Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  909/S-Zbl

Obchodné meno: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
 
Sídlo: 
Majerská cesta 94
Banská Bystrica 974 96
 
IČO: 
36 836 567
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
21.09.2007
 
Uložené listiny: 
zakladat.listina-notárska zápisnic
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
vyhlásenie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.09.2007)
zápis. zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.01.2009)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
správa audítora+účt.závierka 2008
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
osvedčenie priebehu valného zhromaždenia NZ 3828/2010+stanovy
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.02.2010)
správa audítora2009+účt.závierka 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
výročná správa2010+správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
PV
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
rozhodnutie jed. spol.
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
rozhodnutie o zlúčení
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
NZ 23821/2010 Osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
NZ 23826/2010 zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2017)
znalecký posudok č.603/2013
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
znalecký posudok č.602/2013
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
NZ 56830/13 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 31.12.2013)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.02.2014)
NZ 5097/14 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.02.2014)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
súhlas so zvolením za predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
rozhodnutie jed. akcionára
  (Dátum doručenia: 14.11.2017)
vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 28.10.2017)
NZ 34528/2017 - rozh. jed.akcionára+stanovy
  (Dátum doručenia: 28.10.2017)
podpisové vzory + čestné prehlásenia
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
rozhodnutie jed. akcionára
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
súhlas so zvolením + čestné prehlásenia
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
vzdanie sa člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
súhlas so zvolením za člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.02.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
PV - Mgr. Vágvölgyi
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
PV - Bc. Kecskés
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
stanovy
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2018)
Rozhodnutie jedineho akcionara so stanovami.zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Plnomocenstvo .zep
  (Dátum doručenia: 14.01.2019)
Vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2019)
Uznesenie zastupitelstva.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2019)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 01.02.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2019)
Vzdanie sa funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Súhlas s menovaním do funkcie člena dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Rozhodnutie.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Zápisnica zo zasadnutia.asice
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Rozhodnutie jedineho akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Rozhodnutie jedineho akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 11.02.2021)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 13.01.2021)
Osvedčenie Čief.asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2020)
Osvedčenie Manur.asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2020)
Osvedčenie Manur.asice
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Osvedčenie Čief.asice
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara.asice
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Zápisnica z 12.02.2022_vzdanie sa na VZ-Oktoávcová_Havran_overené podpisy.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva BBRSC k 12.01.2022.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
vzdanie sa funkcie popdredsedu predstavenstva BBRSC a.s..asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
súhlas s vymenovaním do funkcie predsedu predstavenstva BBRSC_Lejtrich.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
súhlas s vymanovením do funckie podpreds.BBRSC_Machala.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
Rozhodnutie o menovaní do funkcie_Machala_Lejtrich.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
Rozh.jedin.akcionára_berie na vedomie vzdanie sa funkcie_Havran_Oktavcová.asice
  (Dátum doručenia: 20.01.2022)
dok_368365678120760_-_30.03.2022_13_51_44_-_30.03.2022_13_52_12.asice
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)