Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10293/T-Zbl

Obchodné meno: 
ENVIRAL, a.s.
 
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
 
IČO: 
36 259 233
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
09.03.2004
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 10195/04, N 54/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.03.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 01.03.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Zmluva o prevode práv a povinností.
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Znalecký posudok č. 02-05/2004.
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.10.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení záložného práva
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Znalecký posudok číslo 09/2004
  (Dátum doručenia: 16.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcioánara
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Znalecký posudok 19/2005
  (Dátum doručenia: 29.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 05.09.2005)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.10.2005)
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
  (Dátum doručenia: 21.10.2005)
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení záložného práva
  (Dátum doručenia: 21.10.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.08.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Notárska zápisnica N 31/2007, Nz 7248/2007, NCRls 7303/2007
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Notárska zápisnica N 42/2007, Nz 9604/2007, NCRls 9637/2007
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 28.03.2007)
Rozhodnutie MP SR číslo 2656/2007-820
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Vyhásenie
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Notárska zápisnica N 6/08, Nz 1539/08, NCRls 1527/08
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Stanovy - úplné znenie z 15.1.2008
  (Dátum doručenia: 28.01.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Stanovy - úplné znenie z 18.8.2008
  (Dátum doručenia: 19.09.2008)
Notárska zápisnica N 176/08, Nz 34951/08, NCRls 34590/08
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 08.08.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2008)
Zápisnica z VZ 22.10.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Notárska zápisnica N 113/09, Nz 12185/09, NCRls 12353/09
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Osvedčenie MP SR číslo 0148
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 45312/2005, NCR1s 44706/2005
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
Rozhodnutie 08.09.2005
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
Rozhodnutie 29.09.2005
  (Dátum doručenia: 07.10.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.09.2009)
Zápisnica z VZ 14.08.2009
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Zápisnica z MVZ 08.09.2010
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Notárska zápisnica N 2074/2012, Nz 8534/2012, NCRls 8879/2012
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Notárska zápisnica N 3699/2012, Nz 18110/2012, NCRls 18536/2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Plnomocenstvo na zastupovanie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Prehlásenie predstavenstva o jedinom akcionárovi
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Notárska zápisnica o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára + úplné znenie Stanov 16.04.2014
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Plnomocenstvo na zastupovanie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Potvrdenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 17.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.jpg
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Notárska zápisnicaN 110/2015, Nz 16959/2015, NCRls 17333/2015 + Úplné znenie Stanov k 19.05.2015
  (Dátum doručenia: 22.05.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 22.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 142/2015, Nz 20320/2015, NCRls 20735/2015 + Úplné znenie Stanov k 11.06.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Rozhodnutie jedného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Plnomocenstvo od jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Štefan Tóth
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Notárska zápisnica N 1038/2015, Nz 57867/2015, NCRls 58860/2015
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.12.2015)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.03.2004)
Podpisový vzor predseda predstavenstva - Ing. Robert Spišák, Bratislava
  (Dátum doručenia: 02.03.2004)
Podpisový vzor podpredseda predstavenstva - Ing. Zoltán Hegyi, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 02.03.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Roman Kvasnica, Piešťany
  (Dátum doručenia: 02.03.2004)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2016)
Notárska zápisnica N 63/2017, Nz 2698/2017, NCRls 2729/2017 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Notárska zápisnica N 254/2017, Nz 32287/2017, NCRls 32991/2017 + Úplné znenie Stanov k 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Plnomocenstvo od jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Notárska zápisnica N 96/2020, Nz 16693/2020, NCRls 17052/2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.06.2020
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)