Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  115/N-Zbl

Obchodné meno: 
Novozámocké bytové družstvo, družstvo
 
Sídlo: 
Nábrežná 22
Nové Zámky 940 01
 
IČO: 
34 122 711
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
12.06.1995
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za r.2005
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Správa audítora r.2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Účtovná závierka za r.2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Doplnenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Účtovná závierka r.2007, správa auditora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Účtovná závierka za r.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Výročná správa za r.2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Zápisnica, prez. listina
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Uznesenie + prez.listina
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Správa mandát. komisie
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.06.2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov,PL,správy volebnej komisie,správy mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 30.03.2010)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 11.01.2010)
Účtovná závierka za r.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Výročná správa za r.2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov + PL + pozvánka + uznesenie
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Návrh na doplnenie zmien stanov
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výpis z uznesenia ZD
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica z VZ, PL
  (Dátum doručenia: 10.06.2011)
Osvedčenie z VZ N 282/2010
  (Dátum doručenia: 10.06.2011)
Zápisnica z predstavenstva,PL, pozvánka
  (Dátum doručenia: 20.04.2011)
Osvedčenie z VZ N 282/2010
  (Dátum doručenia: 20.04.2011)
N 282/2010 - oprava
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Zápisnica z predstavenstva, PL, pozvánka
  (Dátum doručenia: 02.05.2011)
Účtovná závierka za r. 2010, výročná správa
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Účtovná závierka za r. 2010 + výročná správa, + správa audítora + N 185/2011 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa za r. 2011 + N 170/2012 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
Výročná správa za r.2011,Účtovná závierka za r.2011
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Účtovná závierka za r.2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Výročná správa za r.2012,N 200/2013- osvedčenie zo zhromaždenia delegátov,prílohy
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
ŽO
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
živnostenksé osvedčenie
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
N 145/2014 - osvedčenie o výsledkoch zasadnutia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
N 333/2014 - osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2014)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za r.2014
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Rokovací poriadok
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Osvedčenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
ŽO
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Zápisnica zo zasadnutia delegátov
  (Dátum doručenia: 09.11.2017)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Výročná správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Prezenčné listiny zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Zápisnica z o zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Účtovná závierka za r. 2001
  (Dátum doručenia: 13.12.2002)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2002, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Výročná správa za r. 2003, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL, správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 01.02.2005)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Pozvánka na zasadnutie
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Účtovná závierka za r.2004 ,výročná správa , správa audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
notárska zápisnica - zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Cagáň.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Gondžala.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Juríková.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Pintérová.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Klobučník.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Mazur.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Súhlas s menovaním a pod vzor Mráz.zep
  (Dátum doručenia: 21.01.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.01.2019)
N 310/2018 - osvedčenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Osvedčenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)