Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5295/V

Business name: 
TRAGO, spoločnosť s ručením obmedzeným Sokoľany v likvidácií
  (from: 05/20/1998 until: 11/30/2005)
TRAGO, spoločnosť s ručením obmedzeným Sokoľany
  (from: 10/18/1994 until: 05/19/1998)
Registered seat: 
24
Sokoľany
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Identification number (IČO): 
31 697 615
  (from: 10/18/1994)
Date of entry: 
10/18/1994
  (from: 10/18/1994)
Date of deletion: 
12/01/2005
  (from: 12/01/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
sprostredkovanie cestnej nákladnej dopravy, železničnej dopravy
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
sprostredkovanie stavebných prác
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
obchodná činnosť v odbore, hutnícke výrobky, hutný materiál, domáce potreby, drobný tovar, železiarstvo, drevo, stavebný materiál, potraviny, ovocie, zelenina, obuv, textil, elektrotechnika
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Partners: 
Ing. Pavol Antoňák
nám. Slobody 21
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Alexander Bomba
nám. L. Novomeského 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Haldy - družstvo
nám. Slobody 21
Humenné
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Jozef Harvaník
Matuškova 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Milan Chudý
Lidové nám. 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ján Maxim
Považská 36
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Imrich Kačmáry
Lesnícka 31
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Juraj Sivák
Petzvalova 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Jozef Snopko
Tri hôrky č.11
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
František Stružák
Galaktická 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Peter Suchý
Humenská 16
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ľuboš Štrobl
Turgenevova 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ferdinand Žakarovský
Slobody 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Antoňák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Alexander Bomba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Haldy - družstvo
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Jozef Harvaník
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Milan Chudý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ján Maxim
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Imrich Kačmáry
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Juraj Sivák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Jozef Snopko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
František Stružák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Peter Suchý
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ľuboš Štrobl
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Ing. Ferdinand Žakarovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/1998 until: 11/30/2005)
konatelia
  (from: 10/18/1994 until: 05/19/1998)
Ing. Pavol Antoňák
nám. Slobody 21
Humenné
  (from: 10/18/1994 until: 05/19/1998)
Ing. Ján Maxim
Považská 36
Košice
  (from: 10/18/1994 until: 05/19/1998)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/20/1998 until: 11/30/2005)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/18/1994 until: 05/19/1998)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/20/1998
  (from: 05/20/1998)
 Liquidators:
Ing. Ján Maxim
Považská 36
Košice
Until: 12/01/2005
  (from: 05/20/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz spoločnosti: Obchodné meno: TRAGO spoločnosť s ručením obmedzeným Sokoľany v likvidácii Sídlo: Sokoľany 24, 044 56 IČO: 31 697 615 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Zrušenie spoločnosti s lividáciou podľa ust. § 68 zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 12/01/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28 júna 1994 podľa § 105 a nasl. ustanovení zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 10/18/1994 until: 11/30/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 5. 1998.
  (from: 05/20/1998 until: 11/30/2005)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person