Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  113/L

Business name: 
ST. NICOLAUS a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
1.mája 113
Liptovský Mikuláš 031 28
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 563 066
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
výroba vonn., chuťových látok, kyselín, farieb pre potrav. účely
  (from: 05/20/1993)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 05/20/1993)
výroba liehovín
  (from: 05/20/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných
  (from: 05/20/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných
  (from: 05/20/1993)
výroba ovocných destilátov
  (from: 05/06/1996)
refinácia liehu
  (from: 03/11/1998)
denaturácia liehu
  (from: 03/11/1998)
skladovanie liehu
  (from: 03/11/1998)
zušľachťovanie liehu egalizáciou
  (from: 03/11/1998)
výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie
  (from: 03/11/1998)
výroba surového poľnohospodárskeho liehu
  (from: 03/21/1997)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 10/02/2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 10/02/2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných skužieb spojených s prenájmom
  (from: 10/02/2001)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 10/08/2002)
overovanie stacionárnych nádrží používaných ako meradlá objemu
  (from: 12/15/2003)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/15/2003)
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
výroba chrenu
  (from: 01/26/2007)
výroba dezinfekčných prostriedkov
  (from: 12/08/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1998)
Ing. Zdenek Kopáčik - člen
Novosvetská 24
Bratislava 811 06
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Matej Sabol , M.A. - predseda
Grösslingova 31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 12/18/2017
  (from: 02/15/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/15/2018)
Capital: 
15 384 280,17 EUR Paid up: 15 384 280,17 EUR
  (from: 01/16/2010)
Shares: 
Number of shares: 115
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 01/16/2010)
Number of shares: 348508
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/16/2010)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Kollárová - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 3231/2
Bratislava 851 01
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 03/16/2021
  (from: 03/30/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad.listino zo dňa 22.3.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv.proj. č. 407 zo dňa 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/30/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (from: 05/20/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (from: 08/15/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/18/1995)
Predstavenstvo dňa 10.10.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti a o emisii akcií na doručiteľa.
  (from: 12/30/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30. 5. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/21/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/11/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/17/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
  (from: 10/08/2002)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003 o schválení nadobudnutia vlastných akcií a určení podmienok, za ktorých môže spoločnosť akcie nadobudnúť v zmysle ust. § 161a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person