Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  737/S-Zbl

Obchodné meno: 
HERMES s.r.o.
 
Sídlo: 
Na Vartičke 10
Žiar nad Hronom 965 01
 
IČO: 
31 572 201
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
21.10.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 28.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.01.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 14.01.2017)
výročná správa 2015 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Dodatok č.1
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Dodatok č. 11 k SZ
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Prezenčná listina z 26.05.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Zápisnica z rokovania VZ z 26.05.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Vyhlásenie Ing. Ondrej Grendár.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Vyhlásenie Ing. Jozef Malý.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Vyhlásenie Ing. Jozef Husár.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Vyhlásenie z 01.06.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Prezenčná listina 16.06.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Zápisnica z rokovania 16.06.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Dodatok č. 11, 16.06.2015.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
výročná správa 2012 + ÚZ 2012 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
VS+ÚZ 2011+Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 13.06.2012)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 12.12.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 23.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve z 24.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.11.2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 30.11.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 20.10.2011
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ a uznesenie z 20.09.2010
  (Dátum doručenia: 19.10.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.10.2010
  (Dátum doručenia: 19.10.2010)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Dodatok č. 9 k SZ - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
dodatok č.8 k spoloč.zmluve
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
zmluva o prevode obchod.podielu
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
zápis. z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
zápis. z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
výročná správa 2004+ÚZ+Sp.n.aud
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
účtovná závierka - 2002+VS+správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 10.03.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
Dodatok č.7
  (Dátum doručenia: 18.12.2003)
SZ
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
účtovná závierka - 2001+VS+ správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)