Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7746/B

Business name: 
DREMOS spol. s r.o.
  (from: 12/15/1997 until: 11/23/2021)
DREMOS spol. s.r.o.
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
EBK - REAL s.r.o.
  (from: 10/24/1994 until: 04/21/1996)
Registered seat: 
360
Veľké Leváre 908 71
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Sch. Trnavského 20
Bratislava 841 01
  (from: 10/24/1994 until: 04/08/2004)
Identification number (IČO): 
31 381 618
  (from: 10/24/1994)
Date of entry: 
10/24/1994
  (from: 10/24/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/1994)
Objects of the company: 
realitná agentúra
  (from: 10/24/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebníctva a zákaziek
  (from: 10/24/1994 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/24/1994 until: 11/23/2021)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
výroba stavebných konštrukcií z dreva
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1995 until: 12/14/1997)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 05/02/1995)
Ing. Martin Veleba
Bullova 15
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Ing. Martin Veleba
Bullova 15
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ulrich Wachs
Medená 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Ulrich Wachs
Medená 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/03/1995 until: 04/21/1996)
Ulrich Wachs
Medená 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/24/1994 until: 05/02/1995)
Dagmar Danielová
177
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Martina Bartošová
360
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ulrich Wachs
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 05/02/1995)
Ing. Jozef Šurík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 05/02/1995)
Ulrich Wachs
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/03/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Jozef Šurík
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 05/03/1995 until: 12/14/1997)
Ing.arch. Pavel Hollý
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/03/1995 until: 04/21/1996)
Ulrich Wachs
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Ing.arch. Pavel Hollý
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Ing. Jozef Šurík
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ing.arch. Pavel Hollý
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ing. Martin Veleba
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/15/1997 until: 12/10/1998)
Ing. Jozef Šurík
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Ing.arch. Pavel Hollý
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Ing. Martin Veleba
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
Dagmar Danielová
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Martina Bartošová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 04/22/1996 until: 04/08/2004)
Individual managing director
  (from: 10/24/1994 until: 04/21/1996)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava 851 01
  (from: 12/15/1997 until: 04/08/2004)
Ing.arch. Pavel Hollý
Kopčianska 88
Bratislava 851 01
Until: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004 until: 04/08/2004)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava
  (from: 10/24/1994 until: 12/14/1997)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava 841 01
  (from: 12/15/1997 until: 04/08/2004)
Ing. Jozef Šurík
Sch. Trnavského 20
Bratislava 841 01
Until: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004 until: 04/08/2004)
Ulrich Wachs
Medená 17
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 12/14/1997)
Martina Bartošová
360
Veľké Leváre 908 73
From: 12/17/2003
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Konať menom spoločnosti môžu vždy iba dvaja konatelia spoločne. Pri bankových operáciach menom spoločnosti môže konať Ing. Jozef Šurík samostatne.
  (from: 04/22/1996 until: 04/08/2004)
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 10/24/1994 until: 04/21/1996)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 12/11/1998 until: 04/08/2004)
100 000 Sk
  (from: 10/24/1994 until: 12/10/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.9.1994 v súlade s prísl. ustan. Obchodného zákonníka. Ku dňu registrácie spoločníci splatili svoje vklady v celom rozsahu. Živnostenské opráv- nenie vydané OÚ - živnostenské oddelenie Bratislava 4, č. ŽO - 94/4978/603. Stary spis: S.r.o. 14578
  (from: 10/24/1994 until: 11/23/2021)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14578
  (from: 05/03/1995 until: 11/23/2021)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1995. Dodatok č. l k spoločenskej zmluve zo dňa 3.4.1996. Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.3.1996. Zmena obchodného mena z pôvodného EBK-REAL s.r.o. Stary spis: S.r.o. 14578
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.9.1997, dodatok č. 3 zo dňa 17.11.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 14578
  (from: 12/15/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2003.
  (from: 04/09/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person