Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13640/P-Zbl

Obchodné meno: 
MART-SK, s.r.o.
 
Sídlo: 
SNP 516/17
Sabinov 083 01
 
IČO: 
36 481 017
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
31.07.2002
 
Uložené listiny: 
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
zápisnica v VH z dňa 3.10.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
zápisnica v VH z dňa 3.11.2011
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Dodatok č 6
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
Rozhodnutie konateľa
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
dodatok č. 6 + zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
dodatok č. 4
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
doplnok č. 3
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 03.01.2023)
dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.01.2023)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 07.01.2004)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
úplne znenie spol. zml k 3.10.2016
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.01.2004)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.03.2023)
účt. záv. 2004 + pozn.
  (Dátum doručenia: 08.04.2005)
Výročná správa za rok 2016.doc
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
účt. záv. 2005
  (Dátum doručenia: 05.04.2006)
účt. záv. 2006
  (Dátum doručenia: 03.04.2007)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
účt. záv. 2009 + vý. správa + audit
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
účt. záv. 2010+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 09.12.2011)
účt. záv. 2011
  (Dátum doručenia: 01.08.2012)
účt. záv. 2012+výr. správa + audit
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 27.04.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
podpisový vzor - J.Kandráč, A:Gaľa
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
podpisový vzor - S.Kundrát
  (Dátum doručenia: 07.01.2004)
živnost.list
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
živn. list
  (Dátum doručenia: 02.09.2005)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Potvrdenie o ukončení podnikania.zep
  (Dátum doručenia: 06.11.2014)
živnost. list 5x
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Výpis zo živnostenského registra
  (Dátum doručenia: 19.10.2009)
vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)