Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  109/L

Business name: 
OTF a.s.
  (from: 11/16/1995)
O T F , a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 11/15/1995)
Registered seat: 
Závodná 459
Nižná 027 43
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 562 990
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
výroba počítačov a I. prístrojov a zaria- dení na spracovanie dát
  (from: 03/11/1993)
výroba, montáž zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 03/11/1993)
výroba rádiových, televíznych zariadení a prístrojov
  (from: 03/11/1993)
výroba iných elektronických súčiastok
  (from: 03/11/1993)
výroba elektrického zariadenia pre stroje a vozidlá
  (from: 03/11/1993)
výroba rozhlasových a televíznych vysielačov
  (from: 03/11/1993)
výroba rozhlasových a televíznych prijímačov
  (from: 03/11/1993)
výroba elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 03/11/1993)
výskum a vývoj rozhlasových a televíznych prijímačov
  (from: 03/11/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 03/11/1993)
oprava a servis TVP a rozhlasových prijímačov
  (from: 03/11/1993)
revízia elektrických zariadení
  (from: 03/11/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/11/1993)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 03/11/1993)
reklamné činnosti
  (from: 03/11/1993)
veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prijímačov
  (from: 03/11/1993)
maloobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
  (from: 03/11/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 03/11/1993)
závodná kuchyňa
  (from: 03/11/1993)
bufety
  (from: 03/11/1993)
verejné stravovanie
  (from: 03/11/1993)
denný bar
  (from: 03/11/1993)
ubytovacie zariadenie
  (from: 03/11/1993)
úradné meranie
  (from: 03/11/1993)
vývoj, výroba meracích, kontrolných a regulačných prístrojov
  (from: 10/26/1993)
Telora servis - kúpa na splátky
  (from: 10/26/1993)
prenájom strojov, prístrojov, nástrojov, elektronických zariadení na spracovanie dát a iných elektronických zariadení
  (from: 10/26/1993)
vývoj, výroba nástrojov, vstrekovacích foriem všetkého druhu
  (from: 10/26/1993)
vývoj, výroba technologických celkov a jednoúčelových strojov
  (from: 10/26/1993)
prekladište nákladov a skladovanie
  (from: 10/26/1993)
poskytovanie software - predaj katalógových programov
  (from: 10/26/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 10/26/1993)
prevádzkovanie strediska kalibračnej služby
  (from: 10/26/1993)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 10/26/1993)
televízne vysielanie v Slovenskej republike
  (from: 04/11/1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 11/16/1995)
obchodná činnosť v rámci voľných živností s výnimkou drahých kovov a jedov
  (from: 11/16/1995)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
  (from: 11/16/1995)
zásielkový predaj a predaj náhradných dielov na dobierku
  (from: 11/16/1995)
organizovanie kurzov a školení v rámci ostatného vzdelávania
  (from: 11/16/1995)
zabezpečovanie reprografických služieb a poskytovanie služieb na DTP pracovisku
  (from: 11/16/1995)
oprava, plnenie a revízia hasiacich prístrojov
  (from: 11/16/1995)
oprava a servis počítačov, zariadení na spracovanie dát a iných elektronických zariadení
  (from: 11/16/1995)
galvanizovanie kovov
  (from: 11/16/1995)
prevádzkovanie dráhy - nákladnej vlečky
  (from: 12/01/1997)
výroba meracích, kontrolných a regulačných prístrojov
  (from: 03/11/1993 until: 10/25/1993)
výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia, výroba, odbyt výrobkov, prístrojov, zariadení a elektronických prvkov charakteru elektronickej produkcie:
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* TVP všetkých druhov a ich kombinácie vrátane doplňujúcich zariadení, príslušenstiev a dielov
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* výrobky v oblasti audio, videotechniky a autoelektroniky
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* výrobky pre rádiokomunikáciu a televíziu, pre príjem, spracovanie a distribúciu TV signálov
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* zariadenie pre skupinový a individuálny príjem z družíc
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* elektronické podzostavy pre kompletovanie elektronických systémov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* výroba špeciálnej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* výroba spotrebnej elektroniky pre domácnosť
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
výskum, vývoj, projekcia, konštrukcia, výroba, odbyt, montáž technologických zariadení pre elektroniku, nástrojov, jednoúčelových strojov, meracích prístrojov, neštandardných technologických zariadení pre automatizované výroby jednoúčelových a testovacích zariadení, výroba regulačnej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
maloobchodná činnosť a veľkoobchodná v oblasti predaja spotrebnej, investičnej elektroniky a regulačnej techniky
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
stavebno-montážne práce pre potreby organizácií, súkromníkov a obyvateľstva
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
poradenská a konzutačná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* servisná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
* obchodná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
servis výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
služby v oblasti výstavníctva, reklamy, propagácie, kníhviazačstva a reprografie
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Ing. Anton Grobarčík - Predseda
24/26
Tvrdošín
  (from: 05/21/2022)
Ing. Ján Žuffa - člen
Krásna Hôrka 151
Tvrdošín
  (from: 04/11/1995)
Ing. Marián Lucký , CSc.
Hríbiky 177
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 05/21/2022)
Ing. Anna Medveďová
Hattalova 473/6
Nižná
  (from: 05/21/2022)
Ing. Anton G r o b a r č í k - člen
24/26
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Anton Grobarčík - Predseda
24/26
Tvrdošín
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ing. Ján H o m o l a - člen
379
Nižná
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Ján Homola - člen
379
Nižná
  (from: 10/26/1993 until: 12/06/1995)
Milan Hudec - Podpredseda
Pieninská 25
Banská Bystrica
  (from: 10/26/1993 until: 12/18/1994)
Ing. Zita J a n k o l o v á - člen
349
Trstená
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Miroslav M a l í k - člen
Kollárova 618
Nižná
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ján Peniaško - člen
Energetikov 190
Prievidza
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ján Peniaško - člen
Energetikov 190
Prievidza
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Ing. Štefan Poláčik - člen
Hattalova 479/2
Nižná
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ing. Štefan Poláčik - člen
Hattalova 479/2
Nižná
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Ing. Rudolf Richter
Hattalova 477
Nižná
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Jozef S i t e k - člen
334
Podbiel
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Ivo Strážovec - člen
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ing. Ivo Strážovec - člen
Javornícka 35
Banská Bystrica
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Štefan Š v a j n e - člen
463/10
Nižná
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Michal Šafr
142/24-2
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Ivan Šaško
Hríbiky 119
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Pavol Šulej
Hurbanova 1183/4
Dolný Kubín
  (from: 12/07/1995 until: 04/01/1998)
Ing. Lýdia Vojataššáková
264
Habovka
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Peter Z a í č e k - člen
142/24-31
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Ján Z v a r a - člen
135/29-11
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Ján Ž u f f a - člen
Krásna Hôrka 151
Tvrdošín
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Ján Žuffa - člen
Krásna Hôrka 151
Tvrdošín
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ing. Anton Grobarčík - Predseda
24/26
Tvrdošín
  (from: 04/11/1995 until: 05/20/2022)
Ing. Marián Lucký , CSc.
Hríbiky 177
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/07/1997 until: 05/20/2022)
Ing. Anna Medveďová
Hattalova 473/6
Nižná
  (from: 04/02/1998 until: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
29 714 034,501635 EUR
  (from: 12/12/2009)
895 165 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 12/11/2009)
688 283 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
Shares: 
Number of shares: 895165
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/12/2009)
Number of shares: 895165
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/2009)
Number of shares: 895165
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 10/08/1996)
Number of shares: 667635
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
Number of shares: 20648
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 03/10/1993)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/27/2006
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25 - 24K 296/98 - 2386 zo dňa 28.04.2006 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil JUDr.Vladimíra Bugalu, Kolárovice 250, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/28/2006)
Supervisory board: 
Marián Cvanciger - Predseda:
142/24-5
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/01/1997)
Ing. Marián Mečiar - člen
805
Podbiel
  (from: 05/21/2022)
Ing. Andrej Lipčák - člen
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 12/01/1997)
Ján Poštek - člen
372
Podbiel
  (from: 05/21/2022)
Mgr. Mária Horáčková
123/10
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 05/21/2022)
Marián Cvanciger
264
Habovka
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Bohumil H e t t e š - člen
128/5-22
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Daniel H o d ú l - člen
Fedákova 24
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Jozef Hanula - člen
391
Sliače
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Miloslav Holec - Podpredseda
Sucháčkova 16/29
Martin
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Ján Homola - Predseda:
Tomanoczyho 389
Nižná
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Zita Jankoľová - člen
349
Trstená
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Zita Jankoľová - člen
349
Trstená
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Ing. Jaroslav Lehotský - člen
Krivánska 8
Banská Bystrica
  (from: 12/01/1997 until: 08/16/1998)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Ing. Andrej Lipčák
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 12/12/1996 until: 11/30/1997)
Ing. Dominik M u r í n - člen
302
Oravská Lesná
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Róbert Macura
Na kopanic 1441/25
Dolný Kubín
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Miroslav Medvecký
129-4/37
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/1996)
Štefan P š e n á k - člen
341/16
Tvrdošín
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Jana Pavlíková - člen
475
Východná
  (from: 10/26/1993 until: 05/03/1994)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/1996)
Ján Poštek
372
Podbiel
  (from: 03/25/1997 until: 04/06/1997)
Ing. Miroslav S l o s i a r - člen
163/45
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Pavol Sládiček - člen
Povstalecká 10
Banská Bystrica
  (from: 10/26/1993 until: 05/03/1994)
Ing. Miroslav Slosiar - Predseda
163/
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ing. Miroslav Slosiar - Predseda
163/
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Ing. Peter Sokol - člen
Ružová 6
Stupava
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Jozef Somora - člen
395
Lokca
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Ing. Pavol Straka - Podpredseda
Ľ. Zúbka 7
Bratislava
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Ing. Richard Súlovec
122/13-21
Tvrdošín
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Rudolf Š r o j t a - člen
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1993)
Ing. Rudolf Šrojta
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 12/12/1996 until: 04/06/1997)
Ing. Rudolf Šrojta - člen
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Rudolf Šrojta - člen
radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 12/01/1997 until: 08/16/1998)
Ing. Rudolf Šrojta - člen
Radlisnkého 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 10/26/1993 until: 04/06/1997)
Ing. Rudolf Šrojta - Predseda:
Radlinského 1712/34
Dolný Kubín
  (from: 04/07/1997 until: 11/30/1997)
Ing. Branislav Šuna - člen
Jedľova 4
Košice
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Branislav Šuna - člen
Jedľova 4
Košice
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Ing. Dušan Švantner
ČSA 28
Brezno
  (from: 10/09/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Alena Švidráková - člen
Osuského 46
Bratislava
  (from: 10/26/1993 until: 05/03/1994)
Ľudovít Turčák
46/5
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/12/1996 until: 04/06/1997)
Ing. Peter Weber - člen
Hečkova 22
Žilina
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ing. Peter Weber - člen
Hečkova 22
Žilina
  (from: 04/11/1995 until: 10/08/1996)
Ing. Milan Zvara - člen
463
Nižná
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ľubomír Žemlička - člen
123/10-91
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 10/26/1993 until: 04/10/1995)
Ľubomír Žemlička - člen
123/10-91
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 05/04/1994 until: 04/10/1995)
Ľubomír Žemlička - člen
123/10-91
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 04/11/1995 until: 03/24/1997)
Jozef Ženčuch
Hlísno 793
Tvrdošín
  (from: 12/12/1996 until: 04/06/1997)
Ing. Tomáš Žuffa
160/42-12
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/12/1996 until: 04/06/1997)
Ing. Marián Mečiar - člen
805
Podbiel
  (from: 12/01/1997 until: 05/20/2022)
Ján Poštek - člen
372
Podbiel
  (from: 12/01/1997 until: 05/20/2022)
Mgr. Mária Horáčková
123/10
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 08/17/1998 until: 05/20/2022)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Anton Grobarčík
24/26
Tvrdošín
From: 06/30/2009
  (from: 10/02/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor koná menom spoločnosti samostatne
  (from: 10/02/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou lis- tinou zo dňa 21.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/30/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 438
  (from: 03/11/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.7.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/26/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l4.1.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/04/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/11/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/16/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.6.1996 bola schválená zmena stanov
  (from: 10/09/1996)
Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27.8.1996.
  (from: 12/12/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 1. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/07/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/1997)
Uznesením Krajského súdu v Bynskej Bystrici č.k. 25 - 24 K 296/98 zo dňa 13.10.1998 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Vladimíra Bugalu, advokáta, bytom Kolárovice 249, Bytča.
  (from: 01/27/1999)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person