Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  93/T-Zbl

Obchodné meno: 
AGROSTAV Trnava, a. s.
 
Sídlo: 
Mikovíniho 219/7
Trnava 917 01
 
IČO: 
31 416 195
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.06.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2024)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.03.2024)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rudolf Revez
  (Dátum doručenia: 27.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2023)
Notárska zápisnica N 214/2023, Nz 33974/2023, NCRls 34762/2023
  (Dátum doručenia: 31.10.2023)
Podpisový vzor konateľa Magdaléna Hrušovská
  (Dátum doručenia: 31.10.2023)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Andrea Hrušovská, PhD.
  (Dátum doručenia: 31.10.2023)
Úplné znenie stanov 1. časť
  (Dátum doručenia: 31.10.2023)
Úplné znenie stanov 2. časť
  (Dátum doručenia: 31.10.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Notárska zápisnica N 1017/2020, Nz 41062/2020, NCRls 41658/2020
  (Dátum doručenia: 04.02.2021)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 04.02.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 04.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2020)
Notárska zápisnica N 1017/2020, Nz 41062/2020, NCRls 41658/2020 - zníženie základného imania
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Podpisový vzor člena dozornej rady Mgr. Zuzana Hrušovská
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena dozornej rady Mária Revezová
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena dozornej rady Jaroslav Hlbocký
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Andrej Hrušovský
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rudolf Revez
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Miroslav Hrušovský
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Zápisnica z MVZ z 05.12.2014
  (Dátum doručenia: 10.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Notárska zápisnica N492/2012, Nz 324004/2012, NCRls 32670/2012
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Notárska zápisnica N 138/10, Nz 18819/10, NCRls 19126/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Notárska zápisnica N 14/09, Nz 19243/09, NCRls 19454/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008 + Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 25.05.2006)
Udelenie prokúry
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov Po
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Správa o podnikateľskej činnosti
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 46368/04, N 253/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 64642/03, N 463/03
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Formulár na zverejnenie údajov v OV
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Formulár na zverejnenie údajov v OV
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 188/02, N 216/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR