Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5471/V

Business name: 
U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
  (from: 04/10/2001 until: 12/31/2022)
VSŽ Labortest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 11/23/1994 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 06/19/2002 until: 12/31/2022)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca
  (from: 11/23/1994 until: 06/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 699 634
  (from: 11/23/1994)
Date of entry: 
11/23/1994
  (from: 11/23/1994)
Person dissolved from: 
23. 11. 2022
  (from: 01/01/2023)
Date of deletion: 
01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/23/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie chemických analýz, skúšok, mechanických vlastností v rámci VSŽ, akciovej spoločnosti
  (from: 11/23/1994 until: 08/14/2001)
výroba a predaj chemických činidiel
  (from: 11/23/1994 until: 08/02/2010)
nakladanie s odpadmi
  (from: 02/08/1999 until: 08/17/2004)
výkon štátneho skúšobníctva Štátnou skúšobňou SKTC-123 v rozsahu osvedčenia o akreditácii
  (from: 02/08/1999 until: 11/14/2000)
vykonávanie skúšok ako skúšobné laboratórium podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 90/1998 Z.z. pre skupiny výrobkov A.4.1., C.3.5., C.4.5.
  (from: 12/29/1999 until: 08/17/2004)
autorizácia SKTC-123 podľa Rozhodnutia č. 23/2000 o autorizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na ostatné určené výrobky: a/ certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného výrobku, b/ skúšanie určených výrobkov
  (from: 11/15/2000 until: 08/14/2001)
autorizácia SKTC-123 podľa Rozhodnutia č. 108/2000 o autorizáciu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na ostatné určené výrobky: a/ certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného výrobku b/ skúšanie určených výrobkov
  (from: 08/15/2001 until: 08/17/2004)
výkon činnosti skúšobného laboratória podľa § 5, § 6, § 7 zákona č. 90/1998 Z.z., výhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z.
  (from: 08/18/2004 until: 08/02/2010)
vykonávanie špeciálnych testov a analýz pre externých odberateľov
  (from: 11/23/1994 until: 12/31/2022)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hodnotenia kovových a nekovových materiálov
  (from: 11/23/1994 until: 12/31/2022)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 11/23/1994 until: 12/31/2022)
vykonávanie chemických analýz, skúšok mechanických vlastností
  (from: 08/15/2001 until: 12/31/2022)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/23/2008 until: 12/31/2022)
vykonávanie chemických a fyzikálnych skúšok plechov s povrchovou úpravou, chemických rozborov technického železa, zinku, hliníka a hliníkových zliatin, cínu o dpadových vôd
  (from: 08/03/2010 until: 12/31/2022)
vykonávanie kvantitatívnych opticko-emisných analýz technického železa, hliníka a hliníkových zliatin, stanovenie prvkov v kovových vzorkách metódou tavenia v nosnom plyne, kvantitatívnych röntgen-fluoresenčných analýz niektorých oxidických materiálov a ferozliatin, chemických analýz a fyzikálnych skúšok žiaruvzdorných keramických materiálov, meranie aktivity rádionuklidov 137Cs a 60Co v oceli
  (from: 08/03/2010 until: 12/31/2022)
vykonávanie mechanických skúšok kovových materiálov
  (from: 08/03/2010 until: 12/31/2022)
vykonávanie chemických skúšok surovín (rozbory koksovateľného, energetického uhlia, antracitu, čiernouhoľných koksov, olejov), chemických skúšok expedovaných výrobkov-uvoľnovacie skúšky (čiernouhoľný koks, čiernouhoľný decht), rozborov koksárenského, vysokopecného a zmesného plynu, spalín, ovzduša, rozborov atmosfér a analýz odpadových vôd
  (from: 08/03/2010 until: 12/31/2022)
Partners: 
INTERNATIONALE TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Trieda SNP č.61
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2004 until: 08/17/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 02/16/2004 until: 02/16/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 06/19/2002 until: 02/15/2004)
U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál VSŽ
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
STEEL Košice s.r.o.
  (from: 11/15/2000 until: 04/09/2001)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice IČO: 00 609 226
  (from: 02/08/1999 until: 11/14/2000)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice IČO: 00 609 226
  (from: 01/30/1998 until: 02/07/1999)
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
  (from: 11/23/1994 until: 01/29/1998)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 10/19/2018 until: 07/29/2021)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 08/18/2004 until: 10/18/2018)
U. S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
Slovak Republic
  (from: 02/17/2004 until: 12/31/2022)
U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o. IČO: 00 697 745
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
Slovak Republic
  (from: 07/30/2021 until: 12/31/2022)
Contribution of each member: 
VSŽ, akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 01/29/1998)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 02/07/1999)
VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 11/14/2000)
STEEL Košice s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/15/2000 until: 04/09/2001)
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/19/2002 until: 02/15/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/16/2004 until: 02/16/2004)
INTERNATIONALE TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/16/2004 until: 08/17/2004)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 72 857 000 Sk Paid up: 72 857 000 Sk
  (from: 02/17/2004 until: 10/13/2005)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/18/2004 until: 12/31/2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 86 857 000 Sk Paid up: 86 857 000 Sk
  (from: 10/14/2005 until: 03/10/2008)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 90 735 000 Sk Paid up: 90 735 000 Sk
  (from: 03/11/2008 until: 12/31/2008)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 10/18/2018)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Amount of investment: 3 011 851 EUR Paid up: 3 011 851 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2022)
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/19/2018 until: 07/29/2021)
U. S. Steel Košice - SBS, s.r.o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/30/2021 until: 12/31/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/18/2004 until: 12/31/2022)
konatelia
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
Ing. Jana Gulišová
Kežmarská 22
Košice
From: 05/14/2001
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
Ing. Jana Gulišová - Individual managing director
Kežmarská 22
Košice
  (from: 08/15/2001 until: 06/18/2002)
Ing. Jana Gulišová
Kežmarská 22
Košice 040 11
From: 05/14/2001
  (from: 08/18/2004 until: 06/12/2017)
Ing. Martin Hura
Užhorodská 9
Košice 040 11
From: 06/20/2008
  (from: 07/23/2008 until: 06/12/2017)
Ing. Alexander Nutter - Individual managing director
Jenisejská 10
Košice
  (from: 11/23/1994 until: 02/05/1997)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice
From: 02/01/1997
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
Ing. Juraj Ondáš - Individual managing director
Orgovánová 3
Košice
  (from: 02/06/1997 until: 06/18/2002)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice 040 11
From: 02/01/1997
  (from: 08/18/2004 until: 12/07/2007)
Ing. Juraj Ondáš
Orgovánová 3
Košice 040 11
From: 02/01/1997 Until: 12/04/2007
  (from: 12/08/2007 until: 12/07/2007)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice
From: 10/21/1997
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
RNDr. Ladislav Rožek - Individual managing director
Štúrova 26
Košice
  (from: 11/23/1994 until: 06/18/2002)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice 040 01
From: 10/21/1997
  (from: 08/18/2004 until: 06/12/2017)
RNDr. Ladislav Rožek
Štúrova 26
Košice 040 01
From: 10/21/1997
  (from: 06/13/2017 until: 12/31/2022)
Ing. Jana Gulišová
Kpt. Nálepku 1200/7
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 05/14/2001
  (from: 06/13/2017 until: 12/31/2022)
Ing. Martin Hura
Užhorodská 9
Košice 040 11
From: 06/20/2008
  (from: 06/13/2017 until: 12/31/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/18/2004 until: 12/31/2022)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/23/1994 until: 04/09/2001)
Capital: 
3 012 847 EUR Paid up: 3 012 847 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2022)
90 765 000 Sk Paid up: 90 765 000 Sk
  (from: 03/11/2008 until: 12/31/2008)
86 887 000 Sk Paid up: 86 887 000 Sk
  (from: 10/14/2005 until: 03/10/2008)
72 887 000 Sk Paid up: 72 887 000 Sk
  (from: 02/17/2004 until: 10/13/2005)
200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/16/2004)
100 000 Sk
  (from: 11/23/1994 until: 02/07/1999)
Supervisory board: 
Ing. Július Bacsó , CSc.
Mikoviniho 11
Košice
  (from: 11/23/1994 until: 02/07/1999)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015
  (from: 06/09/2015 until: 09/18/2015)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015
  (from: 09/19/2015 until: 10/18/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 06/01/2015 Until: 10/01/2018
  (from: 10/19/2018 until: 10/18/2018)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004
  (from: 08/18/2004 until: 02/15/2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 08/10/2004 Until: 01/19/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Alexander Dudinský
Michalovská 41
Košice
  (from: 05/20/1996 until: 04/09/2001)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice
From: 07/23/2003
  (from: 09/03/2003 until: 08/17/2004)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice - Myslava 040 16
From: 07/23/2003
  (from: 08/18/2004 until: 06/19/2007)
Ing. Anton Jura
Na Kope 45
Košice - Myslava 040 16
From: 07/23/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007
  (from: 06/20/2007 until: 03/08/2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 21/749
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 03/08/2011)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Dénešova 67
Košice
From: 12/14/2000 Until: 07/23/2003
  (from: 06/19/2002 until: 09/02/2003)
Ing. Jozef Machovič
Ludmanská 1
Košice
  (from: 02/08/1999 until: 04/09/2001)
Ing. Vladimír Nevický
Turgenevova 25
Košice
  (from: 11/23/1994 until: 04/09/2001)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
From: 03/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 10/18/2018)
Ing. Stanislav Polák
Floriánska 11
Košice
  (from: 11/23/1994 until: 05/19/1996)
JUDr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011
  (from: 10/19/2018 until: 12/31/2022)
David Earle Hathaway
Heritage Creek Drive 100
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 08/01/2016
  (from: 08/11/2016 until: 12/31/2022)
Ing. Silvia Gaálová , FCCA
Rastislavova 778/56
Košice-Juh 040 01
From: 12/04/2018
  (from: 12/14/2018 until: 12/31/2022)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 04/01/2008 until: 07/22/2008)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008
  (from: 07/23/2008 until: 01/24/2011)
George F. Babcoke
Phillips Court 4004
Mars, PA 160 46
Spojené štáty americké
From: 03/18/2008 Until: 12/29/2010
  (from: 01/25/2011 until: 01/24/2011)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
From: 07/01/2013
  (from: 07/20/2013 until: 06/08/2015)
George F. Babcoke
Westminster Place 5302
Pittsburgh, PA 152 32
Spojené štáty americké
From: 07/01/2013 Until: 06/01/2015
  (from: 06/09/2015 until: 06/08/2015)
Karl Frank Csensich
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000
  (from: 06/19/2002 until: 08/17/2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000 Until: 08/10/2004
  (from: 08/18/2004 until: 08/17/2004)
John Harold Goodish
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
  (from: 04/10/2001 until: 06/18/2002)
John Harold Goodish - člen
336 Snowberry Circle
Venetia, PA 153 67
Spojené štáty americké
From: 12/14/2000 Until: 02/14/2003
  (from: 06/19/2002 until: 03/24/2003)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007
  (from: 02/16/2007 until: 08/09/2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010 Until: 08/01/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/10/2016)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp. 16066, PA
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/31/2008)
David Harman Lohr
Averys Way 107
Cranberry Twp. 16066, PA
Spojené štáty americké
From: 06/01/2005 Until: 03/18/2008
  (from: 04/01/2008 until: 03/31/2008)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003
  (from: 08/18/2004 until: 06/06/2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003 Until: 06/01/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Christopher James Navetta
209 Wheatherburn Drive
Wexford, PA 150 90
Spojené štáty americké
From: 02/14/2003
  (from: 03/25/2003 until: 08/17/2004)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 01/25/2011 until: 03/08/2011)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011
  (from: 03/09/2011 until: 07/19/2013)
David John Rintoul
Brook Trout Lane 16324
Northville, Michigan 481 68
Spojené štáty americké
From: 01/01/2011 Until: 07/01/2013
  (from: 07/20/2013 until: 07/19/2013)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018 Until: 10/01/2018
  (from: 12/14/2018 until: 12/13/2018)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/19/2018 until: 12/13/2018)
James Edward Bruno
Oakmont Drive 9328
Clarkston, Michigan 483 48
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 12/14/2018 until: 12/31/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice N 276/94, Nz 272/94 zo dňa 21. 10. 1994 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 11/23/1994 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 29. 1. 1998.
  (from: 01/30/1998 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 136/98, Nz 135/98 zo dňa 11. 5. 1998 podľa z.č. 11/98 Z.z. Zmena zakladateľskej listiny vo forme not. záp. N 452/98, Nz 451/98 zo dňa 18. 12. 1998.
  (from: 02/08/1999 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 26.5.1999 vo forme notárskej zápisnice N 109/99, Nz 112/99.
  (from: 12/29/1999 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.4.2000 a 11.10.2000.
  (from: 11/15/2000 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 14.12.2000.
  (from: 04/10/2001 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 122/01, Nz 116/01 zo dňa 15. 5. 2001.
  (from: 08/15/2001 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 325/02, Nz 321/02 zo dňa 14.5.2002.
  (from: 06/19/2002 until: 12/31/2022)
Zmena zakladateľskej listiny a úplné znenie vo forme spoločenskej zmluvy zo dňa 14.10.2003.
  (from: 02/16/2004 until: 12/31/2022)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2003.
  (from: 02/17/2004 until: 12/31/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2023)
Legal successor: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 01/01/2023)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person