Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13842/R

Business name: 
TOMINOKO, s.r.o.
  (from: 09/18/2015 until: 10/26/2022)
Registered seat: 
Kocurany 30
Kocurany 972 02
  (from: 08/31/2015 until: 10/26/2022)
Identification number (IČO): 
36 329 029
  (from: 06/13/2003)
Date of entry: 
06/13/2003
  (from: 06/13/2003)
Person dissolved from: 
27. 4. 2022
  (from: 10/27/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 10/27/2022)
Date of deletion: 
10/27/2022
  (from: 10/27/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 10/27/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/13/2003)
Capital: 
23 407 EUR Paid up: 23 407 EUR
  (from: 11/05/2010 until: 10/26/2022)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť TOMINOKO, s.r.o., IČO 36 329 029, so sídlom 972 02 Kocurany 30, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, 13842/R.
  (from: 10/27/2022)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person