Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  14325/T-Zbl

Obchodné meno: 
PCA Slovakia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Automobilová ulica 1
Trnava 917 01
 
IČO: 
36 256 013
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
23.09.2003
 
Uložené listiny: 
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Zápisnica z VZ 27.07.2006
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004 - v anglickom jazyku
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 20.02.2007)
Zápisnica z VZ 28.09.2007
  (Dátum doručenia: 02.10.2007)
Plnomocenstvo pre Juraja Fusku
  (Dátum doručenia: 02.10.2007)
Plnomocenstvo pre Davida Ronalda Surbey
  (Dátum doručenia: 02.10.2007)
Plnomocenstvo pre Martina Klucha
  (Dátum doručenia: 02.10.2007)
Plnomocenstvo pre Mareka Staroňa
  (Dátum doručenia: 02.10.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Stanovisko audítora k výročnej správe + Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.09.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.09.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Zápisnica z VZ 9.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu do základného imania z 8.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 8.12.208
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 9.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Zápisnica z VZ 28.07.2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 06.08.2009)
Zápisnica z VZ 27.10.2008
  (Dátum doručenia: 28.10.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.10.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.07.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 22.07.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010 - v súlade s medzinárodnými štandardami
  (Dátum doručenia: 10.10.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Príhovor generálneho riaditeľa
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Uznesenie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Návrh uznesenia na zmenu konateľa vyjadrenie
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Návrh uznesenia na zmenu konateľa
  (Dátum doručenia: 04.09.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Správa o ovrení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 11.09.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Zápisnica z VZ z 12.09.2014
  (Dátum doručenia: 29.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2015)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Zápisnica z MVZ z 14.09.2015
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.10.2015)
Zmluva o prevode obchodného podielu z CITROÖN SLOVAKIA, s.r.o. na PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Vyhlásenie konateľa - schválenie UZ 2015
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 15.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.09.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 12.09.2018)
Vyhlásenie konateľa o schválení ÚZ 2018
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Rozhodnutie spoločníka - CITROEN SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Rozhodnutie spoločníka - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Podpisový vzor konateľa - Ivan Antoine Alexandre Segal, Paris
  (Dátum doručenia: 23.09.2003)
Akceptačná listina a podpisový vzor konateľa - Alain Jacgues Joseph Baldeyrou, Riedisheim
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Zápisnica z MVZ 18.11.2003
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Zápisnica z MVZ 16.01.2004
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.01.2004)
Zápisnica z VZ + Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 27.07.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Výročná správa za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Podpisový vzor konateľa Martin Dzama
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Vyhlásenie konateľa o schválení účtovnej závierky za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)