Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  46333/B

Business name: 
CAD-ECO a. s.
  (from: 11/03/2009)
CAD-ECO s.r.o.
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Registered seat: 
Svätoplukova 28
Bratislava 821 08
  (from: 04/21/2009)
Mokrohájska 6
Bratislava 841 05
  (from: 06/07/2007 until: 04/20/2009)
Identification number (IČO): 
36 787 957
  (from: 06/07/2007)
Date of entry: 
06/07/2007
  (from: 06/07/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/2009)
Private limited liability company
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Objects of the company: 
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii statika stavieb
  (from: 06/07/2007)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia dopravné stavby
  (from: 06/07/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 06/27/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/27/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (from: 06/27/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 06/27/2007)
sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/27/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/27/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/27/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/27/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/27/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 06/27/2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/27/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/27/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/27/2007)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia zdravotnícke zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia
  (from: 08/03/2007)
odborná činnosť vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby
  (from: 08/03/2007)
fotografické služby
  (from: 12/19/2008)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 12/19/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/19/2008)
počítačové služby
  (from: 12/19/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/19/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2008)
administratívne služby
  (from: 12/19/2008)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia,
  (from: 12/19/2008)
vykonávanie geofyzikálnych prác a technických prác (výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 12/19/2008)
Partners: 
Ing. Peter Čulík
Hlaváčikova 3106/28
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 06/07/2007 until: 11/14/2007)
Ing. Rozália Gergelyová
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Čulík
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 11/14/2007)
Ing. Rozália Gergelyová
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 11/14/2007)
Ing. Rozália Gergelyová
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/15/2007 until: 01/27/2009)
Ing. Rozália Gergelyová
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 04/20/2009)
Ing. Rozália Gergelyová
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 11/02/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2009)
konatelia
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Ing. Rozália Gergelyová - predseda predstavenstva
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
From: 11/03/2009
  (from: 11/03/2009)
Ing. Peter Čulík
Hlaváčikova 3106/28
Bratislava 841 05
From: 06/07/2007
  (from: 06/07/2007 until: 11/14/2007)
Ing. Peter Čulík
Hlaváčikova 3106/28
Bratislava 841 05
From: 06/07/2007 Until: 10/29/2007
  (from: 11/15/2007 until: 11/14/2007)
Ing. Rozália Gergelyová
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
From: 06/07/2007 Until: 11/03/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Ing. Rozália Gergelyová
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
From: 06/07/2007
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/03/2009)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/07/2007 until: 11/02/2009)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 11/03/2009)
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/21/2009 until: 11/02/2009)
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 01/28/2009 until: 04/20/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 01/27/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Ladislav Futó
L. Svobodu 2412/8
Trebišov 075 01
From: 11/03/2009
  (from: 11/03/2009)
Zdenek Gergely
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
From: 11/03/2009
  (from: 11/03/2009)
Peter Gergely
Máchova 9006/7
Bratislava 821 06
From: 11/03/2009
  (from: 11/03/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.05.2007 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/07/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.06.2007 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 08/03/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2007.
  (from: 11/15/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2007.
  (from: 11/15/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.11.2008.
  (from: 12/19/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2009.
  (from: 04/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 46/2009 Nz 33198/2009 zo dňa 30.09.2009 o zmene právnej formy spoločnosti CAD-ECO s. r. o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 36 787 957, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46333/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 11/03/2009)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person