares: 81061
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/1993 until: 01/24/1999)
Number of shares: 73891
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/01/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 - 24 K 180/02-580 zo dňa 01.02.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 10/05/2010)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/01/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 - 24 K 180/02-580 zo dňa 01.02.2006 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 03/17/2006 until: 10/04/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Martin Kováčik
Zochova 1118/75
Dolný Kubín 026 01
From: 02/01/2006
  (from: 03/17/2006 until: 10/04/2010)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/23/2010
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrci č.k.47-24K 180/02-Kl-862 zo dňa 17.8.2010 bol zrušený konkurz na majetok spločnosti a správca konurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, Hviezdoslavovo nám. 1676, Dolný Kubín bol zbavený svojej funkcie
  (from: 10/05/2010)
Supervisory board: 
Ing. Jana Brezianová - predseda
309
Višňové
  (from: 04/30/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Peter Gálik - člen
gen. Svobodu 13
Trenčín
  (from: 09/13/1993 until: 07/24/1995)
Ing. Peter Gálik - člen
gen. Svobodu 13
Trenčín
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ján Grečnár - člen
Osiková 32/10
Žilina
  (from: 07/02/1998 until: 11/12/1998)
Ján Grečnár - člen
Osiková 32/10
Žilina
  (from: 11/13/1998 until: 01/24/1999)
Ing. Magdaléna Halabicová - člen
Platanová 13
Žilina
  (from: 07/27/1994 until: 07/24/1995)
Ing. Magdaléna Halabicová - člen
Platanová 13
Žilina
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Dipl. tech. Ján Maľa - člen
ČSA 135
Očová
  (from: 09/13/1993 until: 07/26/1994)
Ing. František Manda - člen
Záhradná 11
Pezinok
  (from: 07/25/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Miroslav Pavlech - člen
Nešporova 19
Žilina
  (from: 07/06/1993 until: 09/12/1993)
Ing. Miroslav Pavlech - predseda
Nešporova 1
Žilina
  (from: 09/13/1993 until: 07/26/1994)
Eva Pišteková - podpredseda
Studenohorská 41
Bratislava
  (from: 01/25/1999 until: 09/06/2000)
Ing. Mária Prekopová - člen
Dobšinského 1
Žilina
  (from: 04/30/1992 until: 09/12/1993)
Ing. Jozef Skovajsa - člen
Soblahovská 16
Trenčín
  (from: 07/06/1993 until: 07/26/1994)
Ing. Jozef Skovajsa - predseda
Soblahovská 16
Trenčín
  (from: 07/27/1994 until: 07/24/1995)
Ing. Jozef Skovajsa - predseda
Soblahovská 16
Trenčín
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Michal Štefanka - člen
Hlinská 8
Žilina
  (from: 09/13/1993 until: 07/24/1995)
Michal Štefanka - člen
Hlinská 8
Žilina
  (from: 07/25/1995 until: 07/01/1998)
Ing. Pavol Tamdara - člen
430
Turie
  (from: 04/30/1992 until: 03/01/1993)
Ing. Ján Trajčík - člen
99
Horný Hričov
  (from: 07/27/1994 until: 07/24/1995)
Ján Zelník - člen
Jaseňová 30/5
Žilina
  (from: 03/02/1993 until: 09/12/1993)
Ján Zelník - podpredseda
Jaseňová 30/5
Žilina
  (from: 09/13/1993 until: 07/24/1995)
Ján Zelník - podpredseda
Jaseňová 30/5
Žilina
  (from: 07/25/1995 until: 01/24/1999)
Ing. Bohumír Znášik - člen
Narcisová 10
Bratislava
  (from: 08/11/1997 until: 01/24/1999)
Ing. Magdaléna Halabicová - predseda
Platanová 13
Žilina
  (from: 01/25/1999 until: 11/23/2021)
Ján Grečnár - člen
Osíkova 32/10
Žilina
  (from: 01/25/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Alena Lehotayová - člen
Sedmokráskova 6
Bratislava
  (from: 09/07/2000 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakl.listinou zo dňa 21.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa §§ 154, 172 a nasl zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 436
  (from: 03/02/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia, konaného dňa 25.6. 1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/13/1993 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/27/1994 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/05/1996 until: 11/23/2021)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/17/1998 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/02/1998 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/07/2000 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6. 2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/01/2001 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/30/2002 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person