Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  129/T-Zbl

Obchodné meno: 
MILEX GALANTA a.s.
 
Sídlo: 
Školská 2
Galanta 924 19
 
IČO: 
34 127 747
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1995
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor člena predstavenstva Toufic El Aour
  (Dátum doručenia: 15.01.2024)
Rozhodnutie jediného akcionára z 08.01.2024
  (Dátum doručenia: 15.01.2024)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.12.2023
  (Dátum doručenia: 15.01.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.12.2022)
Notárska zápisnica N 65/2022, NZ 3234/2022, NCRls 3361/2022
  (Dátum doručenia: 26.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.03.2022)
Rozhodnutie dozornej rady z 07.02.2022
  (Dátum doručenia: 08.03.2022)
Notárska zápisnica N 65/2022, NZ 3234/2022, NCRls 3361/2022
  (Dátum doručenia: 08.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
Notárska zápisnica N 172/2012, Nz 15954/2012, NCRls 16318/2012
  (Dátum doručenia: 11.01.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.01.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva Toufic EL AOUR
  (Dátum doručenia: 11.01.2013)
Úplné znenie stanov z 07.05.2012
  (Dátum doručenia: 11.01.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
Výročná správa rok 2011
  (Dátum doručenia: 21.08.2012)
podpisovy vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Notárska zápisnica N 172/12, Nz 15954/12, NCRls 16318/12
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
uplne znenie stanov zo dna 07.05.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.12.2010)
Znalecký posudok č. 33/2010
  (Dátum doručenia: 03.12.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.12.2010)
Notárska zápisnica N 784/10, Nz 48351/10, NCRls 49077/10
  (Dátum doručenia: 03.12.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.02.2010)
Notárska zápisnica N 58/10, Nz 1603/10, NCRls 1667/10
  (Dátum doručenia: 05.02.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.05.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 2097/08, Nz 55917/08, NCRls 55415/08
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 15/09, Nz 1131/09, NCRls 1134/09
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anikó Mézesová
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Notárska zápisnica N 2016/08, Nz 50566/08, NCRls 50104/08
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatania základného imania
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Znalecký posudok 1/2008
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Plnomocenstvo z 9.9.2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.5.2006
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.9.2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MVDr. Štefan Kováč PhD.
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.09.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 08.08.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 08.08.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 31.12.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Notárska zápisnica N 45/2006, Nz 10088/2006, NCRls 10023/2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Notárska zápisnica N 45/2006, Nz 10088/2006, NCRls 10023/2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Lina Al Abiad Ep. Tarek Fares
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Notárska zápisnica N 45/2006, Nz 10088/2006, NCRls 10023/2006
  (Dátum doručenia: 04.04.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mohamad Raja El - Rifai, Beirut
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Notárska zápisnica N 228/05, Nz 30327/05, NCRls 29942/05
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.09.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MVDr. Štefan Kováč PhD, Nitra
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Notárska zápisnica Nz 7448/04, N 579/04
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Podpisový vzor.
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Výročná správa r. 03.
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Podpisový vzor člena DR - Gejza Deszkás, Galanta
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.09.2004)
Úplné znenie stanov.
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Notárska zápisnica č. N 141/03, Nz 18348/03.
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Notárska zápisnica č. N 423/03, Nz 49303/03.
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Podpisový vzor.
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Podpisový vzor.
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.08.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 05.08.2003)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.08.2003)
Výpis z RT - Mohamad Raja El Rifai, Beirut
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Notárska zápisnica Nz 49303/03, N 423/03
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Notárska zápisnica Nz 18348/03, N 141/03
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
kópia povolenia k pobytu
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Súhlas so zvolením do DR
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Emil Valkovič, Galanta
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Amine El - Aour, Beirut
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Gábor Csorba, Budáörs
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Joseph El - Aour, Beirut
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica Nz 253/95, N 256/95 + Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica Nz 264/02, N 285/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.08.2002)
Notárska zápisnica Nz 264/02, N 285/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Audítorská správa k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  01.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR