Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10398/L-Zbl

Obchodné meno: 
PROCAR, a.s.
 
Sídlo: 
Demänovská ul. 800
Liptovský Mikuláš 031 01
 
IČO: 
36 384 992
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
24.03.1999
 
Uložené listiny: 
Zápisnica zo zasadnutia VZ- 1. str.
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia VZ- 2. str.
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia VZ- 3. str.
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2015)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Notárska zápisnica .zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Podpisový vzor Robert Bukovinský.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Podpisový vzor Jozef Bežilla.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Podpisový vzor Ing.Peter Bátory.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 15.11.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
účtovná závierka 2010+ poznámky
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
účtovná závierka 2009 + poznámky
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
účtovná závierka 2008 + poznámky
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
podpisový vzor I. Wiedermann, P. Hlivják, D. Iľanovský, J. Bežila, M. Hartmann, D. Brodňan, Z. Ďuricová
  (Dátum doručenia: 15.04.2010)
Rozhodnutie o premene na EUR, Úplné znenie ST
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Osvedčenie z MVZ -NZ 34809/08 z 18/8/08
  (Dátum doručenia: 27.08.2008)
Úplné znenie Stanov AS z 18/8/08
  (Dátum doručenia: 27.08.2008)
NZ 3024/08 z MVZ z 24/1/08
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Rozhodnutie KÚ z 21/12/07
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Úplné znenie Stanov AS z 24/1/08
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Úplné znenie Stanov AS z 24/1/08
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Koncesia z 12/11/07
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor: Ing.A.Fajnorová, MUDr.P.Beňo, J.Hátaš, Ing.D.Iľanovský, Ing.V.Kosa, Ing.P.Bátory, Ing.J.Bežilla, Ing.M.Hartmann
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Zmluva o zlúčení NZ 3011/08 z 24/1/08
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Účtovná závierka 2006 + poznámky, výročná správa 2006, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
NZ 37879/2007 - osvedčenie valného zhromaždenia zo 25.9. 2007
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Stanovy zo 25.9. 2007
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
výročná správa, účtovná závierka 2005, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.10.2007)
zmluva o zlúčení spoločnosti zo dňa 31.10.2007
  (Dátum doručenia: 27.11.2007)
Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 02.08.2005)
Úplné znenie Stanov A.S.
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
MVZ - NZ 11922/06 z 29/3/06
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Stanovy spoločnosti, podpisový vzor členov DR, NZ 66516/2004,
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Účtovná závierka r. 2003, 2002,
  (Dátum doručenia: 16.08.2004)
2x zmluva o zlúčení, plná moc,
  (Dátum doručenia: 04.12.2002)
Úz. spol. zmluvy, 2x dodatok č. 3, 2x zápis val. zhromaždenia, 3x pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 29.04.2003)
Stanovy, Nz 89618/03, 5x pod. vzor, 3x zápis val. zhromaždenia, Zp 43/02,
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Zmluva o zlúčení_Listina.asice
  (Dátum doručenia: 19.11.2021)
Príloha č. 9, Osvedčenie Živnostenský úrad.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 2, MVZ, NZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 1, zápisnica Procar Trucks.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 10, Nové úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 3, Zmluva o zlúčení, NZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 6, Stanovisko auditorky(1).asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Príloha č. 11, Dolozka o oprave k NZ.asice
  (Dátum doručenia: 27.01.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)