Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10319/R

Business name: 
FINATEX, a.s.
  (from: 02/06/2003)
Registered seat: 
K výstavisku 447/14
Trenčín 911 01
  (from: 01/08/2021)
Identification number (IČO): 
34 142 151
  (from: 02/06/2003)
Date of entry: 
06/17/1996
  (from: 02/06/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/06/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/06/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/06/2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/06/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/06/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/06/2003)
prieskum trhu
  (from: 02/06/2003)
reklamné činnosti
  (from: 02/06/2003)
organizovanie výstav, výstavníctvo
  (from: 02/06/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 02/06/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/06/2003)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 02/06/2003)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/14/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/24/2003)
Ing. Juraj Holec - člen
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 02/06/2003
  (from: 06/29/2017)
Ing. Miroslav Majerník - podpredseda
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 11/14/2013
  (from: 06/29/2017)
JUDr. Martin Buraj - Chairman of the Board of Directors
Nábrežná 1633/2
Trenčín 911 01
From: 04/27/2020
  (from: 12/30/2020)
Ing. Emil Dobiaš - Vice-chairman of the Board of Directors
Niva 133/7
Trenčín 911 01
From: 04/27/2020
  (from: 12/30/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť su oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva a obidvaja podpredsedovia predstavenstva, všetci výlučne spoločne.
  (from: 01/11/2014)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 06/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení čl. III ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 06/25/2009)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Bratko
Partizánska 8
Trenčín
From: 09/11/2003
  (from: 06/24/2009)
Roman Rokaši
Svinná 175
Svinná 913 24
From: 05/13/2019
  (from: 07/05/2019)
Ing. Zuzana Luhová
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/27/2020
  (from: 12/30/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.02.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6480
  (from: 06/17/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.1.1998 schválilo dodatkom č. l zmenu spoločenskej zmluvy a nové úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/10/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.02.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/17/1998)
Dodatok k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 07.12.1998.
  (from: 09/30/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 30.04.1999. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.03.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 24.05.1999. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 02.07.1999 a 15.07.1999.
  (from: 02/10/2000)
Valné zhromaždenie konané 18.12.2000 schválilo dodatok k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodných podielovzo dňa 18.12.2000.
  (from: 03/20/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 12.6.2001 odvolalo a menovalo konateľa.
  (from: 11/21/2001)
Valné zhromaždenie dňa 17.12.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 12/2003, NZ 7999/2003 zo dňa 4.2.2003) rozhodlo o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosť, schválilo stanovy a.s., zvolilo členov a predsedu predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady.
  (from: 02/06/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.04.2003 rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 08/20/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.09.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 218/2003, NZ 79923/2003 rozhodlo o zmene stanov a zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 11/24/2003)
Obchodná spoločnosť TEX servis s.r.o. so sídlom Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, IČO 34 136 894 zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou FINATEX a.s. so sídlom M.R.Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO 34 142 151, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti TEX servis s r.o.
  (from: 06/20/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/20/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TEX servis s.r.o.
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 06/20/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person