Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4152/B

Business name: 
Allianz Asset Management, správ. spol., a.s.
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Registered seat: 
Račianska 62
Bratislava 831 02
  (from: 06/02/2007 until: 02/02/2012)
Identification number (IČO): 
36 785 989
  (from: 06/02/2007)
Date of entry: 
06/02/2007
  (from: 06/02/2007)
Date of deletion: 
02/03/2012
  (from: 02/03/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/03/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/02/2007)
Capital: 
1 327 760 EUR Paid up: 1 327 760 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 02/02/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.12.2011 o zrušení spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 36 785 989, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 4152/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou IAD Investments, správ. spol.,a. s.., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1827/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1037/2011, Nz 59893/2011, NCRls 61096/2011 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 30.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/03/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2012)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
IAD Investments, správ. spol., a. s. 17330254 ,
Malý trh
2/A
  (from: 02/03/2012)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person