Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  126/T-Zbl

Obchodné meno: 
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii
 
Sídlo: 
Mierová 22
Hlohovec 920 16
 
IČO: 
00 167 533
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
16.12.1951
 
Deň výmazu: 
08.04.2022
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Správa nezávislého audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Formulár na zverejnenie údajov z účt. závierky v OV
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Formulár na zverejnenie údajov z účt. závierky - súvaha
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Formulár na zverejnenie údajov z účt. závierky - súvaha
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ján Koška, Piešťany - Peter Pavlovič, Horné Otrokovce - Ing. Gabriel Kmec, Hlohovec - Ján Hertel, Šalgovce - Ivan Holúbek, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Podpisové vzory členov KK - Jozef Šiška, Hlohovec - Štefan Zlatohlávek, Hlohovec - Mária Jaroščáková, Hlohovec - Jozefína Tamajková, Dolné Trhovište - Milada Pavlikovská, Madunice
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ján Koška, Piešťany - Peter Pavlovič, Horné Otrokovce - Ing. Gabriel Kmec, Hlohovec - Ján Hertel, Šalgovce - Ivan Holúbek, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Podpisové vzory členov KK - Jozef Šiška, Hlohovec - Štefan Zlatohlávek, Hlohovec - Mária Jaroščáková, Hlohovec - Jozefína Tamajková, Dolné Trhovište - Milada Pavlikovská, Madunice
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Zápisnica z VČS 06.04.2001
  (Dátum doručenia: 14.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ernest Daniš, Kľačany
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Zápisnica z VČS 25.04.2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 20.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.05.2005)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierke za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Zápisnica z VČS 28.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Milada Pavlikovská, Madunice
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Zápisnica z MVZ 28.04.2006
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Doplnok č.1 zápisnice VČS
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Vyhlásenie predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 06.02.2007)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 06.02.2007)
Správa mandátovej komisie k členskej schôdzi
  (Dátum doručenia: 06.02.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.02.2007)
Zápisnica z VČS 27.04.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Vyhlásenie predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavensta - Ing. Vladimír Sobkuliak
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ernest Daniš
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Helena Hlavnová
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z MZP 27.04.2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 23.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 26.05.2011)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Vyhlásenie predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Zápisnica z VČS z 14.06.2013
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Notárska zápisnica N 1070/2013, Nz 42011/2013, NCRls 42792/2013
  (Dátum doručenia: 27.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Milada Pavlikovská
  (Dátum doručenia: 07.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  24.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)