Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46327/B

Business name: 
DNV Logistics, s.r.o.
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
Registered seat: 
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 10/15/2011 until: 07/30/2015)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 06/07/2007 until: 10/14/2011)
Identification number (IČO): 
36 787 698
  (from: 06/07/2007)
Date of entry: 
06/07/2007
  (from: 06/07/2007)
Date of deletion: 
12/19/2015
  (from: 12/19/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/19/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/2007)
Objects of the company: 
prevádzkovanie garáží a odstaných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/07/2007 until: 06/18/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/19/2007 until: 12/18/2015)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
Partners: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (from: 06/07/2007 until: 07/06/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2015 until: 12/18/2015)
Contribution of each member: 
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 02/23/2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 02/24/2009 until: 05/15/2009)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 15.4.2009 zriaďuje sa na 100% obchodný podiel LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED záložné právo v prospech J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47115378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl.č. 1320.
  (from: 05/16/2009 until: 02/07/2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č.058/08/550088/H/001 uzatvorenej dňa 12.2.2009 medzi záložcom - LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012 Cyprus, HE 165416 (ďalej len " záložca") a záložným veriteľom - Poštová banka, a.s. so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 340 890 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.501/B (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči DNV Logistics, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 787 698 vzniknutých zo Zmluvy o úvere č.058/08/550088 uzatvorenej dňa 12.02.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 02/08/2012 until: 04/24/2012)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/25/2012 until: 01/07/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu soločníka - spoločnosti LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office, Nikózia 2012, Cyprus (ďalej len Záložca) ako záložcom zriadené v prospech záložného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej záložný veriteľ) ako záložným veriteľom na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 12.12.2014, uzatvorenej medzi Záložným veriteľom a Záložcom a spoločnosťou DNV Logistics, s.r.o. na zabezpečenie všetkých existujúcich a budúcich pohľadávok záložného veriteľa vo význame definície pojmu“Zabezpečená pohľadávka“ podľa článku 1.1 zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu.
  (from: 01/08/2015 until: 06/17/2015)
LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/18/2015 until: 07/06/2015)
CTPark Bratislava, spol. s r. o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/07/2015 until: 12/18/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Individual managing director
  (from: 06/07/2007 until: 07/30/2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
From: 06/07/2007
  (from: 06/07/2007 until: 07/30/2015)
Ing. Jana Čupajová
Mlynská 1121/7
Krompachy 053 42
From: 06/07/2007 Until: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 07/30/2015)
Ing. Radek Zeman
Soví 127
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Remon Leonard Vos
Český Šternberk č.p. 171
Český Šternberk 257 26
Česká republika
From: 07/15/2015
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/24/2009 until: 12/18/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 02/23/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení N 923/2015, Nz 49250/2015, NCRls 50266/2015 zo dňa 02.12.2015.
  (from: 12/19/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.5.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/07/2007 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2009.
  (from: 02/24/2009 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2009.
  (from: 05/16/2009 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/15/2011 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/18/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015.
  (from: 07/07/2015 until: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2015.
  (from: 07/31/2015 until: 12/18/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/19/2015)
Legal successor: 
CTPark Bratislava, spol. s r.o.
Laurinská 18
Bratislava - Staré mesto 811 01
  (from: 12/19/2015)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person