Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  113/L

Business name: 
ST. NICOLAUS a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
1.mája 113
Liptovský Mikuláš 031 28
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 563 066
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
výroba vonn., chuťových látok, kyselín, farieb pre potrav. účely
  (from: 05/20/1993)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 05/20/1993)
výroba liehovín
  (from: 05/20/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem obchod. živ. viazaných
  (from: 05/20/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živ. koncesovaných
  (from: 05/20/1993)
výroba ovocných destilátov
  (from: 05/06/1996)
refinácia liehu
  (from: 03/11/1998)
denaturácia liehu
  (from: 03/11/1998)
skladovanie liehu
  (from: 03/11/1998)
zušľachťovanie liehu egalizáciou
  (from: 03/11/1998)
výroba liehu s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie
  (from: 03/11/1998)
výroba surového poľnohospodárskeho liehu
  (from: 03/21/1997)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 10/02/2001)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 10/02/2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných skužieb spojených s prenájmom
  (from: 10/02/2001)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 10/08/2002)
overovanie stacionárnych nádrží používaných ako meradlá objemu
  (from: 12/15/2003)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/15/2003)
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/09/2005)
výroba chrenu
  (from: 01/26/2007)
výroba dezinfekčných prostriedkov
  (from: 12/08/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/15/2018 until: 12/28/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/15/2018 until: 12/28/2018)
výroba liehovín studenou cestou
  (from: 05/06/1996 until: 03/10/1998)
výroba kečupu a chrenu
  (from: 03/11/1998 until: 01/25/2007)
výroba ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 05/20/1993 until: 01/25/2007)
výroba horčice
  (from: 05/20/1993 until: 01/25/2007)
výroba rafinovaného liehu
  (from: 05/06/1996 until: 03/10/1998)
nákup ovocia, zeleniny a lesných plodov
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
spracovanie - výroba v týchto odboroch : 757 - výroba octu a liehu 758 - vonné a chuťové látky, kyseliny a farby pre potravinárske účely 771 - výroba ovocných a zeleninových výrobkov 781 - výroba nealkoholických nápojov 784 - výroba liehovín 787 - výroba horčice
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
práce priemyselnej výrobnej povahy /pest. pálenice/
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
maloobchodná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
veľkoobchodná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
vykonávanie dopravnej adistribučnej činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu predmetu podnikania 116 - výroba tepelnej energie 563 - výroba obalov z plastických hmôt 526-527 - stroje a zariadenia pre vlastnú priemyselnú činnosť na úseku technickej normalizácie, metrológie, hygieny a sanitácie, kvality, ako aj schvaľovanie nových výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
investičná činnosť a modernizácia VTZ vrá- tane technického a technologického rozvoja
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
ďalšia činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
výroba octu
  (from: 05/20/1993 until: 01/25/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1998)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 04/27/1998)
Ing. Zdenek Kopáčik - člen
Novosvetská 24
Bratislava 811 06
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Matej Sabol , M.A. - predseda
Grösslingova 31
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 12/18/2017
  (from: 02/15/2018)
Ing. Dušan B r e z i n a - člen
Hviezdoslavova 26
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 08/15/1993)
Ing. Dušan B u b n i a k - člen
Nábrežie 1/3
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/27/1995 until: 10/21/1996)
Ing. Dušan B u b n i a k - predseda
Nábrežie L/3
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 10/26/1995)
Ing. Ján Číž - člen
Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad
From: 09/04/2003
  (from: 12/15/2003 until: 11/27/2012)
Ing. Ján Číž - člen
Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad
From: 09/04/2003 Until: 11/10/2012
  (from: 11/28/2012 until: 11/27/2012)
Ing. Viktor D e v e č k a - člen
Glejárska 7
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/16/1993 until: 10/26/1995)
Ing. Miroslav D z u r o š k a - člen
Žiar 150
Smrečany
  (from: 08/16/1993 until: 10/26/1995)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 10/02/2001 until: 10/07/2002)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 03/05/2015)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 2
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 01/19/1999 until: 10/07/2002)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 03/07/2017)
Mgr. Radovan Horecký - predseda
Haburská 41
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 12/20/2016
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ing. Želmíra K u b a š k o v á - člen
Nábrežie Dr. A. Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/15/1994 until: 10/26/1995)
Ing. Želmíra K u b a š k o v á - podpredseda
Nábrežie Dr. A. Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 08/14/1994)
Ing. Miroslav Knitl - člen
Lenardova 4
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 10/01/2001)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie nivy 4
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 01/17/2000 until: 10/07/2002)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie nivy 4
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 10/08/2002 until: 12/14/2003)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - podpredseda
Bukovčana 14
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 01/18/1999)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Hlaváčikova 43
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 10/27/1995 until: 10/07/2002)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Hlaváčikova 43
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 03/25/2003
  (from: 10/08/2002 until: 05/15/2003)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 10/02/2001 until: 10/07/2002)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 04/15/2004)
JUDr. Ľudovít Paus - člen
Budatínska 15
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 04/13/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Viera R á z u s o v á - člen
Nábrežie A.Stodolu 1808
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 08/15/1993)
JUDr. Ján Sabol - predseda
Albrechtova 9
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 01/18/1999)
Matej Sabol , M.A. - podpredseda
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 02/14/2018)
Matej Sabol , M.A. - podpredseda
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 02/18/2015 Until: 12/18/2017
  (from: 02/15/2018 until: 02/14/2018)
Ing. Gejza Šútora - člen
Puškinova 1201
Partizánske
  (from: 10/27/1995 until: 10/01/2001)
Ing. .Ladislav T r n k a - člen
Nábrežie A.Stodolu 8
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 10/26/1995)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Hlaváčikova 43
Bratislava
From: 03/25/2003
  (from: 05/16/2003 until: 12/14/2003)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Brusnicová 29
Bratislava
From: 03/25/2003
  (from: 02/06/2008 until: 03/05/2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Brusnicová 29
Bratislava
From: 03/25/2003 Until: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. - podpredseda
Hlaváčikova 43
Bratislava
From: 03/25/2003
  (from: 12/15/2003 until: 02/05/2008)
Ing. Miroslav U l i č n ý - člen
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 08/14/1994)
Ing. Miroslav U l i č n ý - podpredseda
Bellova 1947/12
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/15/1994 until: 10/26/1995)
Ing. Ivan U r b a n - člen
Jefremovská 614/5
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 10/26/1995)
Mgr. Pavol Vajs - podpredseda
Daxnerovo nám. 1
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 10/08/2002 until: 12/14/2003)
Mgr. Pavol Vajs - podpredseda
Daxnerovo námestie 1
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 01/19/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Richard Sladký - člen
Gagarinova 952
Neratovice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Predmestská 86
Žilina
  (from: 10/22/1996 until: 01/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/15/2018)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/28/1998 until: 02/14/2018)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 04/27/1998)
Capital: 
15 384 280,17 EUR Paid up: 15 384 280,17 EUR
  (from: 01/16/2010)
463 508 000 Sk Paid up: 463 508 000 Sk
  (from: 10/08/2002 until: 01/15/2010)
463 508 000 Sk
  (from: 12/30/1996 until: 10/07/2002)
347 631 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 12/29/1996)
302 569 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
Shares: 
Number of shares: 115
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 01/16/2010)
Number of shares: 348508
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/16/2010)
Number of shares: 115
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 01/15/2010)
Number of shares: 348508
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/06/2008 until: 01/15/2010)
Number of shares: 347631
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 02/05/2008)
Number of shares: 877
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/15/2003 until: 02/05/2008)
Number of shares: 347631
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 12/14/2003)
Number of shares: 877
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 12/14/2003)
Number of shares: 115
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 12/14/2003)
Number of shares: 348508
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/30/1996 until: 01/16/2000)
Number of shares: 115
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/30/1996 until: 01/16/2000)
Number of shares: 347631
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 12/29/1996)
Number of shares: 248492
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
Number of shares: 54077
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 05/19/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Kollárová - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Viktor Dúbravický - člen
Tematínska 3231/2
Bratislava 851 01
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015)
Ing. Ivana Mižičková , PhD.
Klemensova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 03/16/2021
  (from: 03/30/2021)
Ing. Ľubomír Benda
1. mája 111
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/18/1995 until: 09/30/1996)
Viera Brtáňová
Sadová 458
Závažná Poruba
Until: 07/18/2002
  (from: 10/01/1996 until: 10/07/2002)
Ing. Mária Budovská - člen
Kadnárova 93
Bratislava 831 06
From: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 12/28/2018)
Ing. Richard D u d a - člen
Narcisová 9
Košice
  (from: 08/16/1993 until: 10/17/1995)
Ing. Pavol D u l í k - člen
652
Hybe
  (from: 04/30/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Miroslav D z u r o š k a - člen
150
Žiar
  (from: 04/30/1992 until: 08/15/1993)
Ing. Viliam F e d o r k o - člen
Lomnická 48
Košice
  (from: 08/16/1993 until: 10/17/1995)
Ing. Eva G a š p e r í k o v á - člen
Agátová 485/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/16/1993 until: 08/14/1994)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava
  (from: 10/18/1995 until: 10/26/1995)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 01/18/1999)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Víglašská 13
Bratislava
  (from: 08/15/1994 until: 10/17/1995)
Ing. Jana Ivanková - člen
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš
From: 07/18/2002
  (from: 10/08/2002 until: 03/07/2017)
Ing. Jana Ivanková - člen
Kemi 627/5
Liptovský Mikuláš
From: 07/18/2002 Until: 07/18/2007
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ing. Božena J u r č o v á - člen
Bystrická cesta 28
Ružomberok
  (from: 04/30/1992 until: 08/14/1994)
Eva Jančová - člen
Nábrežie 1778/38
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/15/1994 until: 10/17/1995)
Milan Jung - člen
Cedrová 491/4
Liptovský Mikuláš
From: 07/18/2002
  (from: 10/08/2002 until: 03/07/2017)
Milan Jung - člen
Cedrová 491/4
Liptovský Mikuláš
From: 07/18/2002 Until: 07/18/2007
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ing. Jozef K u k u č k a - predseda
Priebežná 489
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Ján Kompiš
Nábr. A.Stodolu 4
Liptovský Mikuláš
  (from: 10/18/1995 until: 10/26/1995)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 04/15/2004)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/H
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 04/13/2004
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Zdeněk Kopáčik
Tupolevova 4/D
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 01/18/1999)
Ing. Zdeněk Kopáčik - predseda
Hany Meličkovej 1/4
Bratislava 841 05
Until: 06/24/2002
  (from: 01/19/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Želmíra Kubašková
Nábrežie Aurela Stodolu 54
Liptovský Mikuláš
Until: 07/18/2002
  (from: 10/01/1996 until: 10/07/2002)
Milan M a t e j k a - člen
Gottwaldova 5
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/30/1992 until: 10/17/1995)
Ján Mikuš
382
Pribylina
Until: 06/24/2002
  (from: 10/27/1995 until: 10/07/2002)
Ján Mikuš - člen
154
Pribylina
From: 06/24/2002
  (from: 08/20/2005 until: 03/07/2017)
Ján Mikuš - člen
154
Pribylina
From: 06/24/2002 Until: 04/10/2016
  (from: 03/08/2017 until: 03/07/2017)
Ján Mikuš - člen
382
Pribylina
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 08/19/2005)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - člen
Bukovčana 14
Bratislava
Until: 06/24/2002
  (from: 01/19/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. - člen
Ivana Bukovčana 14
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 09/04/2003
  (from: 10/08/2002 until: 12/14/2003)
JUDr. Ján Ondruš
Banicka 10
Pezinok
Until: 06/24/2002
  (from: 10/27/1995 until: 10/07/2002)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Banícka 10
Pezinok
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 08/19/2005)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok
From: 06/24/2002
  (from: 08/20/2005 until: 03/05/2015)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 159
Pezinok
From: 06/24/2002 Until: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Rastislav Počubay - člen
Novohradská 2
Veľký Krtíš
From: 07/18/2002
  (from: 10/08/2002 until: 01/03/2005)
Ing. Rastislav Počubay - člen
Novohradská 2
Veľký Krtíš
From: 07/18/2002 Until: 11/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 01/03/2005)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
  (from: 10/18/1995 until: 01/18/1999)
Ing. Robert Spišák - člen
Šafárikova 33
Rožňava
Until: 06/24/2002
  (from: 01/19/1999 until: 10/07/2002)
Ing. Robert Spišák - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 08/20/2005 until: 01/15/2010)
Ing. Robert Spišák - člen
Šafárikova 33
Rožňava
From: 06/24/2002
  (from: 10/08/2002 until: 08/19/2005)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
From: 06/24/2002
  (from: 01/16/2010 until: 03/05/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - člen
Slávičie údolie 24
Bratislava
From: 06/24/2002 Until: 02/18/2015
  (from: 03/06/2015 until: 03/05/2015)
Ing. Milan Š m e h ý l - člen
Tomášikova, bl. Nobelium 2570
Poprad
  (from: 08/16/1993 until: 10/17/1995)
Mária V l h o v á - člen
57
Trstené
  (from: 08/16/1993 until: 10/17/1995)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava
  (from: 10/27/1995 until: 01/18/1999)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 10/18/1995 until: 10/26/1995)
Ing. Jaromír Zelenka
Cédrova 496/11
Liptovský Mikuláš
Until: 07/18/2002
  (from: 10/18/1995 until: 10/07/2002)
Ing. Mária Trčková - člen
Kadnárova 93
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/18/2015 Until: 03/16/2021
  (from: 03/30/2021 until: 03/29/2021)
Ing. Mária Trčková - člen
Kadnárova 93
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 02/18/2015
  (from: 12/29/2018 until: 03/29/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zaklad.listino zo dňa 22.3.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení priv.proj. č. 407 zo dňa 11.4.92 a zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/30/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (from: 05/20/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.5.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 444
  (from: 08/15/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/18/1995)
Predstavenstvo dňa 10.10.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania akciovej spoločnosti a o emisii akcií na doručiteľa.
  (from: 12/30/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30. 5. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/21/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/11/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/17/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 9.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
  (from: 10/08/2002)
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2003 o schválení nadobudnutia vlastných akcií a určení podmienok, za ktorých môže spoločnosť akcie nadobudnúť v zmysle ust. § 161a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person