Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  108/P-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
 
Sídlo: 
Nad traťou 1
Kežmarok 060 01
 
IČO: 
00 199 702
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
12.02.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 12.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.jpg
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Prezenčná listina z členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Pozvánka na členskú schôdzu.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Prezenčné listiny.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Správa návrhovej a volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Splnomocnenia na zastupovanie členov družstva.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2016)
Zápisnica z členskej schôdce.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2016)
Podpisové vzory.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
účt. záv. 2012+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 25.03.2013)
účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
účt. záv. 2010+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 10.03.2011)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 31.12.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.12.2010)
účt. záv. 2009 + výročná správa + audit
  (Dátum doručenia: 12.03.2010)
účt. záv. 2008 + výročná správa + správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 28.02.2008)
zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 23.03.2007)
podpisové vzory členov predst. - P. Benč, E. Jandová, J. Rataj, J. Zentko, Š, Kolek, V. Vaverčák, J. Gallik
  (Dátum doručenia: 23.03.2007)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 09.03.2007)
zmena stanov
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
živnost.list
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 14.03.2006)
účt. záv. 2004 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
účt.záv. 2003
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
auditorská správa
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.03.2004)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.04.2003)
2x účtovná závierka 2002 + správa auditora+výročná správa + príloha
  (Dátum doručenia: 07.04.2003)
účt.záv. +príloha+výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 22.03.2002)
zápisnica z ČS 14.12.01
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
zmena stanov družstvo zo 14.12.01
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
úplne znenie stanov k 4.12.01
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
podpisové vzory členov predst.
  (Dátum doručenia: 28.01.2002)
účtovná závierka za rok 2000
  (Dátum doručenia: 13.07.2001)
správa auditora rok 2000
  (Dátum doručenia: 13.07.2001)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR