Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  152/L-Zbl

Obchodné meno: 
Slovryb, a.s.
 
Sídlo: 
258
Príbovce 038 42
 
IČO: 
31 577 156
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1993
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2007 + správa nezávislého audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
účtovná závierka 2008+poznámky
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
účtovná závierka 2006+poznámky
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
účtovná závierka 2002+poznámky
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
výročna správa 2009 + správa nezávislého audítora + účtovna závierka 2009 + poznámky
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Úplné znenie Stanov AS z 30/4/11
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Účtovná závierka 2010+pozn.+SNA+osvedčenie z VZ-NZ 16793/11
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
účtovná závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
zápisnica z VZ zo dňa 10/5/2011 - osvedčenie VZ - NZ 16793/2011 osvedčenie o priebehu RVZ 10.05.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
účtovná závierka 2011 + auditorská správa + výročná správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
Účtovná závierka 2012+audítorská správa+poznámky k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
NZ 16370/2013 zo dňa 17.05.2013 - valné zhromaždenie+výpis z protokolu č. 06/2012+vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady+dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Osvedčenie z MVZ-NZ 15906/19 z 22/5/19
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Nz 138/02, 2x zápis val. zhromaždenia, 2x pod. vzor, 2x audit. správa2001,
  (Dátum doručenia: 12.02.2003)
2x protokol, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 04.04.2003)
Nz 48040/03, zápis DR, zápis val. zhromaždenia, 10x pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
NZ 42183/04 z VZ,
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Výročná a audítorská správa 2003,
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Audit. správa, účt. závierka 2004, podpisové vzory,
  (Dátum doručenia: 07.03.2006)
Účt. závierka 2005, audit. správa, zápisnica z VZ,
  (Dátum doručenia: 15.08.2006)
Osvedčenie z VZ-NZ 21458/07 z 1/6/07, Zápisnica z DR z 1/07 z 19/5/07, Výpis z predstavenstva z 10/3/07
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Audítorská správa 2006
  (Dátum doručenia: 25.07.2007)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.10.2008 (euro)
  (Dátum doručenia: 31.01.2009)
Stanovy zo dňa 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 31.01.2009)
Zápisnica z VZ z 25/4/15
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Osvedčenie z MVZ-NZ 15920/15 z 12/5/15
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Osvedčenie o VZ-NZ 16950/18 z 25/8/18
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
6x pod. vzory,
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)