Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4243/B-Zbl

Obchodné meno: 
E.ON Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 811 09
 
IČO: 
36 837 318
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
22.09.2007
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 23.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára_Monika Falk.zep
  (Dátum doručenia: 28.01.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára_Susane Fabry.zep
  (Dátum doručenia: 28.01.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Jochen Kley.zep
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Markus Kaune.zep
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.5.2020
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti E.ON Slovensko, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 26.11.2018.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.02.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.02.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Rozhodnutia jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Kley.zep
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Rusko.zep
  (Dátum doručenia: 22.11.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2015
  (Dátum doručenia: 20.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 16.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.11.2013)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 04.11.2013)
Písomné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.11.2013)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 01.10.2012)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor člena predstavenstva Jochen Kley
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dr. Stefana Seipla, zo dňa 1.10.2010
  (Dátum doručenia: 26.10.2010)
Substitučné plnomocenstvo pre JUDr. Janu Pagáčovú, zo dňa 3.7.2009
  (Dátum doručenia: 26.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 30.03.2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
NOTÁRSKA ZÁPISNICA, N 150/2008, o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Zmluva o vklade z 27.5.2008
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Znalecký posudok č. 23/2008
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 18.9.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Živnostenský list zo dňa 27.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dietrich Max Fey, zo dňa 14.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Konrad Kreuzer, zo dňa 23.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Zakladateľská listina formou Notárskej zápisnice N 91/2007 zo dňa 13.8.2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
VYHLASENIE SPRAVCU VKLADU, 18.9.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Notárska zápisnica, N 91/2007, 13.8.2007, Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
STANOVY AKCIOVEJ SPOLOCNOSTI, 13.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, č. OŽP-A/2007/37652-2/CR1, 27.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dietrich Max Frey, 14.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Konrad Kreuzer, 23.8.2007
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  22.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR