Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  45/T

Business name: 
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.
  (from: 09/30/1994)
Registered seat: 
Ulica Ilona 601/26
Bučany 919 28
  (from: 07/28/2022)
Identification number (IČO): 
34 108 505
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/1998)
sprostredkovateľská činnosť s pesticídmi
  (from: 05/26/1998)
výroba plastov a výrobkov z plastov
  (from: 05/26/1998)
balenie a predaj potravín
  (from: 05/26/1998)
odbyt jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných-veľkoobchod s pesticídmi
  (from: 05/26/1998)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 05/26/1998)
odbyt zvlášť nebezpečných jedov-veľkoobchod s pesticídmi
  (from: 05/26/1998)
poskytovanie služieb v rastlinnej výrobe aplikáciou pesticídov, hubenia škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších činiteľov jedmi
  (from: 05/26/1998)
výroba a predaj ovocných a zeleninových štiav
  (from: 09/27/2002)
poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach - turistická ubytovňa **
  (from: 09/27/2002)
nové šľachtenie a udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín
  (from: 09/27/2002)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov
  (from: 09/27/2002)
výroba a spracovanie osív
  (from: 09/27/2002)
riešenie vedecko-technických projektov v poľnohospodárskom komplexe
  (from: 09/27/2002)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti osív, sadív, poľnohospodárskych plodín, biologických hnojív, poľnohospodárskych strojov
  (from: 09/27/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v poľnohospodárskej výrobe
  (from: 09/27/2002)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
  (from: 09/27/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/19/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/19/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/19/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/19/2008)
výroba propagačných materiálov
  (from: 08/19/2008)
murárske práce
  (from: 04/08/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/30/1994)
JUDr. Gabriel Pethö
Seredská 304/1
Sládkovičovo 925 21
From: 02/08/2022
  (from: 03/08/2022)
dipl.tech. František Kováč - Chairman of the Board of Directors
Družstevná 131/49
Solčany 956 17
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Ing. Vladimír Sedlák - Member of the Board of Directors
Veterná 500/36
Krakovany 922 02
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Michal Pethö - Member of the Board of Directors
Seredská 304/1
Sládkovičovo 925 21
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Ing. Dušan Maček - Member of the Board of Directors
Pod Brezinou 76
Trenčín 911 01
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Ing. Martin Maček - Member of the Board of Directors
958
Soblahov 913 38
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/08/2022)
Capital: 
5 018 512 EUR Paid up: 5 018 512 EUR
  (from: 04/08/2017)
Shares: 
Number of shares: 151160
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/08/2017)
Stockholder: 
BETASEED, s.r.o.
Ulica Ilona 601/26
Bučany 919 28
  (from: 08/18/2022)
Supervisory board: 
PhDr. Vladimír Poór
Leoša Janáčka 6811/34
Trnava 917 01
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Ing. Michal Sedlák , CSc.
469
Krakovany 922 02
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Mgr. Daniela Mikušová
Matúšová 4882/36A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/28/2022
  (from: 07/28/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.09.1994 Slovenským pozemkovým fondom v Bratislave bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov zrušením štátneho podniku SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav, š.p., so sídlom v Bučanoch, bez likvidácie. Stary spis: Sa 136
  (from: 09/30/1994)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.02.1997 (notárska zápisnica č. Nz 33/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/09/1997)
Zmena sídla spoločnosti z Bučany na Bučany č. 591.
  (from: 05/26/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho VZ dňa 17.07.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 254/2001, NZ 243/2001.
  (from: 08/17/2001)
Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí riadneho VZ dňa 24.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 208/2002, NZ 204/2002.
  (from: 09/27/2002)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person