Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  128/T-Zbl

Obchodné meno: 
BELAR a.s.
 
Sídlo: 
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
 
IČO: 
31 411 797
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Deň výmazu: 
01.09.2013
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 2056/2013, Nz 27108/2013, NCRls 27633/2013
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Notárska zápisnica N 2054/2013, Nz 27081/2013, NCRls 27608/2013
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Notárska zápisnica N 2055/2013, Nz 27090/2013, NCRls 27617/2013
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Zápisnica zo zasadnutia DR 31.05.2013
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Zmluva o zlúčení akciových spoločností
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Bc. Emil Macho
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Drahoslav Židek
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľubomíra Kukučková
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Zápisnica zo zasadnuria Dozornej rady z 19.04.2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Notárska zápisnica N 322/11, Nz 22623/11
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Zápisnica z DR 25.01.2011
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Tibor Takács, Šaľa
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Semanco, Stupava
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marián Krištof, Šaľa
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Zápisnica z DR 01.07.2010
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 30.06.2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Zápis z DR 28.05.2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Notárska zápisnica N 386/10, Nz 23229/10, NCRls 23590/10
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2010)
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.09.2009 medzi BELAR a.s. a Agropodnik a.s. Trnava
  (Dátum doručenia: 05.02.2010)
Konsolidovaná výročná správa k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Kúpna zmluva medzi BELAR a.s. a Agrochemický podnik Trenčín, a.s.
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Znalecký posudok číslo 186/2008
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Znalecký posudok číslo 187/2008
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Znalecký posudok číslo 188/2008
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Kúpna zmluva medzi BELAR a.s. a Agropodnik a. s. Trnava
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Kúpna zmluva medzi BELAR a.s. a Agropodnik a. s. Trnava II.
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Kúpna zmluva medzi BELAR a.s. a ACHP Levice a.s.
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
Znalecký posudok číslo 123/2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
Notárska zápisnica N 184/09, Nz 21859/09, NCRls 22229/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica zo zasadnutia DR 20.03.2009
  (Dátum doručenia: 26.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Štefan Zaťko
  (Dátum doručenia: 26.03.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.02.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.02.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Semanco
  (Dátum doručenia: 02.12.2008)
Zápisnica z dozornej rady 30.10.2008
  (Dátum doručenia: 02.12.2008)
Notárska zápisnica č. N 318/08, Nz 52866/08, NCRls 52484/08 z 28.11.2008 - Osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 02.12.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady 29.9.2008
  (Dátum doručenia: 28.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Robert Konopka
  (Dátum doručenia: 28.10.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Zápisnica z VZ 30.06.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstv a z 2.4.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Mgr. Tomáš Kohoutek
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Mgr. Ing. Igor Brosz
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady z 21.5.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Notárska zápisnica č. N 101/08, Nz 21327/08, NCRls 21171/08 zo dňa 21.5.2008 - Osvedčenie o priebehu MVZ 21.5.2008
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
Zápisnica z dozornej rady z 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mgr. Norbert Sommer
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Jaroslav Faltýnek
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Ing. Igor Brosz
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Tomáš Kohoutek
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ladislav Finka, CSc.
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady 15.10.2007
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka 2006 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Ročná správa k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Notárska zápisnica N 43/2006, Nz 21104/2006, NCRls 21007/2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Výročná správa k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 25.01.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Notárska zápisnica Nz 65369/2005, N 175/2005, NCRls 64570/2005
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Peňažné toky
  (Dátum doručenia: 09.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 26.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 22.09.2005)
Notárska zápisnica Nz 87 446/2004, N 135/04
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Notárska zápisnica Nz 87009/04, N 133/04 + Stanovy + Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Notárska zápisnica Nz 87909/04, N 136/04
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Zápis zo zasadnutia DR - 08.12.2004
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Andrej Bezák, Partizánske
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ladislav Slezák, Špačince
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Atila Lendvay, Ňárad
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Slezák, Stará Myjava
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Finka, CSc., Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Bohuš Mikula, Limbach
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Notárska zápisnica Nz 88026/04, N 137/04
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Návrh Zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Návrh Zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 18.10.2004)
Vyhlásenie štatutárnych zástupcov
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Notárska zápisnica Nz 66298/04, N 131/04
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Ürögi, Veľké Dvorníky
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Attila Szabómihály, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Keserü, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Zápis zo zasadnutia DR 17.08.2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva 17.08.2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12. 2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Výročná správa rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Zápisnica z VZ 21.04.2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Zoznam akcionárov nad 1% - VZ 23.04.2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Prezenčná listina - Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Pozvánka na VZ 23.04.2003
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Zoznam akcionárok - Výpis zo Strediska cenných papierov, Bratislava
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Notárska zápisnica Nz 29925/03, N 90/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Notárska zápisnica Nz 51/02, N 52/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Zakladateľská listina + Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Zverejenenie v tlači
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Prezenčná listina - Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 04.04.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR