Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  148/L-Zbl

Obchodné meno: 
Prima banka Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Hodžova 11
Žilina 010 11
 
IČO: 
31 575 951
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1993
 
Uložené listiny: 
Stanovy - úplné znenie zo dňa 18.4. 2007 NZ 14724/2007
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
NZ 20633/08 zo dňa 16.05.2008
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Notárska zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 24.04.2020)
Stanovy spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
nz 140/02 z 25/4/02, správa audit 2001, podpisový vzor J. Mihalik
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Stanovy A.S.
  (Dátum doručenia: 07.06.2005)
Nz 36587/04 zo dňa 13/5/2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
Úz. stanov, Nz 16119/06,
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Úplné znenie Stanov AS
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
stanovy zo dňa19/11/09
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
stanovy zo dňa 26/1/2010
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Úplné znenie Stanov AS
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Stanovy zo dňa (riadiaca norma č. 15)
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Stanovy AS z 19/5/11
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
stanovy zo dňa 19/4/2012
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Úplné znenie Stanov AS z 10/1/14
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Úplné znenie Stanov AS z 2/10/14
  (Dátum doručenia: 08.10.2014)
stanovy zo dňa 25/5/2015
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
stanovy zo dňa 19/6/2017 + súhlas so zmenou stanov
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Stanovy z 19. 05. 2011 + NZ 16326/11
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Stanovy zo dňa 24. 11. 2011 + rozhodnutie zo dňa 29/11/2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Nz 47491/2011 zo dňa 24.11.2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Stanovy zo dňa 6.12.2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Stanovy AS z 28/5/14+ rozhodnutie NBS Zo dňa 27/5/2014
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Stanovy as z 24/5/22
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Stanovy AS z 21/5/21
  (Dátum doručenia: 31.05.2021)
stanovy zo dňa 27/05/2019 + rozhodnutie NBS zo dňa 21/5/2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Súhlas s vymenovaním do funkcie prokuristu a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Podpisový vzor: Ing.Mgr. R.Andries
  (Dátum doručenia: 08.10.2014)
podpisový vzor P. Novák
  (Dátum doručenia: 19.08.2019)
Podpisový vzor: D.Ševčík
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Podpisový vzor: Ing.I.Tušl, JUDr.K.Novotná
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Podpisový vzor: Ing.H.Gáherová
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Vzdanie sa funkcie: Ing.P.Chovanec
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
podpisový vzor K. Vršanská
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
Podpisový vzor: Ing.H.Gaherová
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Podpisový vzor: Ing.P.Majer, Ing.R.Jenis
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Podpisový vzor: E.Ruymaekers
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Podpisový vzor: Ing.J.Hirschová
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
vzdanie sa funkcie prokuristu M. Rozbora
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
Podpisový vzor: Ing.J.Rollo
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva J. Sládeček, rozhodnutie NBS 2/12/03
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Podpisový vzor: R.Platzer
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Podpisový vzor: H.Lasat
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
podpisový vzor člena predstavenstva p. Erwin Viktor Alfons Ruymaekers. Dr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
súhlas s členstvom v predstavenstve p. Erwin Viktor Alfons
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Podpisový vzor (súhlas) P.Galland, Decraene Stefaan, Vzdanie sa funkcie: F.Durollet
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
skončenia funkcie Pascal Becker
  (Dátum doručenia: 14.10.2008)
Vzdanie sa funkcie Ing. Trajčík
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
podpisový vzor S. depaepe
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Podpisový vzor P. Chovanec, K. Vršanská, M. Kubíková
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Podpisový vzor: G. Daumann,
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Podpisový vzor: F. Leopold, P. Philippaerss, Vzdanie sa funkcie: F. Plantureux, S. Vermeire, M. Lauwers
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Podpisový vzor: Ing.A.Halúska
  (Dátum doručenia: 20.08.2007)
vzdanie sa funkcie Gernot Daumann zo dňa 30.06.2007
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
Zápis DR 21/12/06, výpis uznesenia predstavenstva 3/07, podpisový vzor prokuristu M. Rozbora, P. Ćverha
  (Dátum doručenia: 17.04.2007)
Vzdanie sa funkcie: M. Kubíková, Podpisový vzor: Ing. J. Trajčík
  (Dátum doručenia: 07.11.2006)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Výročná správa 2003, audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Nz 30336/03, pod. vzor J. Mihalik, výročná správa 2002, stanovy zo dňa 24/4/2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Správa audítora 2005, Výročná správa 2005 /annual report/
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Účtovná závierka 2008+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
výročná správa 2007 + audítorská správa
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
správa nezávislého audítora + poznámky 2009
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky
  (Dátum doručenia: 28.06.2001)
účtovná závierka k 31.12.2000 + poznámky
  (Dátum doručenia: 06.04.2001)
Účtovná závierka 2010+poznámky+SNA+výročná správa 2010+ osvedčenie z VZ-NZ 16326/2011 05.05.2011
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
účtovná závierka za rok 1999+príloha
  (Dátum doručenia: 03.07.2000)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Ročná finančná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Ročná finančná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1998
  (Dátum doručenia: 30.06.1999)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka 1996 + príloha + SNA
  (Dátum doručenia: 30.06.1997)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Návrh výročnej správa 2010 (individualna UZ 2010 + SNA + VS + poznámky ) + financné výkazy + návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2010 + návrh zmeny stanov (uvedené je v NZ 16326/11 zo dňa 5/5/2011)
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
NZ 17512/2017 zo dňa 24/5/2017 zmluva o zlúčení vrátane stanov
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
správa nezávislého experta vo veci posädenia návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. zo dňa 6/4/2017
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
NZ 14897/2016 zo dňa 28/4/2016 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 29.04.2016)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26/3/2015
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Doložka o oprave NZ 17511/17 z 24/5/17
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Osvedčenie z VZ-NZ 16326/11 z 5/5/11
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
rozhodnutie NBS zo dňa 16/5/2011
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
NZ 17511/2017 zo dňa 24/5/2017 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
NZ 59688/2017 zo dňa 21/12/2017 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 27.12.2017)
Zápisnica z DR z 14/12/17
  (Dátum doručenia: 16.02.2018)
rozhodnutie NBS zo dňa 14/3/2014
  (Dátum doručenia: 03.09.2014)
NZ 32367/2014 zo dňa 4/9/2014 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Osvedčenie z VZ-NZ 14879/13 z 6/5/13+Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Osvedčenie z MVZ-NZ 44706/2009 z 30/11/09+stanovy
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Rozhodnutie NBS z 7/1/14
  (Dátum doručenia: 16.01.2014)
Rozhodnutie Predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
NZ 12449/2018 zo dňa 19/4/2018 - osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Rozhodnutie DR z 29/10/18
  (Dátum doručenia: 02.11.2018)
Osvedčenie z VZ-NZ 12934/19 z 25/4/19+Výročná správa 2018
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Osvedčenie z VZ-NZ 14912/15 z 30/4/15+výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Osvedčenie z VZ-NZ 13238/17 z 20/4/17+výročná správa 2016
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
správa predstavenstva spoločnosti Sberbank Slovensko a.s o zlúčení so spoločnosťou Prima banka Slovensko a.s. zo dňa 10/4/2017
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16/8/2019
  (Dátum doručenia: 19.08.2019)
rozhodnutie NBS zo dňa 15/8/2019
  (Dátum doručenia: 19.08.2019)
rozhodnutie dozornej rady zo dňa 02/09/2019
  (Dátum doručenia: 09.09.2019)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Rozhodnutie dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2022)
Rozhodnutie NBS z 19/5/22
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Osvedčenie NZ 11613/22 z 28/4/22+Výročná správa 2021
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Osvedčenie NZ 11722/21 z 29/4/21+účtovná závierka 2020
  (Dátum doručenia: 31.05.2021)
zápisnica o priebehu a výsledku volieb zo dňa 21/6/2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Zápisnica z volieb DR z 29/7/16
  (Dátum doručenia: 11.08.2016)
Osvedčenie z VZ -NZ 16409/14 z 30/4/14+Výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z MVZ z 2/7/13
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
NZ 14974/2012 zo dňa 27/4/2012 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Zápisnica z predstavenstva z 2/7/13, Rozhodnutie predtavenstva z 11/6/13
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Zápisnica z MVZ z 2/7/13
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Zápisnica z DR z 8/9/14
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Zápisnica z MZ DR z 18/10/13
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Rozhodnutie predstavenstva z 18/10/13
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
zápisnica o priebehu a výsledku volieb zo dňa 1/8/2013
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Výpis zo zápisnice z DR z 21/2/13
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
zápisnicaz mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31/3/2011
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
Zápisnica 3/2011 z DR z 21/4/11, Zápis z MVZ z predstavenstva z 19/5/11
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Zápisnica z MVZ z 27/6/11
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Zápisnica z Mz DR z 19/5/11
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
Rozhodnutie DR z 29/2/12
  (Dátum doručenia: 12.03.2012)
Osvedčenie z VZ-NZ 16326/11 z 5/5/11+návrh výročnej správy 2010+stanovy
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Osvedčenie o mimoriadnom VZ 09/09/2011 - odpis NZ 32878/2011
  (Dátum doručenia: 26.09.2011)
Notárska zápisnica NZ 47491/2011 zo dňa 24. 11. 2011 - osvedčenie MVZ
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
výpis zo zápisu č. 29/2010 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18/8/2010
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
Zápisnica z MZ DR z 31/3/11
  (Dátum doručenia: 07.04.2011)
Zápisnica z DR z 21/4/11
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
Rozhodnutie NBS z 29/4/08
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 12.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 22.5. 2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Výpis zo Zápisnice z DR z 7/5/08
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Osvedčenie z VZ-NZ 20633/08 z 16/5/08, Rozhodnutie NBS z 29/11/07, Výpis zo zápisnice z DR z 12/12/07 a 7/5/08
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
NZ 3480/2009 zo dňa 5.2.2009 - MVZ
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.3.2009
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
zápisnica z mimoradneho zasadania dozornej rady 19.11.2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Zápisnica z MDR z 24/10/08
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
zápisnica z mimoriadneho zasadnutia DZ zo dňa 19.11.2009
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
rozhodnutie z VZ (predstavenstva) zo dňa 7/12/09
  (Dátum doručenia: 09.12.2009)
Záverečný protokol CVK z 13/10/05,
  (Dátum doručenia: 20.10.2005)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady 14/6/07
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Osvedčenie valného zhromaždenia NZ 20633/2008 zo 16.5. 2008
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
rozhodnutie o zvýšení ZI zo dňa 10.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
NZ 3480/2009 zo dňa 5.2.2009 - VZ
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Osvedčenie z VZ-NZ 14197/09 z 4/5/09
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Uznesenie z 31/7/07
  (Dátum doručenia: 20.08.2007)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva z 29.10.2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
výpis zo zápisnice 09.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Zápis z volieb člena DR 22/6/2004
  (Dátum doručenia: 14.09.2004)
Zápis z volieb člena DR 2/6/2004, podpisový vzor M. Kubíková, rozhodnutie NBS 21/4/2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2004)
zápisnica z MDR 24.10.2008
  (Dátum doručenia: 24.11.2008)
rozhodnutie NBS - súhlas na zmenu stanov zo dňa 13/5/09
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Osvedčenie o VZ-NZ 14724/07 z 18/4/07+Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.10.2007)
NZ 14197/09 zo dňa 4/5/09 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
Osvedčenie z VZ z 4/5/09-NZ 14197/09
  (Dátum doručenia: 06.05.2009)
Rozhodnutie predstavenstva z 24/10/07
  (Dátum doručenia: 09.11.2007)
Osvedčenie o VZ -NZ 16119/06 z 27/4/06+návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
NZ 44706/09 zo dňa 30/11/09
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
zápisnica z mimor. dozornej rady 24.10.2008
  (Dátum doručenia: 11.11.2008)
Výpis zo zápisnice zasadnutie DZ zo dňa 17.2.2009
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 10/6/2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
zápisnica z č. 1/2004 zo dňa 8/3/2004,
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Zápisnica z volieb DR z 26/10/06
  (Dátum doručenia: 07.11.2006)
Zápisnica z volieb člena DR z 15/12/05
  (Dátum doručenia: 02.01.2006)
Zápis zasadnutia DR 4/2003 - 26/9/2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Výpis zo zápisnice z DR z 28/4/05, Rozhodnutie NBS č. UBD-540/2005 z 5/4/05, Osvedčenie o priebehu VZ - NZ 18505/05 z 28/4/05
  (Dátum doručenia: 18.03.2005)
Výpis zo zápisnice DR 5/2003 z 5/12/03, pod. vzor P. Ďuriník,
  (Dátum doručenia: 12.02.2004)
Osvedčenie z VZ-NZ 20633/08 z 7/5/08
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Výpis zo zápisnice DR 21/2/06, vzdanie sa funkcie M.Lauwers
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Výpis zo zápisnice z 27/4/06,
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Výpis zo zápisnice z DR z 28/4/05, Osvedčenie o priebehu VZ-NZ 18505/05 z 28/4/05, Rozhodnutie NBS č. UBD-773/05 z 17/5/05, č. UBD 427/05 z 15/3/05
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
osvedčenie VZ zo dňa 18.4. 2007 - NZ 14724/2007
  (Dátum doručenia: 23.04.2007)
rozhodnutie NBS zo dňa 7/12/09
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Rozhodnutie NBS z 16/6/08
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Rozhodnutie NBS z 13/5/09
  (Dátum doručenia: 20.05.2009)
rozhodnutie od NBS 04.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
rozhodnutie NBS zo dňa 9/5/2012
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Rozhodnutie NBS z 18/6/13
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Rozhodnutie NBS z 12/6/12
  (Dátum doručenia: 20.09.2012)
Rozhodnutie NBS z 6/8/14
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Rozhodnutie NBS z 12/6/12
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Rozhodnutie NBS z 30/9/14
  (Dátum doručenia: 08.10.2014)
rozhodutie NBS zo dňa 21/5/2015
  (Dátum doručenia: 29.05.2015)
Rozhodnutie NBS z 19/5/21
  (Dátum doručenia: 31.05.2021)
NZ 16561/2010 zo dňa 11/5/2010 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)