Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  130/T-Zbl

Obchodné meno: 
Trnavská NAD, a.s.
 
Sídlo: 
Nitrianska 5
Trnava 917 54
 
IČO: 
34 127 844
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1995
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Marián Kováč
  (Dátum doručenia: 08.04.2024)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľubica Pinkavová
  (Dátum doručenia: 08.04.2024)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Peter Juriga
  (Dátum doručenia: 08.04.2024)
Zápisnica z MVZ z 15.01.2024
  (Dátum doručenia: 08.04.2024)
Dodatok k zápisnici o priebehu volieb 13.12.2023
  (Dátum doručenia: 13.12.2023)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady z 20.11.2023
  (Dátum doručenia: 04.12.2023)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 04.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 28.09.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.09.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.10.2018)
Zápisnica z VZ z 14.09.2018
  (Dátum doručenia: 15.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Notárska zápisnica N 797/2016, Nz 55461/2016, NCRls 56461/2016
  (Dátum doručenia: 16.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Zápisnica z MVZ z 31.10.2013
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa za rok 3011 + Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.08.2012)
Podpisový vzor Ing. Ľubica Pinkavová
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 10.08.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 02.08.2011)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Zápisnica z VZ 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Marián Kováč
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Juriga
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Igor Pinkava
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Súhlas člena DR - JUDr. Juraj Trokan
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Zápisnica z VZ 29.06.2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.10.2008)
Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.12.2007)
Notárska zápisnica N 98/07, Nz 25305/07, NCRls 25163/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Prehlásenie člena DR - JUDr. Juraj Trokan
  (Dátum doručenia: 04.01.2007)
Zápisnica z MVZ 21.12.2006
  (Dátum doručenia: 04.01.2007)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
Overenie Výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 05.12.2005)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.12.2005)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 05.12.2005)
Povolenie č. 0348 EHS
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.11.2005)
Súhlas členov DR
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľubica Pinkavová, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marián Kováč, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Juriga, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Notárska zápisnica N 119/05, Nz 51781/05, NCRls 51199/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.11.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.12.2004)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Žiadosť o ukončenie verejného obchodovania
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Oznámenie akcionára
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Oznámenie v tlači
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Oznámenie 27.10.2003
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Zápisnica z rokovania predstavenstva a dozornej rady 07.10.2003
  (Dátum doručenia: 22.01.2004)
Správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Notárska zápisnica č. N 871/03, Nz 124542/03
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Správa audítora o preskúmaní návrhu zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 22.12.2003)
Správa o výsledku hospodárenia a.s..
  (Dátum doručenia: 05.11.2003)
Audítorská správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 05.11.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.11.2003)
Zápisnica z VZ 30.09.2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR