Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  699/S-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Mikušovská cesta 17
Lučenec 984 01
 
IČO: 
36 054 259
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.05.2002
 
Uložené listiny: 
zápisnica z voleb. zhromaždenia + volebný zoznam
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
vyhlásenie - súhlas s voľbou za člena predstavenstva + podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
zápisnica z voleb. zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
osvedčenie o MVZ - Nz 34079/2005
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
plnomocenstvo M. Kelemena
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
splnomocnenie Mgr. A. Širokej
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
dodatok č. 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
stanovy
  (Dátum doručenia: 15.08.2005)
výročná správa + správa audítora + účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
MVZ - Nz 26121/2006 + PL
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
splnomocnenie Mgr. A. Širokej
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
vyhlásenie o splatení vkladov a zvýšení základného imania
  (Dátum doručenia: 17.07.2006)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.08.2007)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2008)
zápisnica z mimoriad.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
vyhlásenie nového člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
VZ - Nz 106392006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
stanovy - úplné zenenie
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
VZ- Nz 26258/2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
Notárska zápisnic az MVZ Nz 22142/2008
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
rozhodnutie mesta Lučenec
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Rozhodnutie BBSK a iné rozhodnutia
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
VS, auditorská správa r. 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Účtovná závierka r. 2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
zápisnica z volebného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Osvedčeníe o priebehu VZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Rozhodnutie MVZ ktore obsahuje uznesenia o zmene v dozornej rade
  (Dátum doručenia: 05.01.2011)
Suhlas noveho clena dozornej rady s volbou
  (Dátum doručenia: 05.01.2011)
účtovná závierka 2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Zapisnica z valneho zhromazdenia s prilohami
  (Dátum doručenia: 03.03.2012)
Suhlas clena dozornej rady s volbou
  (Dátum doručenia: 03.03.2012)
Suhlas clena dozornej rady s volbou
  (Dátum doručenia: 03.03.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 03.03.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
ÚZ 2011 + správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
ÚZ 2011 + správa nezávislého audítora + dodatok
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Uplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Potvrdenie o ukonceni podnikania
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
Notarska zapisnica o zmene stanov
  (Dátum doručenia: 23.07.2012)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
  (Dátum doručenia: 12.04.2013)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
podpisový vzor a vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
ÚZ 2012 + Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.10.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.04.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
Zapisnica z valneho zhromazdenia s prilohami
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
Suhlas clena dozornej rady s volbou
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Suhlas s volbou za clena DR Vladovic.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Suhlas s volbou za clena DR Gombala.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
zápisnica z volebného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.03.2014)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.doc
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 17.07.2003)
rozhodnutie jediného akcionára + výpis z OR
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 14.06.2004)
rozhodnutie akcionára NZ 659/02
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia NZ 53237/03
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia NZ 48542/04
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
zoznam členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.10.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
dodatok k uzneseniu
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
žiadosť o uvoľnenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
zoznam členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Výročná správa, účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 23.05.2005)
Vyhlásenie nového člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Zapisnica z volieb.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Súhlas s voľbou .asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Súhlas s voľbou .asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Súhlas s voľbou .asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
  (Dátum doručenia: 14.08.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Súhlas člena DR - Vladovič.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Súhlas člena DR - Gombala.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Súhlas člena DR - Rekšák.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Súhlas člena DR - Černok.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Notarska zapisnica a prilohy.zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Uplne znenie stanov .zep
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Zapisnica z volebneho zhromazdenia.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Suhlas zvoleneho clena Molnar.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Suhlas zvoleneho clena Padysakova.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)