Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  92/T-Zbl

Obchodné meno: 
SEMAT, a.s.
 
Sídlo: 
Farárske 6922
Trnava 917 01
 
IČO: 
34 120 076
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1995
 
Uložené listiny: 
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.10.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.08.2007)
Správa nezávislého audítora + Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 25.10.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 12.03.2009
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Notárska zápisnica N 93/10, Nz 14389/10, NCRls 14728/10
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
Zápisnica z VZ z 03.04.2012
  (Dátum doručenia: 03.05.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 01.07.2015
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Lukáš Hríbik
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 15.07.2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Podpisový vzor náhradného člena predstavenstva Jens Peter Gadensgaard
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Podpisový vzor náhradného člena predstavenstva Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 01.08.2016
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Per Lykkegaard Christensen
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Jens Peter Gadensgaard
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Notárska zápisnica N 343/2016, NZ 32321/2016, NCRls 33202/2016
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Notárska zápisnica N 922/2017, NZ 58847/2017, NCRls 59597/2017
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Notárska zápisnica N 116/2021, NZ 3680/2021, NCRls 3751/2021
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Listina prítomných akcionárov z 26.10.2020
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Notárska zápisnica N 116/2021, Nz 3680/2021, NCRls 3751/2021
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Listina prítomných akcionárov z 26.10.2021
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2021)
Notárska zápisnica Nz 158/02, N 161/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Prílohy k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 21.05.2002)
Súhlas so zvolenín za člena DR - Štefan Bučko, Trnava
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Súhlas so zvolením za člena DR - Pavol Kapitán, Trnava
  (Dátum doručenia: 29.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Správa audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Notárska zápisnica Nz 28940/03, N 106/03 + Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.04.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.04.2004)
Výročná správa + Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Správa audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Výročná správa za rok 2004 + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Záznam o výsledkoch volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Uznesenie DR
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Zápisnica z VZ 05.04.2004
  (Dátum doručenia: 11.05.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)