Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  763/V-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo I, Košice
 
Sídlo: 
Vojenská 14
Košice 040 01
 
IČO: 
31 661 734
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.10.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
zápisnica z VZ .zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
zápisnica z predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
zápisnica volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2019)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 08.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 22.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Vzdanie sa funkcie člena predstavesntva.asice
  (Dátum doručenia: 12.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.09.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
zápisnica zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
oprávnenie technická inšpekcia.asice
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Výročná správa + audítorska správa + účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 14.12.2006)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka + koncepcia zvyšovania bezpečnosti a modernizácie výťahov umiestnených v objektoch, ktoré sú v správe SBD I + informácia o zákone č. 268/ 2007 Z.z. + zmluva o výkone správy, rokovací poriadok + správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 13.12.2007)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 09.03.2009)
Výročná správa + informácia o audite výročnej správy + vyhlásenie 2007
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.08.2009)
Výročná správa + vyhlásenie 2009
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.11.2010)
Účtovná závierka + vyhlásenie 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Výročná správa + vyhlásenie 2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Osvedčenie č. ObU-KE-OZP1-2011/12559-4
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Uznesenie z rokovania zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Výročná správa + vyhlásenie 2011
  (Dátum doručenia: 05.06.2012)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OU-KE-OZP1-2015/007935-2
  (Dátum doručenia: 16.02.2015)
Výročná správa + vyhlásenie 2012
  (Dátum doručenia: 11.06.2013)
Uznesenie z rokovania zhromaždenia delegátov družstva z 29.11.2017
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov SBD I. dňa 29.11.2017
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Audítorská správa + výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 16.12.2003)
Stanovy 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Notárska zápisnica N 148/2003, Nz 113532/2003 osvedčenie o konaní, výsledkoch a rozhodnutí zlučovacieho zhromaždenia delegátov + plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Uznesenie z rokovania zlučovacieho zhromaždenia delegátov zo dňa 2.12.2003 (4x) + zlučovacie zhromaždenie delegátov družstiev zo dňa 2.12.2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Podpisový vzor: RNDr. Pavel Hornáček, Ing. Katalína Klačková, Ing. Štefan Oros, Ivan Lehotský, Ing. Róbert Gold, MUDr. Ľuboslav Beňa, Ing. Juraj Futó, Ján Goliáš, Imrich Priščák, Ing. Miroslav Lichner, Ing. Pavol Ország, Ľubica Karpelesová, Ing. Božena Kováčová, PhDr. Roman Sopko, Ján Dinič, RNDr. Ján Bejda, Ing. Ján FrigaIng. Ján Čomaj, MVDr. Nadežda Macková
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Stanovy SBD I. Košice
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Zápisnica č. 1 z mimoriadneho zasadania kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Uznesenie č. 8/04 zo dňa 27.1.2004 - 2x
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Výročná správa a jej súčasti 2003
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Stanovy 2004
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 08.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)