Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  117/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47 v likvidácii
  (from: 06/16/2018 until: 06/25/2019)
Stavebné bytové družstvo Haburská č.33-47
  (from: 10/07/1991 until: 06/15/2018)
Registered seat: 
Haburská 33
Bratislava 821 01
  (from: 10/07/1991 until: 06/25/2019)
Identification number (IČO): 
17 323 819
  (from: 10/07/1991)
Date of entry: 
10/07/1991
  (from: 10/07/1991)
Date of deletion: 
06/26/2019
  (from: 06/26/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/26/2019)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/07/1991)
Objects of the company: 
1.Správa obytného domu na Haburskej č.33-47 v Bratislava.
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
2.Zabezpečenie bytovej výstavby pre neubytotovaných členov družstva a po jej ukončení správa bytového fondu a s ním súvisiacich nebytových zariadení.
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
3.Na podporu činností podľa l. a 2. bude družstva vyvíjať súbežne činnosť investorskú, dodávateľskú výrobu stavebných prvkov a montážnych zariadení, činnosť obchodnú, zahrňujúc do toho aj kúpu a predaj cenných papierov.
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
4.Podrobnosti pre činnosti 2. až 3. budú upravovať vykonávacie predpisy, ktoré vydá predstavenstvo SBD.
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
správa obytného domu na Haburskej ul. č. 33-47 v Bratislave;
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
zabezpečovanie bytovej výstavby pre svojih členov a po jej uskutočnení správa obytných budov a s nimi súvisiacich zariadení;
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
Managing board
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda
Haburská 33
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 10/31/2012)
Ing. Vojtech Behul , CSc. - predseda
Haburská 33
Bratislava
From: 10/07/1991 Until: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/31/2012)
Ing. Vojtech Behúl , CSc. - člen predstavenstva
Haburská 33
Bratislava 821 01
From: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 06/26/2017)
Ing. Ľudovít Cedzo - predseda
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 06/26/2017)
Viktor Gálik - I. podpredseda
Haburská 39
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 10/31/2012)
Viktor Gálik - I. podpredseda
Haburská 39
Bratislava
From: 10/07/1991 Until: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/31/2012)
Ing. Pavol Müller - II. podpredseda
Haburská 43
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 10/31/2012)
Ing. Pavol Müller - II. podpredseda
Haburská 43
Bratislava
From: 10/07/1991 Until: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/31/2012)
Mária Terkovičová - člen
Haburská 43
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 06/14/2017)
Ing. Roman Zsigo - člen
Haburská 47
Bratislava
  (from: 10/07/1991 until: 06/14/2017)
Mária Terkovičová - člen
Haburská 43
Bratislava
  (from: 06/15/2017 until: 06/25/2019)
Ing. Roman Zsigo - člen
Haburská 47
Bratislava
  (from: 06/15/2017 until: 06/25/2019)
Ing. Ľudovít Cedzo - predseda
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 04/12/2012
  (from: 06/27/2017 until: 06/25/2019)
Igor Ondrejkovič - podpresdesa predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 04/12/2012
  (from: 11/01/2012 until: 06/25/2019)
Ing. Vojtech Behul , CSc. - člen predstavenstva
Haburská 33
Bratislava 821 01
From: 04/12/2012
  (from: 06/27/2017 until: 06/25/2019)
Acting: 
V mene družstva koná navonok a podpisuje zaň predseda alebo predpredseda, ak je však pre právny úkon,ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
Ing.Vojtech Behul, CSc.-predseda Viktor Gálik-I.podpredseda Ing.Pavol Müller-II.podpredseda
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 06/08/2011 until: 06/25/2019)
50 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 06/07/2011)
Basic member contribution: 
500 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 06/07/2011)
17 EUR
  (from: 06/08/2011 until: 06/25/2019)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/30/2018
  (from: 06/16/2018)
 Liquidators:
Ing. Ľudovít Cedzo
Haburská 41
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/30/2018 Until: 06/26/2019
  (from: 06/16/2018)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej člen- skej schôdzi konanej dňa 16.5.1991 podľa § 49 zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1880 Stanovy družstva prispôsobené zákonu č. 513/ 1991 Zb. Družstvo prešlo transformáciou v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. Stary spis: Dr 1880
  (from: 11/02/1993 until: 06/25/2019)
Základné imanie : Členovia SBD-H33-47 ručia za prípadnú stratu družstva v pomere výšky členských vkladov. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej člen- skej schôdzi konanej dňa 16.5.1991 podľa § 49 zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1880
  (from: 10/07/1991 until: 11/01/1993)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person